Grăniţuire , obligaţia de a face

Sentinţă civilă 878 din 13.06.2013


Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant M. I.L, reclamant M. S. şi pe pârât S. T., pârât S. E., pârât A.  A.  M., pârât CONSILIUL  LOCAL  NUCET -  în  reprezentarea  STATULUI ROMÂN, având ca obiect grăniţuire obligaţia de a face.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se  prezintă reclamanţii  personal ,  reprezentantul  reclamanţilor avocat  K.  J.  , pârâta S. E. ,  reprezentanta pârâţilor avocat P.  D.  ,  lipsă  fiind  restul  pârâţilor  . 

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier ,  după  care  :

Reprezentantul reclamanţilor avocat  K.  J. solicită  a  se  lua  din  nou  poziţia reclamanţilor  . 

Reclamantul  M. I. personal  arată  că  renunţă la capătul 1 de acţiune privind grăniţuirea şi susţine cererea cu  privire  la capătul  2  de  acţiune cu  privire  la  eliberarea  terenului  proprietatea sa .  Arată  că el  personal  a eliberat terenul proprietatea pârâtei  pe  care l-a ocupat  .

Reclamanta  M. S. arată de asemenea că renunţă  la capătul  1  şi susţine cererea cu  privire  la capătul  2  de  acţiune .

Reprezentantul reclamanţilor avocat  K.  J. solicită a  se  lua act de renunţarea la  judecată  a  reclamanţilor  cu  privire  la  capătul 1  de  acţiune  astfel  cum  a  fost precizată  ,  privind grăniţuirea  imobilelor .  Nu solicită administrarea altor probe. 

Reprezentanta pârâţilor  ,  avocat  P.  D.  nu  solicită  administrarea  altor  probe. 

În  baza art.  150  c.pr.  civilă  instanţa  declară  închisă  faza  probatorie şi  acordă părţilor  cuvântul  pe  fond.  .

Reprezentantul reclamanţilor avocat  K.  J.  ,  solicită a  se  lua act de renunţarea la  judecată  a  reclamanţilor  cu  privire  la  capătul 1  de  acţiune  astfel  cum  a  fost  precizată , privind  grăniţuirea  imobilelor  . Solicită admiterea acţiunii  ,  respectiv capătul  doi  de acţiune  , astfel  cum  a fost precizată , obligarea  pârâţilor  să-şi  ridice  construcţiile aflate  pe terenul proprietatea reclamanţilor. Solicită compensarea  cheltuielilor  de judecată .

Reprezentanta pârâţilor  avocat  P.  D.  ,  cu  privire  la  cheltuielile  de judecată  ,  arată  că  reclamanţii  au  renunţat la capătul  1 de  cerere  după administrarea  unor probe care  au  necesitat  cheltuieli . Solicită  obligarea reclamanţilor  la plata  cheltuielilor  de judecată reprezentând  onorar avocat  şi contravaloarea raportului  de expertiză  .  . Arată  că , pârâţii  sunt  de acord să  îşi  ridice construcţiile  care  se află pe  terenul  proprietatea reclamanţilor  .

INSTANŢA

Prin acţiunea civilă  înregistrată  la  această  instanţă  la  data  de  02  aprilie 2012  ,  reclamanţii  M.  I. şi  M. S. au solicitat instanţei ,  în  contradictoriu  cu  pârâţii  S.T.  şi  S.  E.  ,  ca prin  hotărârea ce  o  va pronunţa  , să dispună  grăniţuirea imobilului  cu  nr.  cadastral 847  înscris în  c.f.  50484 provenit din  reconversia pe hârtie a  CF  1834 Nucet  proprietatea reclamanţilor  ,  de imobilele cu  nr.  top.  654/18  înscris în  c.f.  541 Nucet proprietatea pârâţilor  , stabilind că  linia de  hotar ce  desparte  cele  două  proprietăţi  este linia cadastrală ,  iar în  situaţia în  care  există  unele încălcări ale liniei cadastrale  din partea pârâţilor ,  să dispună să lase  reclamanţilor în  deplină  proprietate şi  posesie suprafaţa de  teren ocupată în  mod abuziv  ; să dispună obligarea pârâţilor să-şi  ridice  construcţiile amplasate pe imobilul  proprietatea reclamanţilor ,  iar  în  caz  contrar să  fie autorizaţi  reclamanţii să facă  acest  lucru  pe cheltuiala  pârâţilor  ;  cu  cheltuieli  de judecată  .

