Art 183 Cod Penal

Sentinţă penală 224 din 18.10.2011


S-a luat în examinare acţiunea penală ce a fost pusă în mişcare împotriva inculpatului G.I. cu domiciliul în Tulcea, în prezent deţinut în Penitenciarul Tulcea, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.183 Cod penal.

La apelul nominal a răspuns inculpatul G.I.asistat de avocat desemnat din oficiu B. T., părţile civile M. C. şi S. A.-M. însoţit de reprezentantul legal A. M. şi asistat de avocat ales P. N., lipsă fiind partea civilă S.A.-S.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefier, după care :

 Partea civilă M.C. arată că se constituie parte civilă cu cheltuielile de înmormântare însă nu poate specifica exact suma deoarece a depus toate chitanţele la dosarul cauzei, cu aproximaţie apreciază că s-ar ridica la 4000 lei. De asemenea doreşte obligarea inculpatului la plata unei prestaţii periodice în favoarea minorei S.A.-S, precum şi la plata unor despăgubiri materiale în sumă de 800 milioane lei vechi. Aceasta mai arată că este fosta soţie a victimei şi locuiau împreună.

 Avocat P.N. având cuvântul pentru partea civilă S.A-M., pri reprezentant legal A.M., arată că partea reprezentată de aceasta se constituie parte civilă cu suma de 10.000 lei pensie de întreţinere până la majoratul minorului S.A-M., apreciind ca o sumă generală. Aceasta mai arată că victima nu avea un loc de muncă.

Avocat B.T. având cuvântul pentru inculpat solicită a se face aplicarea dispoziţiilor prev. de art.320 ind.1 alin.7 C.pr.pen.

Instanţa, constată că din probele administrate, rezultă că faptele inculpatului sunt stabilite şi sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse, motiv pentru care admite cererea inculpatului G.I.şi dispune luarea unei declaraţii în temeiul art. 3201 al.3 Cod procedură penală, declaraţie ce este consemnată în procesul verbal distinct ataşat la dosar.

Nefiind alte cereri, în temeiul art.340 C.pr.pen.  instanţa acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public având cuvântul expune situaţia de fapt a cauzei aşa cum a fost reţinută prin rechizitoriul nr. 554/54/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea. Apreciază că din probatoriul administrat în cauză reiese că inculpatul a săvârşit fapta pentru care a fost trimis în judecată, şi solicită condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii cu executare în regim de detenţie şi cu aplicarea art.320 ind.1 C.pr.pen. având în vedere că inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei. De asemenea, solicită obligarea inculpatului la plata cheltuielilor de judecată în favoarea statului  şi a despăgubirilor civile în favoarea părţilor civile.

Avocat P.N. având cuvântul pentru partea civilă S.A-M. reprezentat legal de A.M., solicită condamnarea inculpatului şi obligarea acestuia la plata despăgubirilor civile.

Partea civilă M.C. având cuvântul solicită condamnarea inculpatului şi obligarea acestuia la plata despăgubirilor civile.

  Avocat B.T. având cuvântul arată că aşa cum reiese din declaraţiile inculpatului şi din rechizitoriu, acesta a săvârşit fapta pentru care este cercetat, însă la individualizarea pedepsei solicită a se avea în vedere faptul că inculpatul se află la primul conflict cu legea penală şi nu a avut intenţia de a suprima viaţa victimei. Acesta apreciază că s-ar putea face aplicarea art.81 C.p.  Pe latură civilă apreciază că în temeiul art.320 ind.1 pct.5 C.pr.pen. s-ar impune disjungerea cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public având cuvântul cu privire la solicitarea apărătorului inculpatului de disjungere a cauzei pe latură civilă, apreciază cererea ca fiind formulată tardiv, aceasta trebuia formulată înaintea acordării cuvântului pe fond.

Avocat P.N. având cuvântul cu privire la solicitarea apărătorului inculpatului de disjungere a cauzei pe latură civilă, apreciază cererea că nu s-ar impune acest lucru.

