Inadmisibilitate cale de atac conform ncpc

Decizie 947 din 14.10.2013


Prin sentinţa civilă nr.261/13.09.2013, Judecătoria Bacău a admis în parte acţiunea formulată de reclamanţii A.G. şi A.A. împotriva pârâţilor A.M. şi A.C. având ca obiect instituirea ordinului de protecţie.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul A.G. şi reclamanta A.A..

Tribunalul a invocat din oficiu inadmisibilitatea căii de atac a recursului în raport de dispoziţiile art.457 Noul Cod de Procedură Civilă, excepţie asupra căreia Tribunalul reţine următoarele:

Având în vedere data sesizării instanţei de fond, respectiv 20.08.2013, acţiunea pendente intră sub reglementarea dispoziţiilor procedurale ale Noului Cod de procedură civilă.

În aplicarea prevederilor art. 30 din Legea nr. 217 din 22 mai 2003, republicată pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie raportate la art.7 al.2 din Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, hotărârea prin care se dispune ordinul de protecţie este supusă numai apelului, în termen de 3 zile de la pronunţare dacă s-a dat cu citarea părţilor şi de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor.

Reclamantul a promovat recurs în considerarea menţiunilor existente în dispozitivul hotărârii, situaţie ce face pe deplin aplicabile prevederile art. 457 alin.1 din Noul Cod de Procedură Civilă care statuează că: “(1) Hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condiţiile şi termenele stabilite de aceasta, indiferent de menţiunile din dispozitivul ei.

 (2) Menţiunea inexactă din cuprinsul hotărârii cu privire la calea de atac deschisă contra acesteia nu are niciun efect asupra dreptului de a exercita calea de atac prevăzută de lege.

(3) Dacă instanţa respinge ca inadmisibilă calea de atac neprevăzută de lege, exercitată de partea interesată în considerarea menţiunii inexacte din cuprinsul hotărârii cu privire la calea de atac, hotărârea pronunţată de instanţa de control judiciar va fi comunicată, din oficiu, tuturor părţilor care au luat parte la judecata în care s-a pronunţat hotărârea atacată. De la data comunicării începe să curgă, dacă este cazul, termenul pentru exercitarea căii de atac prevăzute de lege.”

Pe cale de consecinţă, Tribunalul va respinge recursul ca fiind inadmisibil, de la data comunicării prezentei decizii părţile interesate având deschisă posibilitatea promovării în termen legal a căii de atac a apelului.