Încuviinţare executare

Sentinţă civilă 84 din 02.07.2013


Prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data de 29.01.2013 in dosarul nr. X/2013, X, executor judecatoresc in cadrul Camerei Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel X, a solicitat incuviintarea executarii silite la cererea creditoarei S.C. XS.A., impotriva debitoarei X , in baza titlului executoriu constand in „ Cerere pentru emiterea unui card de credit nrX din 07.01.2005 ”.

 Solutionand cererea, instanta constata ca sunt indeplinite cerintele art. 372 si urmatoarele din Codul procedura civila coroborate cu disp. art. 52 alin. 1 din Lg. 93/2009, astfel ca in baza art. 373 indice 1 Cod proc. civ., asa cum a fost modificat prin Legea nr. 202/2010, o va admite, urmand ca procedura de executare silita sa se efectueze de catre executorul judecatoresc.