  În  motivarea acţiunii reclamanţii  arată că,  imobilul  cu  nr.  cadastral  847 înscris în  c.f.  50484  Nucet ,  provenit din  reconversia pe hârtie  a CF  1834 Nucet  şi  imobilul  cu  nr.  top.  654/18  înscris în  c.f.  541 Nucet se găsesc în  intravilanul  localităţii  Nucet  .  Reclamanţii  deţin  în  proprietate  imobilul  identificat cu  nr.  cadastral  847 , înscris în  c.f.  50484  Nucet  ,  iar  pârâţii deţin în  proprietate  imobilul  cu  nr.  top.  654/18  înscris  în  c.f. 541  Nucet  .

Pe  o parte din imobilul  cu  nr.  cadastral  847 , înscris  în c.f.  50484  Nucet ,  proprietatea reclamanţilor  , pârâţii  îşi au amplasate construcţiile ,  folosind acest teren  .

Reclamanţii  mai arată că ,au comunicat o  notificare pârâţilor ,  solicitându-le să-şi ridice construcţiile amplasate  pe  proprietatea lor  ,  notificare care a rămas fără  nici  un  răspuns .

  În  drept reclamanţii  invocă  dispoziţiile art.  560 Noul  cod civil . Cererea este legal  timbrată  cu  suma de  110  lei  taxă  judiciară  de timbru  şi 0,30  lei  timbre  judiciare  mobile  .

În  susţinerea acţiunii  reclamanţii  depun  la  dosar copie  in  extenso  după  c.f.  541 Băiţa  ,  extras de  c.f.  50484  Nucet ,  notificarea comunicată pârâţilor . 

  La  termenul  de judecată  din  21  iunie  2012 reclamanţii  au  depus  la dosar completare şi  precizare  de acţiune prin  care solicită introducerea  în  cauză  a  pârâtei  S. A. .

De asemenea , reclamanţii  mai solicită  ca  instanţa să  dispună  grăniţuirea imobilului  cu  nr.  cadastral  847  înscris  în  c.f.  50484 provenit din reconversia  pe hârtie a c.f. vechi 1834  Nucet proprietatea reclamanţilor  şi faţă  de  imobilul  cu  nr.  top.  654/19 înscris  în  c.f. 50531 Nucet, provenit din  reconversia pe hârtie a  c.f.  900  Băiţa proprietatea pârâtei ,  stabilind că  linia de  hotar ce desparte  cele  două proprietăţi  este linia cadastrală ,  iar  în  situaţia  în  care există  unele încălcări ale liniei  cadastrale  din  partea  pârâtei ,să dispună să  lase reclamanţilor în  deplină  proprietate şi posesie suprafaţa  de teren ocupată ,  procedând la  ridicarea construcţiilor amplasate pe  imobilul  proprietatea reclamanţilor  ,  în  caz contrar  ,urmând a fi reclamanţi  autorizaţi  să  efectueze acest lucru , pe  cheltuiala  pârâtei .

  În  susţinerea completării  şi precizării  de acţiune reclamanţii  depun  la  dosar copie carte funciară  nr.  50531  Nucet provenită  din conversia  de  pe hârtie a CF  nr.  900 Băiţa  . 

  Prin  întâmpinarea depusă  la  dosar  la  data  de 27  septembrie 2012  , pârâta A.  A. M.  (fostă  S. ) arată  că  se  opune admiterii  acţiunii formulate  de reclamanţi ,  fiind netemeinică şi nefondată . 

  În  motivarea întâmpinării  pârâta arată  că , nu ocupă nici o  suprafaţă  de teren aferentă  cotei  de  proprietate a  reclamanţilor  ,  lucru  care  de altfel  nu  se  poate  constata decât  printr-o expertiză  tehnică .

