Plangere

Sentinţă civilă 2145 din 07.09.2011


INSTANTA

La data de 16.05.2011 s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei B sub nr. X/2011, plangerea contraventionala formulata de petentul B F, prin care acesta solicita anularea ca nul absolut a procesului verbal de contraventie seria CC nr. X intocmit la data de 01.05.2011 de catre intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului V, exonerarea de plata sanctiunii pecuniare, radierea celor 9 puncte amenda si 6 puncte penalizare.

In motivarea plangerii petentul a aratat ca in data de 01.05.2011 se deplasa in directia Iasi dinspre Galati pe drumul european E58, dupa ce a trecut de localitatea Tutova ( la aproximativ 10 km distanta ) a fost oprit din mers , prin semnalele acustice si luminoase ale autoturismului cu nr. de inmatriculare X apartinand Politei Rutiere pe motiv ca ar fi circulat pe raza localitatii Tutova cu o viteza de 97 km/h .

Petentul considera ca a circulat cu viteza regulamentara , fapt aratat si la rubrica „alte mentiuni” din cadrul procesului-verbal.

Mai arata ca in autoturismul personal cu nr. de inmatriculare X mai erau 3 persoane si niciunul dintre ei nu a observat pe raza localitatii Totova nicio masina a politiei rutiere.

Petentul arata ca motivele de nulitate le va dezvolta la primul termen de judecata.

Plangerea  a fost intemeiata in drept pe dispozitiile OG nr. 2/2001, OUG nr. 195/2002 , c.proc. civ.

In sustinere, petentul a anexat plangerii urmatoarele acte in copie: carte de identitate,  procesul-verbal.

La data de 21.06.2011  a fost inregistrata cererea prin care petentul solicita ca intimata sa depuna la dosarul cauzei : atestarea aparatului radar, buletinul de verificare metrologica, dovada autotestarii, atestatul agentului constatator ca operator radar, ordinul de serviciu, copie de pe registrul de evidenta a abaterilor.

Intimatul, legal citat,  nu a depus intampinare, insa la solicitarea instantei a comunicat la dosarul cauzei sub nr. 13614/21.07.2011 originalul procesului-verbal seria CC nr. X/01.05.2011 , precum si un set de 3 fotografii efectuate dupa inregistrarea video a aparatului radar din care rezulta ca la data de 01.05.2011, ora 17:54 conducatorul autovehiculului marca Opel cu nr. de inmatriculare X a circulat cu viteza de 97 km/h in localitatea Tutova (f. 25-28).

Plangerea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si timbru judiciar, conform art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile ulterioare, respectiv art. 1 alin. 2 din O. G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, cu modificarile ulterioare.

Verificand din oficiu conform art.34 din O.G. nr. 2/2001, instanta constata ca plangerea este formulata in termenul de 15 zile de la data luarii la cunostinta.

Analizand probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal de contraventie  seria CC nr. X intocmit la data de 01.05.2011 de catre intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului V, petentul B F a fost sanctionat cu amenda de 603 lei , respectiv 9 puncte amenda si 6 puncte penalizare, pentru savarsirea contraventiei prevazute de  art. 102 alin 2 raportat la art. 108 alin 1 lit d pct 3 din OUG nr. 195/2002 .

 Prin procesul verbal sus-mentionat s-a retinut de catre organul constatator ca in data de 01.05.2011, ora 17,53 pe DE 581, Tutova „ a condus autoturismul X pe raza localitatii Tutova, cu viteza de 97 km/h abatere filmata cu radarul X”.

Fiind investita, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu verificarea legalitatii si temeiniciei procesului verbal instanta retine urmatoarele:

Sub aspectul legalitatii procesului-verbal, instanta retine ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor prevazute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001, republicata,  cuprinzand toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute.

Instanta mai retine, de asemenea, si imprejurarea ca faptelor li s-a dat o corecta incadrare juridica, raportat la situatia de fapt retinuta de agentul constatator.

