Pretentii

Sentinţă civilă 387 din 06.02.2013


INSTANTA

Asupra cauzei de fata :

Cu nr.X din 22 martie 2012s-a inregistrat spre competenta solutionarecererea prin care reclamanta SC B.C.R. Asigurari ViennaInsurance Group SA, B, a chemat in judecata pe paratulD G A, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa-l oblige la plata sumei de 25 283,75 lei, cu titlu de daunereprezentand suma pe care reclamanta a achitat-o, in calitate de asigurator CASCO pentru paguba produsa prin avarierea autoturismuluicu nr. de inmatriculare X, proprietatea RCI X Romania IFN, dobanda legala calculata la debitul principal, de la data platii indemnizatiei 16.09.2009pana la data achitarii efective, precum si cheltuieli de judecata.

Cauza a fosttrimisa acestei instante care este competenta teritorial potrivit art. 158 din codul de procedura civila prin Sentinta civila nr.X din 2 martie 2012 pronuntata de Judecatoria V.

In ceea ce priveste dobanda solicitata , la data de 14 iunie 2012, a precizat ca intinderea acesteia este de 4 475,22 lei , depunand la dosar precizari in acest sens, fila 35 dosar si un calcul efectuat in acest sens, fila 13 dosar.

Motivandcererea reclamanta a sustinut caautoturismul cu nr. de inmatriculare X, era asigurat CASCO potrivit politei de asigurareCASCO seria AVA nr.0472550 din 19.06.2008, in vigoare la data producerii evenimentului asigurat. Autorismul era proprietatea asiguratului SC X XROMANIAIFN SA.

La data de 24 .01. 2009, paratul , D G A ,care conducea vehiculul asigurat, din culpa sa exclusiva a avariat autoturismul datorita neadaptarii la conditiile unui carosabil umed. A pierdut controlul volanului si a intrat intr-un copac. Paratul nu detinea permis de conducere.La cererea asiguratului SC X XROMANIAIFN SA. s-a constituit dosarul de daune AVA/NT /100127/09 in vederea acordarii de despagubiri.

Reclamanta a platit despagubiri in suma de25 283,75 lei la data de 16.09.2009 sipotrivit art.58 din Legea nr. 136/1995 asiguratorul recupereaza sumele platite drept despagubiri de la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, din neglijenta sa.

A depus in proba, in copie de pe dosarul de daune AVA/NT /100127/09cuprinzand,cererea de despagubiri,declaratia de daune,procesul verbal de constataredin 10.02.2009; polita de asigurare AVA /NT/100127/09, valabila de la 20 iunie 2008 pana la 19 iunie 2010, certificatul de inmatriculare ,copie de pe comanda de reparatii, planse foto , copie de pe OPdin 19.09.2009.

Prin intampinare paratul nu a fost de acord cu cererea. A invocat exceptia prematuritatii si exceptia prescriptiei dreptului la actiune.A motivat ca nu s-a efectuat procedura concilierii prevazutade art. 720 indice 1 din codul de proc civ. Termenul de prescriptie de doi ani curge de la data cand partile au cunoscut despre producerea prejudiciului. Cu privire la fondul cauzei a sustinut ca pretentiile reclamantei sunt exagerate. A motivat cavaloarea provocata autoturismului este mai mica.A fost lovita doar partea din spate a autoturismului, neexistand o dauna totala. Dobanzile solicitate sunt exagerat de mari. Reclamanta a stat in pasivitate si in felul acesta dobanzile au curs in favoarea acesteia.

Cu privire la exceptiile invocate reclamantaa solicitat respingerea acestora pentru urmatoarele considerente: Dispozitiileart.720 indice 1 asa cum au fost modificate prin Legea nr.71/2011 prevad procedura concilierii doar in cauzele civiledintre profesionisti , evaluabile in bani ce deriva din raporturile contractuale, ceea ce nu este situatia dedusa judecatii.Prezenta actiune este o actiune in regres intemeiata pe raspundere civila contractuala.

In ceea ce priveste exceptia prescriptiei dreptului la actiune reclamanta a sustinut ca dreptul la actiunecurge din momentul in care asiguratorul a platit asiguratuluirespectiv 16.09.2009 .Termenul de prescriptie nu este cel invocat de parat, doi ani avand in vedere ca obiectul cererii este o actiune in regres si in raspundere civila.

Cu privire la exceptiile invocate instanta le-a respins ca neintemeiate cu aceleasi argumente aduse de reclamanta.Cauza s-a introdus la instanta dupa intrarea in vigoare a codului civil si prin Legea nr. 71/2011, art. 720 indice 1 din codul de procedura civila s-a modificat.Concilierea prealabila fiind prevazuta doar in litigiile dintre profesionisti, evaluabile in bani si derivate din raporturi contractuale. Dreptul la actiune in cazul dat curge de la data platii daunelor catre asigurat. De la aceasta data asiguratorul se poate indrepta impotriva partii culpabile pentru recuperarea sumelor platite. Raportul juridic intre reclamanta si parat nu este unul rezultat din contractul de asigurare,ci are ca temei raspunderea civila delictuala.