Pârâta arată că , potrivit Deciziei nr.  114/12.10.1990 emisă  de Primăria Oraşului  Nucet , i-a fost atribuită suprafaţa  de  300  mp  teren intravilan , identificată  cu  nr.  top.  654/19 ,  înscrisă în  c.f. 900  Băiţa  ,  ulterior devenind CF 50531 Nucet prin  conversia  de pe  hârtie .  Acest  imobil  este  lipit  de  imobilul  cu  nr.  top.  654/18 în  suprafaţă  de  300  mp , aşa  cum  rezultă din  c.f.  50530 Nucet  ,  provenit  din  conversia de  pe  hârtie a  c.f.  899  Băiţa  ,  unde proprietar sunt  pârâţii  de rândul  1  şi  2  S. T. şi S. E.,  care  sunt  părinţii  săi . 

Din  anul  1990  a intrat în  posesia terenului atât ea  cât  şi părinţii  săi ,  pârâţii  de rândul  1şi  2 ,  folosind şi  îngrădind împreună  terenul  în  suprafaţă  de 600  mp  . 

Prin  încheierea de  şedinţă  din 25  octombrie  2013 s-a dispus efectuarea unui raport  de expertiză  topografică , conform obiectivelor formulate  de către reclamanţi  şi pârâţi  . Astfel , obiectivele formulate  de  către reclamanţi  : 

-  identificarea imobilului cu nr.  cadastral  847 înscris în  c.f. 50484  provenit din  conversia  pe hârtie a CF 1834  Nucet  ; 

-  identificarea  imobilului cu  nr.  top.  654/18 înscris în  c.f.  541  Nucet  ; 

-  identificarea imobilului cu  nr.  top.  654/19 înscris în  c.f.  50531  Nucet  provenit din  conversia  pe hârtie a CF 900  Băiţa ;

-  materializarea tuturor construcţiilor ; 

-  realizarea a  două variante  ,  prima în care linia de hotar este linia cadastrală , iar  a doua variantă în  cazul în  care  linia cadastrală  este încălcată linia de  hotar să  fie linia de folosinţă cu evidenţierea tuturor suprafeţelor încălcate ,

iar obiectivele pârâţilor  :

-  identificarea imobilului cu nr.  cadastral  847 înscris în  c.f. 50484  provenit din  conversia  pe hârtie a CF 1834  Nucet  precum şi  identificarea  imobilelor cu  nr.  top.  654/18 înscris în  c.f.  541  Nucet ,  nr.  top.  654/19 înscris în  c.f.  50531  Nucet  provenit din  conversia  pe hârtie a CF 900  Băiţa aflate în  proprietatea pârâţilor S. T.  ,  S.  E.  şi  a  celorlalţi  coproprietari  de CF;

-  realizarea grăniţuirii imobilelor ( în  situaţia în  care  acestea se învecinează ) prin stabilirea  şi evidenţierea  pe schiţa ce  urmează  a  fi întocmită ,  atât  a  liniei de folosinţă cât  şi  a  liniei cadastrale ce le  desparte  pe  toată  lungimea terenurilor aferente gospodăriei  părţilor  ; 

- să se indice dacă există  încălcări  ale  proprietăţilor din  partea vreuneia dintre părţi  ,  arătându-se în  mod concret care este suprafaţa încălcată  ,  cui îi  aparţine  şi care este valoarea acesteia  ;

-  să  se  materializeze  pe schiţă toate despărţiturile actuale  ( garduri ,  ziduri ) ce separă proprietăţile  părţilor  ,  arătându-se expres dacă  linia actuală  de  folosinţă  coincide sau  nu  cu  linia cadastrală . 

