Furt

Sentinţă penală 377 din 10.09.2013


INSTANTA

La data de 22.05.2013 cu nr. Xs-a inregistrat pe rolul instantei rechizitoriul procurorului intocmit in dosarul nr. X2011 al Parchetului de pe langa Judecatoria B prin care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpatului G F pentru a fi cercetat cu privire la infractiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin.1 , art. 209 alin.1 lit.e,g,i Cod penal cu aplic. art. 37 lit.a Cod penal.

Se retine in actul de sesizare al instantei ca inculpatul , in noaptea de 09/10.03.2011,a sustras prin efractie,o bicicleta marca DHS, in valoare de 500 lei , pe care partea vatamata T I o lasase asigurata cu un lant de balustrada scarii imobilului in care domiciliaza.

Din analiza probatoriului administrat la urmarirea penala ca urmare a solicitarii inculpatului de se judeca potrivit art. 320 ind.1 Cod proc. pen, instanta retine urmatoarea situatie de fapt.

La data de 10.03.2011, Politia mun. B a fost sesizata de partea vatamata T I cu privire la faptul ca, autori necunoscuti i-au sustras bicicleta marca DHS.

In urma cercetarilor efectuate de organelede politie , sub supravegherea procurorului,s-a stabilit cala data de 10.03.2011, inculpatul G F s-a deplasatin Mun. B, zona Bisericii „ Sf.Mina”, iar la un moment dat, a observat ca la scara B a blocului O1 de pe strada Carpati nu este interfon, context in care a intrat in casa scarii, pentru a sustrage eventuale bunuri.

La parter a observat o bicicleta si cu ajutorul unui patent pe care il avea asupra sa,a desfacut lantulce asigura bunul, l-a luat si a plecat spre Com. T.

A fostdepistat la scurt timp de catre organele de politie.

Valoarea prejudiciului cauzat este de 500 lei si a fost recuperat.

Situatia de fapt mai sus retinuta s-astabilit pe baza urmatoarelormijloace de proba:

- proces-verbal de consemnare a plangerii formulata de partea vatamata T I f.6;

- declaratia partii vatamate T I f.7,9:

- proces-verbal de cercetare la fata locului si planse fotografice f.11,13-15;

- proces-verbal de reconstituire a faptei si planse fotografice f.16-20;

- declaratia martorului P G f.21;

- declaratia martorului X f.22;

- dovezi de ridicare a bicicletei de la invinuitul G F f.26;

declaratiile invinuitului f.54-55, 57.

In modalitatea retinuta fapta inculpatului GF,care innoaptea de 09/10.03.2011, a sustras prin efractie o bicicleta marca DHS, in valoare de 500 lei, pe care partea vatamata T I o lasase asigurata cu unlant debalustrada scarii imobilului in care domiciliaza, respectiv bloc O1, sc.B de pe str. Carpati din mun. B,intruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat – prev. de art.208 al.1, 209 al.1 lit. e, g, i Cod penal.

In temeiul acestui text de lege , instanta urmeaza sa aplice inculpatului o pedeapsa la individualizarea careia sa retina disp. art. 52 si 72 Cod penal.

Inculpatul G F este in varstade 20 ani, are castudii 2 clase, estefara ocupatie, necasatorit, are2 copii minori sieste recidivist post condamnatoriu prev. de art. 37 alin.1 lit.a Cod penal.

Potrivit fisei cazier a inculpatului rezulta ca prin S.P. nr. X/30.06.2009 a Jude. X s-au contopit pedepsele aplicate acestuia prin S.P. nr. X/2007 a Judec. XX ;S.P. nr. X/2007 a Judec. X, S.P. nr. X/2007 aJudec. X si S.P.nr. X/2008 a Judec. T, rezultand o pedeapsa de 4 ani inchisoare , din care s-a dedus perioada executata de la 03.03.2008 la zi.

A fost liberat conditionat ca urmare a executarii fractiei legale din aceasta pedeapsa la data de 08.09.2010 cu un rest ramas de executat de 541 zile inchisoare.

Fapta dedusa judecatii a fost savarsita in timpul restului de pedeapsa ramas de executat.

In consecinta sunt aplicabile si disp. art. 61 Cod penal de revocare a liberarii conditionate a inculpatului pentru restul de pedeapsa ramas de executat.

Potrivit art. 320 ind.1 Cod proc. pen. , instanta va reduce limitele de pedeapsa aplicabile pentru infractiunea dedusa judecatii cu o treime.

In baza art. 61 Cod penal cu referire la art. 33 lit. a Cod penal si 34 lit. b Cod penal va contopi acest rest cu pedeapsa aplicata pentru fapta dedusa judecatii , inculpatul urmand sa execute pedeapsa cea mai grea.

Prin S.P. nr. X/2011 a Judecatoriei T , definitiva prin nerecurare la 14.06.2011, inculpatul a fost condamnat la o pedeapsa rezultanta de 4 ani inchisoare, prin aceasta sentinta dispunandu-se si revocarea restului de 541 zile inchisoare.

A inceput executarea acestei pedepse pe data de 06.08.2011.

Se constata ca fata de inculpat sunt incidente si disp. art. 36 alin.1 Cod penal .

In consecinta , instanta va descontopipedeapsa rezultanta de 4 ani inchisoare aplicata prin S.P. nr. X/09.05.2011 a Judec. T, in pedepsele componente pe care le varepune in individualitatea lor : 3 ani inchisoare aplicata prin S.P. nr. X/2011 a Judec. T; 541 zile inchisoare ramase de executat.

Se va inlatura sporul de 1 an inchisoare aplicat prin S.P. nr. X/2011 a Judec. T si se vamentinerevocarea liberarii conditionate pentru restul de 541 zile inchisoare , dispusa prin aceeasi sentinta.

Potrivit art. 33 lit.a si 34 lit.b Cod penal,se vor contopi: restul de 541 zile inchisoare , pedeapsa de 2 ani inchisoare aplicata prin prezenta hotarare ,in pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicata prin S.P. nr. X/2011 , inculpatul urmand sa execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare , sporita cu un 1 ( unu ) an inchisoare .

Se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art. 64 lit.a teza II si b Cod penal rap. la art. 71 Cod penal.

Se va scade potrivit art. 36 alin. 3 Cod penaldin pedeapsa perioada executata de la 06.08.2011 , la zi.

Se va dispune retragerea mandatului de executare a pedepsei emis in baza S.P. nr. X/2011 a Judec. T si emiterea unui nou mandat potrivit prezentei hotarari.

In baza art. 118 Cod penal se va dispune confiscarea de la inculpat a unui patent aflat la Politia Mun. B.

Potrivit arat. 191 Cod proc. pen. , instanta va obliga pe inculpat sa plateasca statuluicheltuielile judiciare avansate in cauzadin care sumele de : 200 lei onorariu asistenta juridica din oficiu la urmarirea penala si 200 lei onorariu asistenta juridica din oficiu la cercetarea judecatoreasca,vor fi virate din fondul Ministerului Justitiei catre Baroul de Avocati Vaslui.

2