In ipoteza in care petentul formulează o plângere împotriva făptuitorului pentru două infracţiuni,iar parchetul nu se pronunţă decât cu privire la una dintre acestea, soluţia este admiterea plângerii ,conform art.278/1 al.8 lit.bCpp cu pr...

Sentinţă penală 331 din 15.12.2008


In ipoteza in care petentul formulează o plângere împotriva făptuitorului pentru două infracţiuni,iar parchetul nu se pronunţă decât cu privire la una dintre acestea, soluţia este admiterea plângerii ,conform art.278/1 al.8 lit.bCpp cu privire la nepronunţarea pentru această infracţiune şi trimiterea cauzei la procuror pentru a se pronunţa  şi faţă de aceasta. Dacă soluţia dată de parchet faţă de a doua infracţiune este corectă, prin aceeiaşi sentinţă se va dispune şi menţinerea acestei soluţii. 

Sentinţa penală nr.  331/2008 pronunţată în dosar nr 5448/30/2008 de Tribunalul Alba

Prin plângerea înregistrată la data de 07.07.2008 pe rolul Tribunalului Timiş sub dosar nr. 5448/30/2008 petenta G.V. a criticat rezoluţia nr. 443/P/20.05.2008 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş prin care s-a dispus, în temeiul art. 10 lit. d Cpp, neînceperea urmăririi penale faţă de făptuitorii V.D. şi C.I.C. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prevăzută de art. 246 Cp.

În motivarea plângerii petenta a invocat în esenţă următoarele aspecte: în rezoluţiile atacate nu sunt reflectate corect faptele petrecute, acest lucru se datorează declaraţiilor false date de către făptuitori, există contradicţii în ce priveşte rezoluţia nr. 443/P/2008 şi declaraţiile agenţilor de poliţie V.D. şi C.I.C. date în dosarul 10460/P/2007 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, agentul D.F. l-a agresat pe fiul petentei,  făptuitorii V.D. şi C.I.C. nu îşi desfăşurau activitatea pe raza localităţii G., agenţii de poliţie şi martorul D. l-au agresat pe fiul petentei după ce l-au dus la postul de poliţie.

Totodată petenta reia declaraţiile date de persoanele audiate în dosarele 443/P/2008 arătând în esenţă că nu reflectă adevărul, iar în final arată că tot incidentul din noaptea de 06/07.09.2007 a fost o răzbunare din partea poliţiştilor întrucât a refuzat să fie informatoarea Postului de Poliţie G..

Ulterior, la termenul de judecată din data de 03.11.2008 petenta a depus o completare a motivelor expuse iniţial în care critică faptul că poliţiştii V.D. şi C.I.C. nu l-au identificat personal pe fiul petentei conducând maşina ci s-au bazat pe afirmaţiile colegului lor D.F.. Petenta mai critică şi faptul că deşi agentul de poliţie D.F. se consideră victimă tot el a întocmit cele două procese verbale de depistare şi l-a condus pe G.A. la spital pentru recoltarea probelor biologice

Prin încheierea nr. 1402/2008 pronunţată de ÎCCJ Secţia penală în dosar nr. 5953/1/2008 a fost admisă cererea formulată de petenta G.V. şi în consecinţă s-a dispus strămutarea cauzei la Tribunalul Alba. În consecinţă prin încheierea nr. 568/PI/2008 a Tribunalului Timiş cauza a fost trimisă spre competentă soluţionare Tribunalului Alba unde a fost înregistrată sub dosar nr. 5448/30/2008.

La dosarul cauzei au fost ataşate dosarele nr. 443/P/2008 şi  455/II/2/2008 ale Parchetului de pe lângă Tribunalului Timiş.

În dosarul nr. 5448/30/2008 al Tribunalului Timiş au fost depuse următoarele înscrisuri: rezoluţia nr. 443/P/20.05.2008 a Parchetului de pe lângă Tribunalului Timiş fil. 8-10, declaraţii date de făptuitorul C.I.C.  în dosarul nr. 10460/P/2007 al Parchetului de pe lângă Tribunalului Timiş fil. 11-13, proces verbal de depistare fil. 14, 15, declaraţia dată de numitul D.F. în dosarul nr. 540/P/2007 al Parchetului de pe lângă Tribunalului Timiş fil. 16-18, declaraţii date de numitul D.I. şi petenta G.V. în calitate de martori în dosarul nr. 10460/P/2007 al Parchetului de pe lângă Tribunalului Timiş fil. 19-22, 23-24, 33-35 declaraţii date de aceleaşi persoane în dosarul nr. 540/P/2007 al Parchetului de pe lângă Tribunalului Timiş fil. 25-28, 30-31, rezoluţia nr. 10.466/P/2007 a IPJ Timiş fil. 29, adresa nr. 229564/2008 a IPJ Timiş fil. 32, CML nr. 1785/C/10.09.2007 emis de IML Timişoara fil. 36.