Astfel, potrivit  art. 108 alin 1 lit d pct 3” Savarsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe langa sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza:

d) 6 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:

3)depasirea cu 41 - 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic .”

Iar potrivit dispozitiilor art. 102 alin (2)” Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) ( s.n. clasa a IV-a de sanctiuni) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 6 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. d)”

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanta retine ca petentul se face vinovat de savarsirea contraventiilor retinute in sarcina sa, pentru motivele ce vor fi expuse in continuare.

Petentul beneficiaza de prezumtia de nevinovatie in cauza, astfel cum rezulta din interpretarea Conventiei europene pentru drepturile omului si a jurisprudentei CEDO. In jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (cauza Öztürk impotriva Germaniei, Hotararea din 21 februarie 1984; cauza Anghel contra Romaniei,  Hotararea din 4 octombrie 2007 ) se retine in mod constant ca, indiferent de distinctiile care se fac in dreptul intern intre contraventii si infractiuni, persoana acuzata de comiterea unei fapte calificate in dreptul intern ca fiind contraventie trebuie sa beneficieze de garantiile specifice procedurii penale.

Fata de cele expuse mai sus, instanta concluzioneaza ca acuzatia adusa petentului este o acuzatie penala in sensul Conventiei, iar acesta beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, care a fost instituita cu scopul de a proteja indivizii fata de posibilele abuzuri din partea autoritatilor, motiv pentru care sarcina probei in procedura contraventionala desfasurata in fata instantei de judecata revine in primul rand organului constatator si, in conditiile in care acesta face dovada vinovatiei, petentul urmeaza sa-si probeze nevinovatia .

Referitor la procesul-verbal, trebuie retinut ca, in genere, fiind intocmit de un organ al statului aflat in exercitiul functiunii trebuie sa i se recunoasca valoarea probatorie sub aspectul constatarii starii de fapt.

In acest sens este de remarcat ca in jurisprudenta Curtii s-a retinut in mod constant ca prezumtiile nu sunt in principiu, contrare Conventiei.

Astfel, in Hotararea pronuntata in cauza Salubiaku vs Frantei, Curtea a retinut ca prezumtiile sunt permise de Conventie, dar nu trebuie sa depaseasca limitele rezonabile tinand seama de gravitatea mizei si prezervand drepturile apararii.

Petentul a formulat prezenta plangere contraventionala solicitand anularea procesului verbal motivat in primul rand pe faptul ca nu a circulat cu viteza consemnata in procesul verbal.

Din analiza fotografiilor depuse si din succesiunea logica a acestora care au fost facute la intervale foarte scurte de timp,  se poate constata ca fapta retinuta in sarcina petentului a fost savarsita in interiorul localitatii Tutova, unde petentul a circulat cu viteza inregistrata de aparatul radar de 97 Km/h .

Analizand procesul verbal raportat la plansele foto depuse in probatiune (filele  26-28) instanta retine ca  agentul constatator a consemnat in mod corect numarul de inmatriculare al autoturismului condus de petent, iar in fotografiile efectuate dupa inregistrarea video au fost evidentiate toate elementele cerute de punctul 3.5.1 din NML-021-05. De asemenea, din analiza buletinului de verificare metrologica reiese ca fotografiile au fost efectuate de un aparat atestat in conditiile legale, iar succesiunea logica a acestora indica faptul ca este vorba despre acelasi autoturism in toate fotografiile.

Instanta constata ca s-a aplicat petentului o amenda in cuantumul prevazut de lege pentru contraventie savarsita, iar fata de natura si imprejurarile savarsirii faptelor, apreciaza ca sanctiunea aplicata este proportionala cu gradul de pericol social al acesteia.

Fata de aceste considerente, instanta apreciaza plangerea ca fiind nefondata si, pe cale de consecinta,  o va respinge cu aceasta mentiune.

3