Actiunea posesorie apara posesia ca stare de fapt, fara a pune in discutie dreptul de proprietate. Respingerea cererii fata de partile care si-au legitimat posesia asupra aceluiasi imobil in baza a doua acte translative de proprietate nedesfiintate

Sentinţă civilă 7238 din 21.05.2011


Prin sentinta civila nr.7238 din 21.05.2011 a Judecatoriei Brasov (Dosar civil nr.5741/197/2011) a fost admisa in parte cererea principala formulata si precizata de reclamantii MC si MM, in contradictoriu cu paratii TV; SO si  SRD, obligati paratii sa lase reclamantilor in libera posesie suprafata de 1498 mp teren din parcela 2F, cuprinsa intre punctele 42-11-10-47 de pe Anexa 7 –plan de amplasament si delimitare a raportului de expertiza tehnica judiciara nr. 602147 din 28.12.2011 intocmit de expert Alexandru Tifrea; obligati paratii sa retraga gardul de la punctele 42-47 la punctele 11-10 identificate pe Anexa 7 –plan de amplasament si delimitare a raportului de expertiza tehnica judiciara nr. 602147 din 28.12.2011 intocmit de expert Alexandru Tifrea iar in caz de refuz a autorizat reclamantii sa procedeze la efectuarea acestei lucrari, pe cheltuiala paratilor, obligati paratii la plata catre reclamanti a sumei de 4096,73 lei cu titlul de cheltuieli de judecata si a respins celelalte pretentii formulate de reclamanti. De asemenea, instanta a respins cererea de aratare a titularului dreptului formulata de paratii TV; SO si SRD in contradictoriu cu intervenienta BCC si a respins cererea de chemare in garantie formulata de paratii TV;  SO, SRD in contradictoriu cu chematii in garantie DV si DA.

Pentru a dispune aceasta in fapt, instanta a constatat ca terenul in litigiu a fost identificat prin raportul de expertiza, intocmit de expert TA(f.107-131), ca fiind situat in com.VB, jud. Brasov si avand o suprafata de 2867 mp, imprejmuita cu gard si cuprinsa intre drumul de exploatare si paraul reprezentate pe anexa 1 a raportului si fiind numerotat ca parcela 2F(f.110, 121).

Ca vecinatati, acest imobil se delimiteaza pe toata lungimea sa, pe partea de nord cu terenul martorului PO, pe sud cu cel al martorului BA iar pe vest cu parcela 3F de 12297 mp, proprietatea reclamantilor iar inspre est cu proprietatea paratilor-parcela 1F de 4321 mp (f.131, 130).

Astfel cum s-a constatat si cu prilejul cercetarii locale, parcela 2F in litigiu poate fi delimitata in doua suprafete distincte, prin raportare la linia imaginara ce uneste musuroaiele de pe laturile dinspre vecinii PO si BA, identificate de expert ca reprezentand punctele 10-11 de pe planul anexa a 664/2010, anexa a declaratiei autentificate data de I (nascuta B) C(f.113). Prima portiune, cuprinsa intre drumul care desparte terenul de proprietatea paratilor (1F) are astfel o suprafata de 1369 mp  iar a doua, care se intinde pana la parau inspre proprietatea reclamantilor (3F)are o suprafata de 1498 mp.

Cu prilejul cercetarii locale, paratul S. O a aratat ca a cumparat de la Dv si DA portiunea de teren din parcela 2F de la drum si pana la musuroaie(f.170). Prin intampinare, paratii au recunoscut faptul ca au imprejmuit portiunea din aceasta parcela, pana la parau desi nu este proprietatea lor, justificand aceasta stare de fapt pe baza acordului CCB, considerata proprietara a acestui teren.

In speta, reclamantii au solicitat repunerea lor in posesie asupra intregii parcele 2F aratand ca posesia lor este corespunzatoare unui drept de proprietate dobandit prin contractul de vanzare-cumparare sub semnatura privata din 15.051974, incheiat intre CCB si tatal reclamantului-M.I (f.122) si prin contractul de vanzare-cumparare autentificat  sub nr. NP BA(f.123-125).

La randul lor, paratii au invocat dreptul de proprietate asupra unei portiuni de 1369 mp, din aceeasi parcela 2F, prezentand in acest sens contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. de NP B.A (f.126-127).

