Lovire şi alte violenţe

Sentinţă penală 411 din 07.03.2013


Obiect: de lovire şi alte violenţe şi ultraj contra bunelor moravuri prev de art 180 alin 2 Cp şi art 321 alin 1 Cp cu aplic art 33 lit a Cp, art 75 lit a Cp şi art 37 lit b Cp

Prin rechizitoriul procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău nr. 9771/P/2009 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor  NT, pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire şi alte violenţe şi ultraj contra bunelor moravuri prev de art 180 alin 2 Cp şi art 321 alin 1 Cp cu aplic art 33 lit a Cp, art 75 lit a Cp şi art 37 lit b Cp şi SI, pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire şi alte violenţe şi ultraj contra bunelor moravuri prev de art 180 alin 2 Cp şi art 321 alin 1 Cp cu aplic art 33 lit a Cp, art 75 lit a Cp .

In motivarea actului de sesizare se afirmă că inculpaţii în ziua de 11.11.2009 orele 13,00, C5 20,00 aflându-se în zona magazinului aparţinând SC D au lovit părţile vătămate AC ( cauzându-i leziuni pentru vindecarea cărora au fost necesare 15-17 zile de îngrijiri medicale) şi AI ( cauzându-i leziuni pentru vindecarea cărora au fost necesare  10-12 zile de îngrijiri medicale ), iar prin amplificarea scandalului provocat au adus atingere bunelor moravuri şi au produs scandal public.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt au fost propuse spre administrare următoarele mijloace de probă:

-proces-verbal de consemnare a plângerii părţii vătămate AI şi declaraţiile acesteia,

- declaraţii partea vătămată , certificat medico-legal ,certificat medico-legal declaraţii  martori, proces-verbal de recunoaştere şi planşe foto ,declaraţii inculpat ,Părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile.

Inculpatul NT a recunoscut săvârşirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată.

Inculpatul nu a propus probe în apărare.

Inculpatul SI s-a sustras de la urmărirea penală şi de la judecată.

Prin coroborarea probelor administrate, instanţa reţine că la data de 11.11.2009, ora 20,00 inculpatul NT  şi SI s-au deplasat la barul SC D din com .x în vederea răzbunării pe CC, pe fondul unei stări conflictuale existente. În apropierea localului, aceştia s-au întâlnit cu partea vătămată AG căruia i-au cerut relaţii pentru găsirea susnumitului. Datorită stării de ebrietate în care se aflau inculpaţii, fără a aştepta un răspuns de la partea vătămată, au lovit-o cu pumnii în zona capului, cauzându-i leziuni pentru vindecarea cărora au fost necesare un număr de 15-17 zile de îngrijiri medicale.

La scurt timp după consumarea agresiunii, inculpatul NT  şi SC  pe drumul public din faţa barului s-au întâlnit cu partea vătămată AI căreia i-au aplicat lovituri cu pumnii şi picioarele.

Scandalul a fost întrerupt de intervenţia lui NV, fără ca acesta din urmă să fi lovit părţile vătămate.

La ambele incidente au fost de faţă  mai mulţi martori inclusiv clienţi ai barului în rândul cărora, datorită modalităţii de exercitare a violenţei şi amplorii scandalului, s-a produs o stare gravă

La reţinerea situaţiei de fapt instanţa a avut în vedere următoarele mijloace de probă:

- declaraţii partea vătămată , certificat medico-legal ,certificat medico-legal -dclaraţii  martori, proces-verbal de recunoaştere şi planşe foto AI

-declaraţii inculpatul NT

In drept, faptele inculpaţilor, întrunesc conţinutul constitutiv al infracţiunilor de  lovire şi alte violenţe şi ultraj contra bunelor moravuri prev de art 180 alin 2 Cp şi art 321 alin 1 Cp cu aplic art 33 lit a Cp, art 75 lit a Cp iar inculpatului i se va reţine şi recidiva prev de art 37 lit b Cp.

In temeiul art.345 C.p.p. având în vedere că faptele există, fiecare constituie infracţiune şi că au fost săvârşite de către inculpaţi, urmează a dispune condamnarea acestora.

La individualizarea judiciară a pedepselor, instanţa va ţine seama de criteriile generale prev.de art.72 C.p. respectiv dispoziţiile părţii generale ale C.p., limitele de pedeapsă fixate în partea specială, gradul de pericol social al faptelor săvârşite, persoana inculpaţilor şi imprejurările care atenueaza răspunderea penală prev de art 74 lit a  Cp, respectiv  buna conduită anterioară a inculpatului SI.

Având în vedere că pedepsele aplicate sunt mai mici de 2 ani, că inculpatul SI  nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, condamnarea anterioară materializată în pedeapsa închisorii în cuantum de 2 ani şi 10 luni aplicată inculpatului NT prin  sp 1943/2005 pronunţată de către Judecătoria Bacău se încadrează în cazurile prev. de art.38 C.p. şi că scopul pedepselor poate fi atins chiar fără executare, instanţa constatând întrunite condiţiile prevăzute de art.81 C.p., urmează a dispune suspendarea condiţionată a executării acestora, va stabili termenul de încercare pe durata prev.de art.82 C.p. şi va atrage atenţia inculpaţilor asupra prev.art.83 C.p.

In temeiul art.71 al.1,2 C.p.instanţa va aplica inculpaţilor pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II si b C.p.

In temeiul art.71 al.5 C.p.instanţa va suspenda executarea pedepselor accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II si b C.p. pe durata suspendării condiţionate a executarii pedepselor închisorii.

In temeiul art.189 C.p.p. instanţa va dispune plata din fondurile M.J.

a onorariului pentru apărătorul desemnat din oficiu.

In temeiul art.191 al 2 C.p.p. instanţa constatând culpa procesuală a

inculpaţilor, urmează a dispune obligarea acestora la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.