Conflict de competenţă. Acţiune în revendicare pe calea dreptului comun. Imobil preluat abuziv de stat

Sentinţă civilă 3 din 08.06.2011


Conflict de competenţă. Acţiune în revendicare pe calea dreptului comun. Imobil preluat abuziv de stat

Temei de drept: C.pr.civ. art. 1, art. 2 pct. 1 lit. b); Legea nr. 10/2001, art. 26 alin. 3.

Rezumat: În stabilirea competenţei de atribuţiune a instanţelor judecătoreşti, în termenii legii de procedură civilă, legiuitorul foloseşte mai multe criterii referitoare la obiectul, natura sau valoarea cauzelor.

Temeiul de drept precizat în acţiune – art. 480 C.civ. – şi obiectul – obligarea la despăgubiri în cuantum sun 500.000 lei, impune calificarea cererii ca evaluabilă în bani, atrăgând astfel competenţa judecătoriei ca instanţă de prim grad şi nu a secţiei civile a tribunalului, art. 26 alin. 3 din Legea nr.10/2001 nefiind incident.

Sentinţa civilă nr. 3 din 8 iunie 2011