Litigiul de fata a fost determinat de faptul ca la incheierea actelor translative de proprietate, partile nu au avut o evidenta clara a delimitarilor imobilelor, a persoanei in a carei proprietate se afla aceste bunuri si o reprezentare corecta a efectelor juridice generate de actele in baza carora fiecare isi justifica dreptul de proprietate.

Astfel, instanta a avut in vedere ca actul sub semnatura privata din 15.05.1974, vizeaza transmiterea in proprietatea tatalui reclamantului a unei portiuni de 1,45 ha din imobilul situat in punctul Paraul Morii, intre vecinii BV-autorul martorului PO si BA pentru pretul de 13.000 lei. Conform raspunsului la interogatoriu, intervenienta BCC a aratat ca a vandut tatalui reclamantului portiunea cuprinsa intre drum si Paraul Morii (f.90), identificata de expert ca fiind parcela 2F.

Achitarea pretului constituie o problema ce tine de raspunderea contractuala, neavand relevanta in cadrul unei actiuni posesorii daca tatal reclamantului si-a executat ori nu obligatia de plata intrucat instanta nu a fost investita, prin petitele formulate, cu o atare pretentie.

Formal, acest inscris nu indeplineste conditiile necesare unei transmisiuni valabile a proprietatii intrucat nu a fost autentificat (desi aceasta cerinta era necesara conform D. nr. 151/1950, nr. 211/1950 si nr. 144/1958 in toate cazurile instrainarii de terenuri cu sau fara constructii), dar el poate servi ca temei pentru exercitarea unei posesii asupra imobilului ce a format obiectul acestei intelegeri. De altfel, la nivelul anului 1974, legislatia a restrans caile de transmitere si dobandire a terenurilor, prin art. 44 din  L. nr. 59/1974 dar fara ca aceste dispozitii sa produca vreun efect in privinta posesiei unui teren agricol.

Cu toate acestea, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. de NP BA(f.123-125), reclamantii au dobandit, cu respectarea formei autentice, dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 15.000 mp teren, situat „pe Paraul Morii” intre PO, BA, pasune si drum.

Atat timp cat acest contract nu a fost desfiintat el isi impune efectele juridice in cauza si legitimeaza folosinta reclamantilor asupra acestei suprafete de 15.000 mp.

Importanta in cauza este insa imprejurarea ca fata de acest contract autentic, BC nu isi poate justifica calitatea de proprietara a suprafetei cu privire la a carei ingradire si-a dat acordul paratilor, sens in care instanta va respinge cererea de aratare a titularului dreptului.

In consecinta, pentru portiunea de 1498 mp din parcela 2F in litigiu, paratii nu pot justifica posesia exercitata, pe baza acordului dat deBC.

In ceea ce priveste diferentele dintre suprafata care a format obiectul celor doua contracte si suprafetele inscrise in Registrul agricol, instanta are in vedere ca inscrierile in acest registru se opereaza in baza declaratiei proprii a posesorului, indiferent de existenta unui titlu de proprietate (art. 8 alin. 1 din OG nr.28/2008) si nu pot rasturna situatia juridica ce rezulta din contractele autentificate de vanzare-cumparare. In plus, din examinarea mentiunilor inscrise in foile din Registrele agricole depuse la filele 150-167 rezulta ca abia din anii 1981-1996 se fac referiri la locul situarii terenurilor aflate in posesia tatalui reclamantului, indicandu-se generic locul „Paraul Morii” dar fara vecinatati, numar de parcela ori titlul cu care se exercita posesia.

Acelasi concluzii sunt valabile si cu privire la chematii in garantie DV si DA, care figurau inscrisi in Registrul agricol cu suprafata de 0,58 ha  in punctul Stavaresti, la nivelul anului 2007 si au incheiat pe baza acestor mentiuni din Registrul agricol, contractul de vanzare-cumparare cu paratii.

De asemenea, instanta are in vedere ca la randul lor paratii au prezentat un titlu de proprietate pentru suprafata de 5800 mp, cumparata de la DV si DA prin contractul autentificat sub nr. 280 din 16.03.2010 de NP BA(f.126-127) si situata in punctul Stavaresti, intre vecinii PO, BA si drum.

Si acest contract se impune instantei de judecata, valabilitatea sa nefiind inlaturata iar sub aspectul identificarii topografice a imobilului cumparat de parati, trebuie mentionat ca, in regim de carte funciara, toate terenurile din comuna VB sunt comasate si se regasesc sub un singur nr. topo 3732/2,3733,3734,3735/1 in CF 2780 BA, nefiind dezmembrate in functie de proprietari (f.112, 61).