La  data  de 1  februarie 2013  , s-a depus  la dosar Raportul  de expertiză topografică efectuat de către expertul  B.  V.  , din  a  cărui  concluzii  se reţine că  ,numărul  cadastral înscris în  c.f.  50484 provenit  din  conversia  pe  hârtie a CF  1834 Nucet ,este  amplasat în  intravilanul  localităţii  Nucet  şi  este format din  nr.  top.  654/29 şi 654/30. Numărul topografic  654/18  înscris  în  c.f.  541  Nucet ,este amplasat în  intravilanul localităţii  Nucet  ;  numărul topografic 654/19 înscris  în  c.f.  50531 Nucet  provenit  din  conversia pe  hârtie  a CF  900  Băiţa  este situat în  intravilanul  localităţii  Nucet  ;  construcţiile  amplasate pe  nr.  top.  847  sunt construite  de reclamantul M.  I. ,  iar  construcţiile amplasate  pe  nr.  top.  654/19  sunt  construite  de pârâtul  S. T.  . Cele două proprietăţi  nu  se învecinează  şi  nu se  poate  pune  în  discuţie  linia  de  hotar dintre  cele  două  proprietăţi . De asemenea suprafaţa  de 3,26 mp aflat pe  conturul  1-2-3-A , reprezintă  terenul  folosit  de reclamantul  Matei  Ionel  din  terenul  pârâtului S. T.  , iar  suprafaţa  de  11 mp pe  conturul  4-6-11-D-10-9-8-7-5-4  ,reprezintă  terenul folosit de  pârâtul  S.T. din  terenul reclamantului M.  I. .  Totodată ,  expertul arată că reclamantul M. I.  este  proprietar  pe cota  de  ½  din  nr.  cadastral  847 Nucet  ,  iar  pe  cota  de  ½  parte este  proprietar  Statul Român . 

La termenul  de  judecată  din 7  martie  2013 ,  a  fost  introdus în  cauză  ,  în calitate  de  pârât Statul  Româna  -  reprezentat  de Consiliul Local  Nucet  , care  prin  adresa nr.  687/17.04.2013 depusă  la  dosar  arată  că  este  de  acord  cu  lucrarea  de expertiză efectuată  în  cauză ,  iar în  ceea  ce  priveşte  soluţiona  ,  arată  că  o  lasă  la  aprecierea instanţei .

La  termenul de  judecată din 18 aprilie  2013 , s-a  dispus efectuarea cercetării la  faţa locului  pentru data  de 14  mai  2013  ,  când  instanţa constată la faţa locului , din  discuţiile purtate cu expertul  B. V. ,  cu  privire la planul cadastral  şi de  situaţie ,  care face  parte integrantă din Raportul  de expertiză -  fila 64  din  dosar  , că linia imobilelor 654/18 şi 654/19  este frântă deoarece aşa apare pe harta cadastrală  ,  însă la  faţa  locului  se constată  că ,  aliniamentul gardului  este în  linie dreaptă  ,  fiind amplasat lângă  un  stâlp  de înaltă  tensiune ,  gardul fiind pe fundaţie de beton şi  plăci  de fier . 

Expertul B.  V.  invederează că  , atât  familia  S. cât  şi  familia M.  , nu respectă limitele cadastrale  ale proprietăţilor  lor ,  fiind încălcări din terenul  proprietatea  Statului Român. 

Expertul arată că ,  astfel  cum  este  materializat pe schiţa din  dosar  ,  încălcările familiei  Matei din  terenul proprietatea pârâţilor  Sabău sunt între punctele 1-2-3-A .  Încălcările familiei S. din  terenul proprietatea familiei M.  sunt între  punctele 4-5-7-12-11-6  . De asemenea expertul arată că  , terenul  aparţinând Statului  Român este situat între cele două  proprietăţi  ,  respectiv ale reclamanţilor  şi  pârâţilor ,  astfel că poarta  de intrare a  familiei S.  se află amplasat pe terenul Statului Român  . Punctul D  materializat pe schiţă este limita între terenul familiei Matei  şi Statul Român şi  este  identificat în  teren prin stâlpul  porţii  familiei S. din  partea stângă  .  Proprietatea familiei  M. este pe  aliniamentul  C-D ,  punctul  D  fiind  identificat în  teren prin  stâlpul de la poarta familiei  S.  . 

Instanţa procedează  la cercetarea imobilului proprietatea familiei S.  ,  astfel familia S. încalcă  din  proprietatea familiei M. terenul  situat între punctele D- 10(gard)- 9(gard)-8(gard) şi  punctul  7(garaj),  pe o  lăţime de 60 cm  , suprafaţa totală  ocupată fiind de 11 mp . Între punctele materializate  pe schiţă  cu D-B-3-A-C  ,  identificate  la faţa locului cu poarta de intrare a familiei S. ,  curte ,  garaj  şi coteţe  pentru găini este proprietatea Statului Român . 