In cauza la cererea paratului s-a efectuat o expertiza tehnica auto. Expertizaa fost efectuata de expertul tehnic judiciarautorizat in acest sens, X. Concluziile expertului au fost insusite de parti si instanta le-a retinut in totalitate.

Din ansamblul probelor administrate in cauza,instanta retine ca reclamanta a achitat asiguratului SC X XROMANIAIFN SA, la cererea acestuia si in baza politei de asigurare, valabile la data producerii evenimentului asigurat, polita de asigurare AVA /NT/100127/09, valabila de la 20 iunie 2008 pana la 19 iunie 2010, sumade 25 283,75 lei,

In acest sens este OP din 16.09.2009 . Suma pe care reclamanta a achitat-o, in calitate de asigurator CASCOreprezinta paguba produsa prin avarierea autoturismuluicu nr. de inmatriculare X, proprietatea RCI X Romania IFN , din culpa paratului, D G A. Acesta, fara sa posede carnet de conducere si datorita neadaptarii vitezei la conditiile meteo a intrat, la data de 24.01.2009cu auto X, intr-un copac de pe marginea drumuluisi l-a avariat. S-a intocmit dosar de daune, s-au inventariat avariile si s-au intocmit planse foto si in baza devizului de reparatii s-au apreciat daunele.

In ceea ce priveste culpa sa paratul nu a contestat-o , nu a contestat nici legatura de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu. A sustinut ca suma este prea mare.Cu privire la acest aspect expertul in concluziile expertizei a precizat ca identificand avariile produse la autoturismul Dacia Logan, nr.Xsi evaluand costul reparatiilor conform devizului in sistem Audiotex ,costul acestora este de 29.182,70 lei , inclusiv TVA. Valoarea autoturismului la momentul accidentului a fost calculata la echivalentul sumei de 27 281 lei. Din continutul contractuluide asigurare CASCO expertul a apreciat dauna totalaca urmare a evenimentului din 24.01.2009. In motivarea acestei concluzii expertul a sustinut ca se considera dauna totala cand valoarea despagubirilor depaseste 75% din valoarea reala a bunului asigurat, care in cazul data fost calculat la valoarea de 6 399 euro, 27.281 lei .Pornind de la aceasta concluzie paratul a apreciat ca nu se justifica plata reparatiilor solicitate de reclamanta. Concluziile paratului nu sunt justificate de concluziile exprimate de expert in expertiza. Expertul a exemplificat situatia cand se poate aprecia daunatotala. A sustinut ca valoarea vehiculului la data producerii evenimentului era de 27 281 lei si costul reparatiilor cu TVA 29 182,70 lei.Asiguratorul a platit costul reparatiilor prinOP din 16.09.2009insuma de25 283,75 lei, suma mult mai mica fata de aprecierea daunei conform avizului din AUDATEX .

In prezenta cauza evenimentul cauzator de prejudiciu s-a produs anterior intrarii in vigoare a codului nou civil,iar actiunea in regres s-a promovat la data de 12 ianuarie 2012, dupa aparitia codului nou si plata s-a produs in 16.09.2009 data de la care s-a nascut dreptul la actiune.

Potrivit art. 6 alin. 2 din codul civil in cauza sunt aplicabile dispozitiile legii vechi respectiv art.22 din Legea nr. 136/1995, art 998 ,999 din codul civil de la 1864.

Potrivit art.22 din Legea nr.136/1995, modificata asiguratorul se subroga in drepturile asiguratului . In cauza s-a dovedit existenta faptei cauzatoare de prejudiciu, intinderea prejudiciului, legatura de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu.

Potrivit art.998 din codul vechicivil:“ Orice fapta a omului, care cauzeaza altuia prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara”,iar potrivit art.999 din acelasi cod :“ Omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau prin imprudenta sa.”

Reluand, instanta apreciaza ca in cauza s-au dovedit elementele raspunderii civile si urmeaza sa admita cererea reclamantei .

In ceea ce priveste cererea pentru daunele reprezentand dobanzile legale calculatede la data platii reparatiilor de catre reclamanta si pana la plata efectivaa daunelor instanta apreciaza cererea intemeiatain temeiulO.G. nr. 13/2011.

In temeiul art.274 din codul civil paratul va fi obligatsa plateasca reclamantei cheltuielile de judecata ocazionate de proces reprezentand taxa de timbru si timbru judiciar pentru care este depusa chitanta.

3

Domenii speta