Cu privire la cererea formulată de avocatul inculpatului referitoare la disjungerea laturii civile a cauzei instanţa apreciază că aceasta nu este întemeiată. Pe lângă faptul că a fost formulată tardiv, se constată că o astfel de soluţie nu ar avea nicio finalitate în condiţiile în care părţile civile au arătat că nu au cereri în probatoriu pentru dovedirea pretenţiilor, iar inculpatul a achiesat la o parte din pretenţiile formulate.

Inculpatul având cuvântul arată că nu mai are nimic de declarat.

T R I B U N A L U L :

Cu privire la cauza penală de faţă constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea,  nr.554/P/2011, din 30.08.2011, verificat sub aspectul legalităţii şi al temeiniciei, de către prim-procuror, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului G.I., pentru săvârşirea infracţiunii de loviri cauzatoare de moarte prev. de art.183 C.p.

S-a reţinut prin actul de acuzare că în seara zilei de 09 august 2011, inculpatul i-a aplicat o puternică lovitură cu pumnul victimei S.H.A., determinând căderea la sol a acestuia şi ruptura arterei vertebrale drepte cu consecinţa decesului.

În cauză s-au constituit părţi civile M.C., fosta soţie a victimei, atât în nume propriu cât şi în calitate de reprezentantă a minorei S A S, rezultată din căsătoria cu Simion Henry Ady şi Avram Mioara, fost concubină a victimei în calitate de reprezentantă a minorului S.A-M. rezultat din convieţuirea cu victima.

M.C. a solicitat obligarea inculpatului la plata sumei de 4.000 lei, reprezentând cheltuielile efectuate cu înmormântarea şi pomenile ulterioare, iar pentru minora S.A.-S, obligarea inculpatului la plata unei prestaţii periodice lunare şi despăgubiri pentru daune materiale în sumă de 80.000 lei pentru acoperirea tuturor cheltuielilor viitoare ale minorei S A S.

Pentru minorul S.A-M., avocat P.N. a solicitat obligarea inculpatului la plata sumei de 10.000 lei reprezentând pensia de întreţinere care i se cuvine până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Atât în cursul urmăririi penale cât şi în faţa instanţei inculpatul a recunoscut săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată. Acesta a solicitat să fie judecat în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, în conformitat cu procedura prevăzută de art.3201 C.pr.pen., fără administrarea altor probe.

Cu privire la pretenţiile formulate de părţile civile, inculpatul a arătat că este de acord cu plata unor prestaţii periodice în favoarea celor doi minori, S.A-M. şi S.A.-S şi a sumei de 4000 lei solicitată de M.C. pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu înmormântarea defunctului S.H.A. şi pomenile necesare.

Inculpatul a arătat că nu este de acord cu plata sumei de 80.000 lei solicitată de aceeaşi parte vătămată însă, a susţinut că este de acord cu plata în favoarea minorului S.A-M. a sumei globale de 10.000 lei în locul unei prestaţii periodice lunare până la vârsta de 18 ani.

Părţile civile au făcut cunoscut faptul că victima nu era angajată şi nu primea o remuneraţie lunară.

Prin actul de acuzare s-a arătat că vinovăţia inculpatului s-a reţinut în baza declaraţiilor sale de recunoaştere, a declaraţiilor martorilor G. V., C. N. şi B. F., procesul verbal de C.F.L., planşe foto şi raportul medico-legal.

Examinând probele administrate în cursul urmăririi penale instanţa constată că lovitura aplicată de inculpatul G.I.victimei a fost percepută în mod direct de martorii G.V., C.N. şi B.F., martorii chiar precizând că victima nu a făcut decât să se apere cu braţele sale pe care le-a pus în faţa pieptului (G.V.) fiind luată prin surprindere de lovitura aplicată de inculpat la cap.