În dosarul nr. 5448/30/2008 al Tribunalului Alba au fost depuse următoarele înscrisuri: memorii depuse în completarea plângerii de către petentă însoţite de extrase din L 218/2002 şi HG 1391/2006 fil. 16, 17, 33, 34, 35-39 proces verbal de identificare fil. 18, cerere de analiză fil. 19, adresa nr. 19261/2008 emisă de Spitalul Judeţean de Urgenţă Timiş fil. 20, plângeri penale formulate de petenta G.V. la adresa procurorului L.M. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara şi agentului D.F. din cadrul Postului de Poliţie G. fil. 40-51, 52-58.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 20.03.2008 s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş plângerea formulată de petenta G.V. împotriva făptuitorilor V.D. şi C.I.C. pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 292 şi art. 246 Cp.

În urma cercetărilor efectuate Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş a dispus prin rezoluţia nr. 443/P/20.05.2008 în temeiul art. 10 lit. d Cpp neînceperea urmăririi penale faţă de făptuitorii V.D. şi C.I.C. sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 246 Cp.

Pentru a adopta această soluţie organul de urmărire penală a reţinut în esenţă că pentru existenţa infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor sub aspectul laturii obiective este necesar ca făptuitorul, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, să nu îndeplinească un act ori să îl îndeplinească în mod defectuos cauzând astfel o vătămare a intereselor legale ale unei persoane. Probele administrate în cauză nu au dovedit împrejurarea că agentul şef principal C.I.C. şi agentul şef adjunct V.D. în exerciţiul atribuţiilor de serviciu nu au îndeplinit sau au îndeplinit în mod defectuos un act. Simpla afirmaţie a părţii vătămate că aceştia au întocmit în mod abuziv acte de cercetare penală nesusţinută de alte probe, nu determină răsturnarea prezumţiei de nevinovăţie ce operează în favoarea lor s-a mai arătat în rezoluţia parchetului.

Plângerea formulată de petenta G.V. împotriva rezoluţiei nr. 443/P/20.05.2008 a fost respinsă prin rezoluţia nr. 455/II/2/2008 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

Examinând rezoluţiile nr. 443/P/20.05.2008 şi nr. 455/II/2/2008 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş prin prisma actelor aflate în aceste dosare şi pe baza înscrisuri instanţa reţine următoarele:

I. În primul rând instanţa constată că, deşi petenta G.V. a formulat plângere împotriva făptuitorilor V.D. şi C.I.C. şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii prevăzută de art. 292 Cp - fil. 12 dosar nr. 443/P/2008 organul de urmărire penală nu s-a pronunţat în nici un fel asupra acestui aspect.

Din lecturarea rezoluţiilor nr. 443/P/20.05.2008 şi nr. 455/II/2/2008 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş reiese că plângerea petentei a fost analizată doar cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prevăzută de art. 246 Cp, iar soluţia a fost pronunţată numai în ce priveşte această infracţiune.

În cele două rezoluţii nu s-a făcut nici o referire la infracţiunea prevăzută de art. 292 Cp deşi, raportat la plângerea petentei, organul de urmărire penală trebuia să o analizeze şi din acest punct de vedere şi să se pronunţe asupra acesteia.

În consecinţă în temeiul art. 278/1 al. 8 lit. b Cpp instanţa va admite plângerea formulată de petenta G.V. numai în ce priveşte nepronunţarea de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş prin rezoluţia nr. 443/P/20.05.2008 cu privire la infracţiunea de fals în declaraţii prevăzută de art. 292 Cp faţă de făptuitorii V.D. şi C.I.C.

Va desfiinţa rezoluţia nr. 443/P/20.05.2008 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş numai cu privire la acest aspect şi va trimite cauza la acest parchet urmând ca procurorul să se pronunţe cu privire la plângerea formulată de petenta G.V. împotriva făptuitorilor V.D. şi C.I.C. pentru infracţiunea de fals în declaraţii prevăzută de art. 292 Cp.

II. În ce priveşte soluţia de neîncepere a a urmăririi penale faţă de făptuitorii V.D. şi C.I.C. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prevăzută de art. 246 Cp, soluţie adoptată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş prin rezoluţia nr. 443/P/20.05.2008 şi menţinută prin rezoluţia nr. 455/II/2/18.06.2008 a prim procurorului aceluiaşi Parchet, instanţa apreciază că este legală şi temeinică având la bază o interpretare judicioasă a probelor administrate, conform celor expuse in considerentele sentinţei .

Având în vedere cele mai sus expuse instanţa a respins în rest plângerea formulată de petenta G.V. şi a menţinut soluţia de neîncepere a urmăririi penale faţă de făptuitorii V.D. şi C.I.C. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prevăzută de art. 246 Cp, soluţie adoptată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş prin rezoluţia nr. 443/P/20.05.2008 şi menţinută prin rezoluţia nr. 455/II/2/18.06.2008 a prim procurorului aceluiaşi Parchet.