Mf lg 272/2004 inlocuire plasament

Sentinţă civilă 265 din 05.02.2010


Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.154/88/2010, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI  TULCEA a solicitat înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgenţă cu măsura de plasament la asistent maternal profesionist CP, domiciliată în ......., cu privire la minora: CJ, născută la data de 04.12.2009 în Tulcea, jud. Tulcea, fiica lui ........

De asemenea a solicitat a se dispune ca drepturile şi obligaţiile  părinteşti să fie exercitate şi respectiv îndeplinite de către Preşedintele Consiliului judeţean Tulcea în conformitate cu art.62 alin.2 din Legea nr.272/2004.

In motivarea cererii, reclamanta a arătat că minora a fost abandonată de mamă în Secţia Neonatologie a S.J.U Tulcea la câteva zile de la naştere. S-a încercat identificarea părinţilor şi consilierea acestora în vederea externării copilului în familie, dar bunica paternă a declarat că aceştia au plecat la muncă în Portugalia. De asemenea bunica afirmă că are probleme de sănătate, motiv pentru care nu se poate ocupa de copil, iar ceilalţi membrii ai familiei lărgite nu doresc să-şi asume responsabilitatea creşterii şi îngrijirii minorului, motivând lipsa condiţiilor materiale şi faptul că au proprii copii în întreţinere.

Mai precizează reclamanta că părinţii copilului mai au în întreţinere 5 copii minori, pe care-i lasă în grija bunicii deoarece obişnuiesc să plece frecvent în Portugalia. În luna ianuarie 2008, mama minorului a mai abandonat în spital un copil care în prezent se află la asistent maternal profesionist.

În această situaţie, deoarece starea de sănătate a copilului a permis externarea din spital, prin Dispoziţia Directorului DGASPC Tulcea, s-a stabilit plasamentul în regim de urgenţă la asistent maternal profesionist.

Având în vedere cele menţionate, consideră că este în interesul copilului plasamentul la asistent maternal profesionist, până la clarificarea situaţiei familiale şi posibilitatea reintegrării în familie, motiv pentru care solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată. .

In dovedirea acţiunii, reclamanta a depus la dosar în copie următoarele înscrisuri: Dispoziţia nr. 52/18.01.2010, plan individualizat de protecţie, raport referitor la ancheta psihosocială a copilului, anchetă socială, Hotărârea nr. 32 PS/2008, atestat, copie certificat de naştere minoră.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin Dispoziţia nr.52/18.01.2010 a directorului DGASPC Tulcea s-a stabilit măsura de plasament în regim de urgenţă a minorei CJ,  la asistent maternal profesionist CP, atestată cu Atestatul nr. 19/19.03.2008 al C.P.C.Tulcea.

Minora a fost abandonată de mamă în Secţia Neonatologie a S.J.U Tulcea la câteva zile de la naştere. S-a încercat identificarea părinţilor şi consilierea acestora în vederea externării copilului în familie, dar bunica paternă a declarat că aceştia au plecat la muncă în Portugalia. De asemenea bunica afirmă că are probleme de sănătate, motiv pentru care nu se poate ocupa de copil, iar ceilalţi membrii ai familiei lărgite nu doresc să-şi asume responsabilitatea creşterii şi îngrijirii minorului, motivând lipsa condiţiilor materiale şi faptul că au proprii copii în întreţinere. Părinţii copilului mai au în întreţinere 5 copii minori, pe care-i lasă în grija bunicii deoarece obişnuiesc să plece frecvent în Portugalia. În luna ianuarie 2008, mama minorului a mai abandonat în spital un copil care în prezent se află la asistent maternal profesionist.

În această situaţie, deoarece starea de sănătate a copilului a permis externarea din spital, prin Dispoziţia Directorului DGASPC Tulcea, s-a stabilit plasamentul în regim de urgenţă al minorei la asistent maternal profesionist.

Nu au fost identificaţi alţi membri ai familiei lărgite care să-şi poată asuma responsabilitatea creşterii şi îngrijirii copilului, astfel că instituirea măsurii de plasament la asistent maternal, este interesul superior al acestuia.

Potrivit art. 68 al.2 din Legea 272/2004 " În cazul în care împrejurările prevăzute la alin. (1) s-au modificat, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să sesizeze de îndată comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească, în vederea modificării sau, după caz, a încetării măsurii".

Potrivit prevederilor art. 56 pct.d din Legea 272/2004: "De măsurile de protecţie specială, instituite de prezenta lege, beneficiază: "copilul găsit sau copilul abandonat de către mamă în unităţi sanitare"; conform prevederilor art. 58 alin.1 pct.b: " Plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, în condiţiile prezentei legi, după caz, la un asistent maternal" iar potrivit dispoziţiilor art. 61 alin.2 din lege: "Măsura plasamentului se stabileşte de către instanţa judecătorească, la cererea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului."

Având în vedere aspectele prezentate, urmează a admite cererea formulată de D.G.A.S.P.C. Tulcea şi a dispune înlocuirea măsurii de protecţie a plasamentului în regim de urgenţă, instituită prin dispoziţia nr. 52/18.01.2010 emisă de DGASPC Tulcea, cu privire la minora CJ, cu măsura de protecţie a plasamentului la asistent maternal profesionist CP.

În temeiul art.62 alin.2, din Legea nr.272/2004 urmează a delega exerciţiul drepturilor şi îndeplinirea obligaţilor părinteşti către preşedintele Consiliului judeţean Tulcea.