Instanţa constată  la faţa  locului  ,  că ,  aşa  cum  apare pe schiţă ,  punctul 2 este colţul garajului din spate ,  iar  punctul  1  este  locul unde se finalizează gardul  dintre  proprietăţi  .

Expertul arată că , punctul A  de  pe schiţă  se află  la  1 m  distanţă de punctul 1  ,  iar la faţa  locului  , acesta este situat  la finalul gardului din  lemn , dintre  proprietăţile părţilor până  la o  construcţie din  lemn,  pe  care este amplasat o bucată  din  tablă zincată  . 

Instanţa  procedează la cercetarea imobilului familiei M.  ,  constatând că  în  spatele garajului familiei S.  se  află  o  platformă betonată  şi  coteţ  de găini  . Din  punctul 1 până în  punctul A  , pe  o  lăţime  de  1  m  este  proprietatea familiei S. , iar din  punctul 2(colţul garajului  familiei  S.)  până la  punctul  3 pe  o  lăţime  de  1,12  m , este  proprietatea familiei  S.  ,  încălcările familiei M.  din  terenul  proprietatea familiei S.  fiind în  suprafaţă  totală  de 3,26  mp între  punctele 1-2-3-A .  De asemenea  ,  expertul arată  că  în  spatele garajului familiei  S.  ,  terenul situat între  punctele  3-4-C-A ( materializat  pe schiţă ) este proprietatea Statului Român.  Suprafaţa ocupată  de familia M.  din  terenul  proprietatea familiei  S. ,  de  3,26  mp , situat între  punctele 1-2-3-A ,  nu  este betonată  . 

Astfel  ,  garajul  familiei  Sa.  se află pe  terenul familiei  M. ,  a  Statului  Român  şi terenul  proprietatea sa  .

Faţă de raportul  de expertiză efectuat  în  cauză  şi constatările de la faţa  locului ,  la  termenul  de judecată  din 13  iunie 2013 reclamanţii  personal  au  arătat că  renunţă la  judecarea  capătului  1 din acţiunea principală şi  precizarea  de acţiune cu  privire  la  grăniţuirea imobilelor  ,  menţinându-şi capătul  2  de cerere  cu  privire  la ridicarea construcţiilor pârâţilor  de  pe  terenul proprietatea  lor . 

Analizând  întreg  materialul  probator  de  la  dosar  ,  instanţa  reţine  în  fapt  următoarele  :

Având  în  vedere  că la  termenul  de  judecată  din  13  iunie 2013 reclamanţii  personal  au  arătat că  renunţă  la  judecarea  capătului  1 din acţiunea  principală şi  precizarea de  acţiune  cu  privire  la  grăniţuirea imobilelor , urmează  ca  în baza  art. 246 c.pr. civilă  să  ia  act de  aceasta  . 

În  ceea ce  priveşte capătul doi din acţiunea  reclamanţilor ,  astfel  cum a  fost precizată ,  instanţa  reţine că  numărul  cadastral 847  înscris în  c.f.  50484 provenit  din  conversia  pe  hârtie  a  CF  1834 Nucet ,  este  amplasat în  intravilanul  localităţii  Nucet  şi  este format din  nr.  top.  654/29 şi 654/30. Numărul  topografic  654/18  înscris  în  c.f.  541  Nucet  este amplasat în  intravilanul  localităţii  Nucet  ;  numărul topografic  654/19 înscris  în  c.f.  50531 Nucet, provenit  din  conversia pe  hârtie  a  CF 900  Băiţa , este situat în  intravilanul  localităţii  Nucet .Construcţiile amplasate  pe  nr.  top.  847  sunt construite  de reclamantul M.  I. , iar  construcţiile amplasate  pe  nr.  top.  654/19  ,sunt  construite  de pârâtul  S. T.  . Cele două proprietăţi  nu  se învecinează  ,  deoarece sunt  despărţite  de o  porţiune  de  teren aparţinând Statului  Româna ,  pe  care  este amplasat cotă  parte  din  garajul aparţinând  familiei S. . 

