Delegatie avocatiala. Cerere de chemare în judecata si apel semnate de avocat

Decizie 33 din 11.01.2012


Delegatie avocatiala. Cerere de chemare în judecata si apel semnate de avocat

Actele de procedura savârsite de avocat nu trebuie ratificate de parte, atât timp cât exercitiul dreptului s-a întemeiat pe o împuternicire izvorâta din lege. În raport de actuala reglementare, art. 69 C.pr.civ., avocatul îsi reprezinta clientul în temeiul unui contract de asistenta juridica încheiat în forma scrisa, iar în baza acestui contract, avocatul se legitimeaza prin împuternicire avocatiala. În lipsa unor stipulatii contrare în contract, avocatul este împuternicit  sa efectueze orice act, specific profesiei, pe care îl considera necesar pentru realizarea intereselor clientului. Ca atare, în baza acestor acte, mandatarul poate introduce cererea de chemare în judecata si semna cererea, poate introduce si semna motivele de apel.

Temei de drept: art. 69 C.pr.civ.

Decizia civila nr. 33/11.01.2012