Au fost avute în vedere şi declaraţiile inculpatului prin care acesta a descris modul şi împrejurările comiterii agresiunii asupra victimei S.H.A., precum şi concluziile reportului medico-legal nr.158/762/29.08.2011, prin care s-a stabilit că între lovitura de la baza craniului (ce s-a produs în cădere datorită loviturii cu pumnul în partea stângă a capului aplicată de inculpat) şi ruptura  arterei vertebrale drepte cu hemoragie subarahnoidiană şi deces există legătură directă de cauzalitate.

Examinând cererea inculpatului, instanţa a constatat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.3201 C.pr.pen., având în vedere că în cauză, cercetarea nu a fost începută iar inculpatul a recunoscut fapta în totalitate.

Faţă de cele precizate, analizând probele administrate în faza  de urmărire penală, instanţa constată că existenţa infracţiunii de loviri cauzatoare de moarte şi vinovăţia inculpatului G.I.au fost dovedite fără dubiu în raport de declaraţiile martorilor G.V., C. N. şi B.F., declaraţiile inculpatului şi concluziile raportului medico-legal.

Astfel cu privire la situaţia  de fapt, instanţa reţine următoarele:

De mai mulţi ani, victima S.H.A. în vârstă de 40 de ani, locuia in Tulcea. Cu toate că divorţase în aprilie 2010 de soţia sa M.C., cu care are o fetiţă de 4 ani, locuia cu fosta soţie şi copilul minor, gospodărindu-se împreună la aceeaşi adresă.

Deoarece nu avea un loc de muncă stabil, victima mai lucra cu ziua. Aşa  s-a întâmplat şi în luna august 2011, când victima lucra la renovarea locuinţei mamei inculpatului G.I., locuinţă amplasată pe aceeaşi stradă, peste drum de locuinţa victimei.

În seara zilei de 09.08.2011 S.H.A. a ieşit din curtea sa, îndreptându-se spre magazinul de pe aceeaşi stradă, la câteva case mai sus. După ce a ieşit din magazin a văzut că fiica sa de 4 ani se certa cu un băieţel de vârsta ei, la câteva case mai sus de magazin, motiv pentru care s-a îndreptat spre copii pentru a vedea despre ce este vorba.

Anterior, când victima intrase în magazin, a fost abordată, de peste drum de inculpatul G.I., care din poarta locuinţei sale i-a spus că vrea să discute ceva cu ea, însă aceasta i-a spus că vor discuta altădată. Este de menţionat că inculpatul în seara zilei de 09.08.2011 se afla în stare de ebrietate, consumând toată ziua, pe căldură, aproximativ 3l şi jumătate de bere, având la ora 21:45 o alcoolemie de 1,15 gr O/OO.

Inculpatul G.I.nu a renunţat la a sta de vorbă cu victima şi când aceasta se îndrepta spre copii, a traversat str.Lacului, îndreptându-se spre victimă. Pe drum, inculpatul adresa injurii victimei, reproşându-i că i-a spus la telefon mamei sale că el vinde din materialele de construcţie şi din obiectele din casa părintească.

Inculpatul G.I.s-a apropiat de victimă, care stătea de vorbă cu martora G.V. şi reproşându-i că l-a pârât mamei sale, a început să o îmbrâncească. Atitudinea lui G.I. şi starea lui de ebrietate, a determinat-o pe martora G.V.  să intre, de teamă, în curtea sa, uitându-se însă prin gard la inculpat şi victimă, care au rămas la aproximativ 4 m. de imobilul său.

Supărat că victima vorbise cu mama sa, reproşându-i, G.I.l-a apucat pe S.H.A. cu mâna stângă de tricou, în zona pieptului, iar cu pumnul drept i-a aplicat o lovitură în partea stângă a capului, victima prăbuşindu-se de la lovitura primită la sol, în cădere lovindu-se de asfalt în zona capului. Impactul cu solul a determinat o traumă a capului şi gâtului, cu ruptura arterei vertebrale drepte.

Cu toate că la faţa locului a sosit o ambulanţă la ora 2025  s-a declarat decesul victimei, care, deşi transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea, nu a mai putu fi resuscitată.

