Plangere legea nr. 1 din 2000. Existenta unei sentinte civile irevocabilede reconstituire a dreptului de proprietate pe alt amplasament

Sentinţă civilă 1327 din 16.10.2008


Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 21.06.2007 sub nr. 1176/188/2007 reclamantii au solicitat obligarea pârâtelor Comisia Locala Bicaz Chei si Comisia Judeteana Neamt pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor la eliberarea actelor de punere în posesie si întocmirea întregii documentatii premergatoare titlului de proprietate pe vechiul amplasament al suprafetei pentru suprafata de 2.11 ha teren neproductiv situat în extravilanul comunei Bicaz Chei.

În motivare s-a aratat ca prin sentinta civila nr. 816/2004 pronuntata de Judecatoria Bicaz, ramasa irevocabila, s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea lor pentru suprafata de 5.41 ha teren cu vegetatie forestiera pe alt amplasament, întrucât terenul ar fi fost cariera. Ulterior, procedându-se la verificarea actelor fabricii de ciment Bicaz s-a constatat ca aceasta nu are acte de proprietate asupra terenului lor, iar printr-o expertiza extrajudiciara s-a constatat ca punerea în posesie nu se putea face pe întreaga suprafata de 5,42 ha teren ci doar pentru 2,11 ha care se gasesc în amenajament silvic, ei având un drept de optiune între vechiul si alt amplasament.

Analizând actele dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 816/14.07.2004 pronuntata de Judecatoria Bicaz a fost admisa plângerea precizata de aceiasi petenti si s-a dispus în favoarea acestora reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 5.41 ha teren cu vegetatie forestiera situat pe raza comunei Bicaz Chei, pe alt amplasament al proprietatii. Hotarârea a ramas definitiva si irevocabila prin neexercitarea vreunei cai de atac.

Ulterior, la data de 10.01.2005 s-a întocmit procesul-verbal de punere în posesie nr. 44, semnat de proprietarii terenului, prin care acestia au fost pusi în posesie cu suprafata de 5.41 ha teren forestier, reconstituit în baza sentintei civile mai sus mentionata. Urmare a cererii de renuntare la suprafata si amplasamentul pentru care s-a efectuat punerea în posesie a mostenitorului TGG, Comisia Locala Bicaz Chei a revocat acest proces-verbal de punere în posesie (filele 51, 46 dosar).

Dispozitiile sentintei civila nr. 816/14.07.2004 pronuntata de Judecatoria Bicaz, ramasa irevocabila, nu pot fi modificate decât prin desfiintarea hotarârii prin exercitarea cailor de atac ordinare ori extraordinare reglementate de Codul de procedura civila, si nicidecum prin pronuntarea unei alte hotarâri care sa cuprinda dispozitii contradictorii, întrucât procedându-se în acest fel s-ar încalca autoritatea de lucru judecat a unei hotarâri judecatoresti.

Mai mult, prin pronuntarea unei noi sentinte prin care s-ar reconstitui dreptul de proprietate în favoarea petentilor pe vechiul amplasament, în conditiile în care sentinta civila prin care s-a dispus reconstituirea în favoarea acelorasi petenti pe alt amplasament a ramas irevocabila si nu a fost desfiintata, ar opera în favoarea petentilor o dubla reconstituire întrucât acestia s-ar afla în posesia a doua titluri executorii, pe care oricând le-ar putea pune în executare.

Reclamantii invoca în favoarea lor dispozitiile Legii nr. 247/2005 care la art. 23 alin. 1.3 prevad ca „ în cazul terenurilor defrisate dupa data de 1 ianuarie 1990 fostul proprietar poate opta pentru reconstituirea pe vechiul amplasament”, optiune de care nu beneficiau în momentul pronuntarii sentintei civile nr. 816/2004 când prevederile legale în materie (art. 24 alin. 2 lit. g din Legea nr. 1/2000) stabileau ca „ se excepteaza de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente ... terenurile defrisate total sau partial dupa data de 1 ianuarie 1990”.

Instanta observa ca aparitia Legii nr. 247/2005 a avut loc dupa pronuntarea sentintei civile nr. 816/14.07.2004 a Judecatoriei Bicaz, iar potrivit principiului neretroactivitatii legii civile (consacrat atât în art. 1  C.civ., cât si în art. 15 alin. 2 Constitutia României), legea dispune numai pentru viitor. Procedându-se la judecarea cererii petentilor de reconstituire a dreptului de proprietate, instanta nu putea avea în vedere decât dispozitiile în vigoare la acea data, hotarând în acord cu acestea reconstituirea dreptului de proprietate pe un alt amplasament întrucât prin expertiza s-a constatat ca terenul face parte din fondul forestier national si aproximativ 80% este transformat în cariera de calcar. Faptul ca legea noua modifica una din conditiile vechii legi nu are efecte asupra drepturilor irevocabil dobândite de catre petenti.

În aplicarea principiului neretroactivitatii legii civile si pentru a nu se încalca autoritatea sentintei civile nr. 816/2004 pronuntata de Judecatoria Bicaz, instanta apreciaza ca nu se poate dispune reconstituirea pe vechiul amplasament al proprietatii.