 Conform  raportului  de expertiză topografică întocmit  de expertul  B. V.  , precum  şi  din  constatările instanţei cu  ocazia cercetării  la faţa  locului  , suprafaţa  de 3,26 mp aflat pe  conturul  1-2-3-A  reprezintă  terenul  folosit  de reclamantul  M.I. din  terenul  pârâtului S.T. ,  iar  suprafaţa  de  11 mp pe  conturul  4-6-11-D-10-9-8-7-5-4  reprezintă  terenul folosit de  pârâtul  S. T. din  terenul reclamantului M.  I. .  Totodată  ,  expertul arată că reclamantul M. I.  este  proprietar  pe cota  de  ½  din  nr.  cadastral  847 Nucet  ,  iar  pe  cota  de  ½  parte este  proprietar  Statul Român . 

Faţă  de  cele  de mai  sus ,  având în  vedere că  pârâţii  ocupă  suprafaţa  de  11 mp pe  conturul  4-6-11-D-10-9-8-7-5-4 din  terenul reclamanţilor M. I.  şi  S.  ,  faţă  de dispoziţiile art.  555 Noul  cod  civil  ,urmează a admite acţiunea formulată  şi  precizată  de reclamanţi  şi  va  obliga pârâţii S. T.  , S. E. şi A.  A.  M.  să-şi  ridice  construcţiile amplasate pe  imobilul  proprietatea reclamanţilor ,  aflat pe  aliniamentul  :4-5-7-12-11-6  ,  în  caz  contrar autorizează reclamanţii  să  efectueze aceste  lucrări  pe  cheltuiala pârâţilor .

În  ceea ce  priveşte cererea formulată  de pârâţi pentru obligarea reclamanţilor  la plata  cheltuielilor  de  judecată  , instanţa consideră că, faţă  de faptul  că  pârâţii au  fost  puşi  în întârziere şi  nu au  fost de acord  cu  acţiunea reclamanţilor privind ridicarea construcţiilor , decât după  efectuarea raportului  de expertiză  topografică  , nu sunt  îndeplinite dispoziţiile art. 275  c.pr.  civilă, ci dispoziţiile art. 274 coroborat  cu  art.  276  c.pr.  civilă ,  motiv  pentru  care va  dispune compensarea  cheltuielilor  de judecată  suportate  de  părţi . 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În  baza art.  246  c.pr.  civilă

Ia act  de renunţarea  la judecată  formulată  şi  precizată  de  reclamanţii  M.I.  , M. S. - în  contradictoriu  cu  pârâţii  S. T. , S. E. - , A.(S.) A. M. -  ., CONSILIUL LOCAL NUCET - ÎN REPREZENTAREA STATULUI ROMÂN privind grăniţuirea imobilului  cu nr.  cadastra 847 înscris  în  c.f.  50484  provenit din reconversia  pe  hârtie a c.f.  1834 Nucet  proprietatea reclamanţilor faţă  de imobilul  cu  nr.  top.  654/18 înscris  în  c.f.  541  Nucet proprietatea pârâţilor  . 

Admite  acţiunea formulată şi  precizată de reclamanţii  M. I. -, M. S. în  contradictoriu  cu  pârâţii  S. T., S.E.- , A. (S.) A. M. -  CONSILIUL LOCAL NUCET - ÎN REPREZENTAREA STATULUI ROMÂN  şi  în consecinţă  : 

Obligă pârâţii S T  , S.E şi A.  A.  M. să-şi  ridice construcţiile amplasate pe  imobilul  proprietatea reclamanţilor ,  aflat pe  aliniamentul  :4-5-7-12-11-6  ,  în  caz  contrar autorizează reclamanţii  să  efectueze aceste  lucrări  pe  cheltuiala pârâţilor .

Compensează cheltuielile  de  judecată  suportate  de  părţi  . 

Cu  recurs  în  15  zile  de  la  comunicare  .

Pronunţată  în  şedinţă  publică  azi 13  iunie 2013  .

Domenii speta