Lovire sau alte violenţe

Sentinţă penală 1191 din 19.06.2013


Obiect: infracţiune de lovire sau alte violente , faptă prevăzută de  art. 180 al. 2 C.p.,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău nr. 783/P/2011 din 08.05.2012 înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 7078/180/2012 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatilor BL pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violente , faptă prevăzută de  art. 180 al. 2 C.p., PN, PN, PC pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente prev de art. 180 al.2 C.p. cu aplicarea art. 75 lit. a C.p.

În fapt, prin actul de sesizare, s-a reţinut că  inculpatul BL in seara zilei de 10.05.2011 l-a lovit pe numitul PN provocandu-i leziuni vindecabile in 5-6 zile de ingrijiri medicale, iar cu acceasi ocazie, inculpatii PN, PNN si PC l-au lovit pe numitul BL, cauzandu-i leziuni corporale ce au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de ingrijiri medicale.

Partea vatamata PN s-a constituit parte civila in timpul urmaririi penale cu suma de 1500 lei.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 7078/180/2012.

În cursul cercetării judecătoreşti în conformitate cu dispoziţiile art. 323 Cpp şi art. 69-74 Cp a fost audiat inculpatul Bucataru Liviu,  care nu a recunoscut săvârşirea faptei.

S-a constatat imposibilitatea audierii martorilor VL, BR si DV astfel încât instanţa a făcut aplicarea disp. art.327 al.3 cpp şi a dat citire depoziţiilor date de acestia în cursul urmăririi penale.

Analizând întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

In data de 10.05.2011 martorii VL si BM supravegheau o turma de capre ce apartine inculpatului BL. La un moment dat aceasta a intrat pe un teren cultivat cu lucerna ce apartine inculpatului PN , lucru care l-a deranjat pe acesta din urma. In urma unei discutii telefonice intre cei doi martori si inculpatul BL, acesta s-a deplasat la fata locului. S-au purtat discutii contradictorii intre PN si BL , cei doi s-au lovit reciproc. Inculpatii PNN si PIC au venit in sprijinul tatalui lor-PN, cei trei lovind partea vatamata BL.

Cele precizate mai sus sunt confirmate si de martorul ocular BR care precizeaza „ Am observat in acest timp cum numitul PN l-a lovit cu batul respectiv in spate si in zona capului. Numitul BL… a inceput sa-l loveasva pe numitul PN.

La termenul de judecata din data de 29.11.2012 inculpatii PN si PC s-au impacat cu p.v. BL .

Inculpatul/parte vatamata PN a decedat in data de 28.11.2011 astfel cum reiese din certificatul de deces.

In baza Certificatului medico-legal nr. s-a stabilit ca p.v. BL prezinta Dg TCC acut si hematom P-O stang si temporal stang .

Concluziile Certificatului medico-legal nr. .. releva faptul ca PN prezinta leziuni traumatice produse prin lovirea victimei cu un obiect contondent necesitand 5-6 zile de ingrijiri medicale.

Aparatorii inculpatului BL au solicitat achitarea acestuia in temeiul art. 11 pct.2 lit. a C.p.p. rap la art. 10 lit.b/1 C.p.p. intrucat faptei ii lipseste pericolul social  .

In baza art. 18/1 C.p” Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă prin atingerea minimă adusă uneia din valorile apărate de lege şi prin conţinutul ei concret, fiind lipsită în mod vădit de importanţă, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

La stabilirea în concret a gradului de pericol social se ţine seama de modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi conduita făptuitorului, dacă este cunoscut.

În cazul faptelor prevăzute în prezentul articol, procurorul sau instanţa poate aplica una dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute la art. 91.”

Avand in vedere ca infractiunea a fost savarsita cu violenta, asupra unei persoane aflata la o varsta inaintata, nu in ultimul rand si numarul de zile de ingrijiri medicale, instanta apreciaza ca disp. art. 18/1 C.p. nu isi gasesc aplicabilitate in prezenta cauza.

Situaţia de fapt reţinută de instanţă se probează cu:

-declaratiile inculpatilor;

-declaratiile martorilor  ,certificate medico-legale.

În drept, fapta inculpatului BL care in  seara zilei de 10.05.2011 l-a lovit pe numitul PN  provocandu-i leziuni vindecabile in 5-6 zile de ingrijiri medicale întruneşte elementele constitutive  ale infracţiunii de lovire sau alte violente  prev.de art. 180 al.2 C.p

În temeiul art. 345 al.2 C.p.p., având în vedere că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de către inculpat cu forma de vinovăţie prev. de lege, urmează să dispună condamnarea acestuia.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului BL instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 Cp şi anume: gradul de pericol social al faptei , împrejurările concrete în care a fost comisă fapta ( in loc public)

Instanţa va avea în vedere şi circumstanţele personale ale inculpatului care nu este cunoscut cu antecedente penale , motiv pentru care  instanţa va aplica inculpatului pedeapsa amenzii penale.

În baza acestor criterii, instanţa apreciază că o pedeapsă  700 lei amenda penala este aptă să răspundă scopurilor prevăzute de 52 cp. 

Totodata instanta va dispune incetarea procesului penal avand in vedere manifestarea de vointa a inculpatilor  PN si PC, respectiv a p.v. BL, iar fata de inculpatul PN de asemenea se va dispune incetarea procesului penal avand in vedere ca acesta a decedat.

Instanţa constantând îndeplinite în mod cumulativ condiţiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie respectiv fapta ilicite prezentată mai sus, raportul de cauzalitate între aceasta şi prejudiciul produs, existenţa prejudiciului şi  culpa inculpatului va obliga pe inculpatul BL  să plătească  suma de  1.500 lei cu titlu de despăgubiri.

Va constata că inculpatul BL a avut apărători aleşi.

Văzând şi dispoziţiile art.191 al. 1  Cpp.