Partaj judiciar - iesire din indiviziune

Sentinţă civilă 187 din 26.02.2009


Dosar nr.305/179/2008

Domeniu alocat : partaj

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr.187/26.02.2009

Titlu: partaj judiciar - iesire din indiviziune

Prin actiunea civila înregistrata sub nr. 305/28 martie 2008 , pe rolul acestei instanta, reclamantul C.D. l-a chemat în judecata pe pârâtul C.I.ca în contradictoriu cu acest si pe cale de hotarâre judecatoreasca sa se dispuna iesirea din indiviziune pentru suprafata de 5 ha teren, situat în extravilanul satului Visterna Comuna Sarichoi , jud. Tulcea, prin atribuirea în natura a câte 2,5 ha pentru fiecare parte.

În motivarea actiunii se învedereaza de catre reclamant ca terenul a carui partajare o solicita a apartinut defunctilor parinti C.I. si C.E. si a fost reconstituit prin Titlul de Proprietate nr. 33342/08.04.1994 de catre Comisia Judeteana de fond funciar Tulcea.

A mai aratat reclamantul ca pârâtul intentioneaza sa ocupe întreaga suprafata de teren si sa-i nesocoteasca drepturile sale, motiv pentru care  a intervenit necesitatea prezentei actiuni.

În drept si-a întemeiat actiunea pe disp art. 728 cod civil.

În sustinerea cererii a depus la dosar Titlul de Proprietate nr. 33342/1994 si a solicitat efectuarea unei expertize topometrice.

Dupa mai multe termene de judecata în care i s-a solicitat reclamantului sa depuna acte de stare civila si pentru a comunica daca este de acord cu efectuarea expertizei si cu plata onorariului de expert si cum aceste relatii nu au fost comunicate si nici una din parti nu s-a prezentat în instanta, cauza a fost suspendata la data de 04 septembrie 2008 si repusa pe rol la data de 28 octombrie 2008 de catre C.I., C.N. si P.M. în calitate de mostenitori ai defunctului reclamant C.D., depunând în acest sens certificatul de deces nr. 51 din 24.07.2008 al numitului C.D. si acte de stare civila care au facut dovada calitatii lor de succesori ai acestuia.

Reclamantii au solicitat efectuarea unei expertize având ca obiective identificarea terenurilor situate în extravilanul localitatii Visterna (arabile si vie)  reconstituite în baza Titlului de Proprietate 33342/1994, lotizarea acestora prin atribuirea în indiviziune a cotei de 1/2 în favoarea lor, în speta 2 ha si 5000 mp teren arabil extravilan, iar pârâtului sa-i fie atribuita suprafata de 2,5 ha compusa din 1 ha si 8500 mp teren arabil si 6500 teren vie.

În cauza a fost efectuata expertiza solicitata de catre reclamanti, care a propus ca modalitate de partajare a terenului susmentionat, formarea a doua loturi , un lot pentru reclamanti de 2,5 ha si un lot pentru pârât în suprafata de 2,5 ha.

La data de 21 ianuarie 2009 a fost depus la dosarul cauzei un înscris care exprima acordul reclamantilor  cu expertiza efectuata în cauza, implicit cu modalitatea de partajare a terenului.

Prezent în instanta la termenul de judecata din data de 22 ianuarie 2009 , pârâtul C.I.a formulat obiectiuni la raportul de expertiza în sensul ca a primit încunostintarea pentru efectuarea expertizei la data de 07 ianuarie 2009  , iar el trebuia sa se prezinte pe data de 05 ianuarie 2009. nu a fost de acord cu lotizarea facuta de expert , solicitând ca reclamantilor sa le fie atribuit terenul situat în tarlaua 80 si tarlaua 79 astfel cum îl lucreaza în fapt , terenul fiind deja împartit între el si fratele sau C.D. , care a lucrat suprafata de 1,5 ha situat în extravilanul satului Visterna, în tarlaua 80, parcela 1782.

Având în vedere ca pârâtul a facut dovada ca a primit încunostintarea despre efectuarea expertizei la data de 07 ianuarie 2009, iar expertul convocase partile pentru data de 05 ianuarie 2009, instanta a dispus refacerea raportului de expertiza de catre acelasi expert.

Raportul de expertiza a fost refacut prin convocarea legala a partilor pentru data de 12 februarie 2009 , prezentându-se doar pârâtul C.I. . 

Expertiza a propus ca modalitate de partajare a terenului  formarea a doua loturi, un lot pentru reclamanti în suprafata de 2,5 ha teren arabil si un lot în suprafata de 2,5 ha din care 0,65 ha teren cu vita de vie, pentru pârâtul C.I..

Prezent în instanta la termenul de judecata din data de 26 februarie 2009 , pârâtul C.I. a aratat ca nu este de acord cu iesirea din indiviziune a suprafetei de 5 ha , terenul sa fie împartit dupa moartea sa, pentru ca pe titlul de proprietate este trecut si fratele sau, care nu a facut cerere .

Instanta nu va retine  aceste sustineri ale pârâtului întrucât pâna la pronuntarea unei eventuale sentinte de anulare a acestui titlu el este legal emis  si în titlul figureaza si C.D. alaturi de pârât, ca titulari ai dreptului de proprietate pentru cele 5 ha teren extravilan .

Potrivit  dispozitiilor art.728 cod civil nimeni nu poate fi obligat a ramâne  în indiviziune , un coerede putând oricând cere împarteala succesiunii.

Fata de aceste dispozitii legale instanta nu va retine sustinerea pârâtului ca pamântul sa fie partajat dupa decesul sau , întrucât reclamantii, în calitatea lor de descendenti de gradul I ai defunctului C.D. putând cere împarteala terenului .

Pe cale de consecinta instanta va admite actiunea reclamantilor C.I., C.N. si P.M., descendenti ai defunctului C.D..

Va dispune iesirea din indiviziune a partilor asupra suprafetei de 5 ha teren situat în extravilanul satului Visterna, comuna Sarichioi, jud. Tulcea, conform raportului de expertiza M.R., prin formarea a doua loturi:

Va atribui reclamantilor C.I.+ C.N.+ P.M. Lotul nr. I format din teren arabil în suprafata de 1,0 ha situat în extravilanul satului Visterna, com. Sarichioi, în tarlaua 75, parcela 1657 si teren arabil în suprafata de 1,50ha, situat în extravilanul satului Visterna, com. Sarichioi, în tarlaua 80, parcela  1782, teren în suprafata totala de 2,50 ha.

Va atribui pârâtului C.I. Lotul nr.II format din teren arabil în suprafata de 1,85 ha situat în extravilanul satului Visterna, com. Sarichioi, în tarlaua 79, parcela 1772 si teren cu vita de vie în suprafata de 0,65 ha situat în extravilanul satului Visterna, com. Sarichioi, în tarlaua 76, parcela 1698, teren în suprafata totala de 2,50 ha.

Urmeaza a lua act ca reclamantii nu au solicitat cheltuieli de judecata .

Domenii speta