In finalul situatiei de fapt, instanta a avut in vedere ca pe planul de situatie anexat declaratiei autentificate a CCB de recunoastere a vecinatatilor, de asemenea cu efecte juridice obligatorii fata de nerevocarea ei(f.130), suprafata vanduta paratilor se intinde pana la linia unita de punctele 10-11. Conform raportului de expertiza, parcela 1F cumparata de parati are 4321 mp, ramanand pana la suprafata de 5800 mp cat se indica in contractul de vanzare-cumparare o diferenta in minus de 1479 mp.

De la drumul de exploatare ce margineste parcela 1 F a paratilor si pana la linia ce uneste punctele 10-11, expertul a masurat o suprafata de 1369 mp, integrata parcelei 2F in litigiu.

In consecinta, pentru aceasta suprafata de 1369 mp din parcela 2F, paratii isi justifica posesia pe baza propriului contract de vanzare-cumparare.

In ceea ce priveste suprafata reclamantilor, instanta a avut in vedere ca prin contractul propriu de vanzare-cumparare, acestia isi legitimeaza folosinta asupra a 15.000 mp, din care 12297 mp se regasesc in parcela 3F, conform raportului de expertiza (f.131). Diferenta pana la 15.000 mp  este de 2703 mp amplasata in parcela 2F (care masoara 2867 mp). Fata de contractul paratilor, din parcela 2F ramane o diferenta de 1498 mp, de la linia 10-11 pana la paraul ce separa parcelele 2F si 3F, care a fost insa ingradita de parati.

Pe aceasta suprafata, reclamantii isi justifica propria posesie in virtutea contractului de vanzare-cumparare.

In concluzie, pentru parcela 2F, reclamantii isi justifica posesia ca proprietari pentru 2703 mp in vreme ce paratii isi justifica, de asemenea posesia in calitate de proprietari pentru 1369 mp.

In acest context, instanta retine ca actiunea posesorie apara posesia ca stare de fapt, fara a pune in discutie dreptul de proprietate.

Pentru examinarea dreptului concurent de proprietate, pe care partile s-au intemeiat in legitimarea folosintei terenului in litigiu, acestea au la dispozitia nu actiunea in complangere de fata ci actiunea in revendicare, aceasta implicand compararea propriilor titluri asupra portiunii de teren care se regaseste in ambele contracte.

Atat timp cat valabilitatea contractelor de cumparare nu poate fi analizata in cauza de fata, instanta retine ca paratii nu justifica folosinta exercitata asupra portiunii de 1498 mp din parcela 2F si ii va obliga in consecinta sa lase reclamantilor libera posesie a acestui teren cuprins intre punctele 42-11-10-47 de pe Anexa 7 –plan de amplasament si delimitare a raportului de expertiza tehnica judiciara nr. 602147 din 28.12.2011 intocmit de expert AT precum si sa retraga gardul de la punctele 42-47 la punctele 11-10 identificate pe Anexa 7 –plan de amplasament si delimitare a raportului de expertiza tehnica judiciara nr. 602147 din 28.12.2011 intocmit de expert AT iar in caz de refuz va autoriza reclamantii sa procedeze la efectuarea acestei lucrari, pe cheltuiala paratilor.

In ceea ce priveste pretentia reclamantilor ca paratii sa lase libera posesie a suprafetei de 1369 mp din aceeasi parcela, instanta va dispune respingerea acestei pretentii retinand ca pentru aceasta suprafata, ambele parti au titluri de proprietate iar compararea lor excede cadrului procesual de fata.

Astfel, in cauza, retinand indeplinirea in parte a conditiilor impuse de art. 674 C.p. civ (posesie utila exercitata timp de 1 an anterior deposedarii si deposedarea de catre parati cu mai putin de 1 an anterior formularii cererii), instanta  admis in parte cererea principala, cu acordarea cheltuielilor de judecata constand in onorariul expertului, al avocatului si taxele judiciare corespunzatoare masurii pretentiilor admise.

In ceea ce priveste cererea de chemare in garantie formulata de parati, instanta a retinut ca prin solutia pronuntata, acestia nu au suferit vreo diminuare a suprafetei cumparate de la chematii in garantie, sens in care a dispus respingerea acestei cereri.