Însuşirea unor bunuri (bani) de către administratorul unei societăţi comerciale constituie infr. de delapidare şi cea prev. de art. 272 apct.2 din Legea 31/1990

Sentinţă penală 134 din 20.03.2007


Domeniu: delapidare

Tip: sentinţă

NR. 134/20.03.2007

Autor: Judecătoria Adjud

Însuşirea unor bunuri (bani) de către administratorul unei societăţi comerciale constituie infr. de delapidare şi cea prev. de art. 272 apct.2 din Legea 31/1990

Inc. B.G. a fost trimis în judecată pentru infracţiunea prev. de art.272 pct.2  din Legea 31/1990 pentru că , în calitate de administrator al unei societăţi comerciale a ridicat din conturile societăţii suma de 132.125 lei pe care a folosit-o în interes personal.

În cauză instanţa a pus în discuţie, după care a schimbat încadrarea juridică a faptei inculpatului din art.272 pct.2 în art.215 1  al.1 din C.p. întrucât sunt îndeplinite condiţiile specifice acestei infracţiuni referitoare la subiectul activ calificat , dar şi prin aplicarea art.281 din Legea 31/1990 care prevede că faptele prevăzute in prezentul titlu ( din care face parte art.272), daca constituie - potrivit Codului penal sau unor legi speciale - infracţiuni mai grave, se pedepsesc in condiţiile si cu sancţiunile prevăzute acolo. Iar art. 2151 prevede o pedeapsă mai mare decât cea din art.272 pct.2.  Revenind la condiţiile referitoare la subiectul infracţiunii de delapidare, este indiscutabil că acesta are calitatea de administrator, el administrând resursele societăţii pe care şi le-a însuşit. Ceea ce necesită o analiză mai riguroasă este calitatea sa de funcţionar, mai ales că nu avea încheiat contract de muncă cu societatea pe care o administra. Însă , conform art 147 funcţionar este orice persoană care exercită…, cu orice titlu, indiferent cum a fost investită, o însărcinare  de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei … persoane juridice ( al.2 ), deci nu prevede condiţia existenţei unui contract de muncă. Inculpatul era investit prin statutul societăţii să exercite o însărcinare ( administrare) în serviciul unei persoane juridice şi ca urmare avea calitatea de funcţionar.

Inculpatul a fost condamnat pentru infracţiunea de delapidare prev. de art.2151 al.1 din C.p. cu aplic. art. 41 al.2 din C.p. la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării acesteia sub supraveghere