. Fond de lichidare. Acţiune împotriva băncii care a dispus de contul debitoarei

Sentinţă civilă 7186 COM din 23.10.2002


Fond de lichidare. Acţiune împotriva băncii care a dispus de contul debitoarei.

Banca la care debitorul supus procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului a avut contul de disponibilităţi, nu este în culpă pentru acoperirea unor creanţe bugetare, din lichidităţile existente, dacă lichidatorul nu a notificat-o asupra iniţierii procedurii şi nu a comunicat deschiderea unui cont unic de lichidare, în condiţiile Legii nr. 64/1995.

Reclamanta SC. TJ S.R.L., prin lichidator NM, a solicitat judecătorului sindic să dispună obligarea pârâtei – societate bancară la plata sumei de 10.000.000 lei, depusă în contul societăţii în faliment cu chitanţa nr. 3204/ 06.12.1999 şi utilizată de bancă pentru rambursarea datoriilor comerciantului. S-a solicitat, totodată, suportarea de către pârâtă a dobânzii pentru depozitele în lei, practicate de aceeaşi bancă.

În considerente s-a susţinut că banca a dispus fără acordul lichidatorului de sumele rezultate din vânzări de active şi depuse în cont, contrar prevederilor Legii nr. 64/1995.

Acţiunea este nefondată.

În urma vânzării unor active ale S.C. TJ S.RL. – societate în faliment, sumele obţinute au fost virate, de către societatea bancară la care debitorul îşi avea contul de disponibilităţi înainte de iniţierea procedurii, către A.V.A.B. Bucureşti.

Prin încheierea pronunţată la 27.06.2001 s-a dispus de către Tribunalul Constanţa ca A.V.A.B. să restituie aceste sume, pentru a fi depuse în contul de lichidare şi pentru distribuirea lor în conformitate cu art. 107 – 108 din Legea nr. 64/1995.

Nu se poate reţine, însă, o culpă contractuală sau pe temei delictual al societăţii bancare, câtă vreme lichidatorul nu o notificase asupra situaţiei debitorului şi deschiderii procedurii colective asupra clientului său. Mai mult, lichidatorul nu a efectuat demersurile necesare deschiderii unui cont unic de lichidare potrivit art. 4 alin. 2 din lege.

Pentru aceste considerente, acţiunea debitoarei prin lichidator va fi respinsă ca nefondată.

(sentinţa civilă nr. 7186 COM/ 23.10.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Notă: Lichidatorul nu a motivat temeiurile acţiunii sale, respectiv, dacă obligaţia pârâtei rezulta din contractul de cont sau dintr-un delict, aspect asupra căruia urmau a fi făcute cuvenitele precizări. Acţiunea este nefondată şi datorită faptului că pentru suma pretinsă a fi acordată nelegal doar unuia dintre creditori, a fost pronunţată o hotărâre judecătorească, fiind stabilită obligaţia terţului de a restitui suma, în interesul procedurii.