În drept fapta inculpatului G.I.de a aplica cu intenţie o puternică lovitură cu pumnul în partea stângă a victimei S.H.A., determinând căderea  victimei urmată de ruptura arterei vertebrale drepte cu consecinţa decesului, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de loviri cauzatoare de moarte, prev. de art.183 Cod penal.

Analizând profilul socio-moral al inculpatului G.I.se reţine că acesta are vârsta de 26 de ani, nu este căsătorit şi nu are o ocupaţie stabilă.

 Din fişa de cazier  judiciar rezultă că inculpatul G.I.nu a mai suferit condamnări, însă a fost sancţionat cu amenzi administrative în 2007 şi 2010 pentru fapte de furt calificat.

În raport de persoana inculpatului, apreciind atitudinea acestuia sinceră şi regretul manifestat fără echivoc, urmează a se dispune condamnarea acestuia la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.183 Cod penal cu aplicarea art.3201 alin.7 C.pr.pen.

Faţă de prevederile art.71 Cod penal, se va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b C.p.

În conf. cu art.350 C.pr.pen. se va menţine starea de arest a inculpatului.

Având în vedere faptul că inculpatul a fost cercetat şi judecat în stare de arest preventiv, în conf. cu prevederile art.88 Cod penal urmează a se deduce din pedeapsa închisorii durata reţinerii şi arestării preventive, de la 09 august 2011, la zi.

Pentru soluţionarea laturii civile a cauzei, vor fi avute în vedere următoarele aspecte:

 - Inculpatul a achiesat la pretenţiile în sumă de 4000 lei formulate de M.C., reprezentând cheltuielile efectuate pentru înmormântarea defunctului şi pomenile ulterioare.

 - Victima S.H.A. nu avea o ocupaţie stabilă astfel încât la stabilirea prestaţiei periodice ce se cuvine a fi stabilită în favoarea celor doi minori, trebie avut în vedere venitul minim pe economie, care de la 01.01.2011 este de 670 lei (iar 1/3 reprezentând 223 lei) câte 110 lei pentru fiecare minor.

 - Chiar dacă inculpatul a susţinut că este de acord cu plata sumei de 10.000 lei în favoarea minorului S. A. M., reprezentând pensia de întreţinere ce i s-ar cuveni până la majorat instanţa consideră că minorul are dreptul la o prestaţie periodică menită să satisfacă nevoile ce vor apărea în timp şi nu doar cele actuale (s-a stabilit prin decizia nr.822/08.02.2006 a Î.C.C.J că obligarea inculpatului la plata unei sume globale către copiii minori ai victimei, reprezentând prestaţia periodică, calculată cumulat până la majoratul copiilor este nelegală, deoarece plata prestaţiei periodice are rolul de a acoperii prejudiciul cauzat minorilor prin lipsirea acestora de contribuţia lunară pe care victima o avea la întreţinerea lor).

 - Pretenţiile de 80.000 lei formulate de M.C. pentru minora S A S reprezintă un prejudiciu material viitor. Pe lângă faptul că un asemenea prejudiciu nu a fost dovedit, obligarea inculpatului la plata unor despăgubiri globale referitoare la şcolarizarea în viitor a minorei, nu ar fi legală deoarece despăgubirile nu se acordă pentru un prejudiciu viitor şi incert.

- În raport de prevederile art.17 C.pr.pen. – potrivit căror, când partea vătămată este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, acţiunea civilă se porneşte şi se exercită din oficiu – instanţa constată că se impune obligarea inculpatului la plata unor despăgubiri în sumă de 10.000 lei pentru fiecare minor, pentru prejudiciul moral cauzat acestora prin fapta inculpatului.

 Despăgubirile acordate pentru daune morale au menirea de a alina suferinţa persoanelor legate afectiv de cel decedat ca urmare a infracţiunii. Ele nu reprezintă un echivalent ci mai mult o satisfacţie de substituire, fiind acordate pentru repararea unui prejudiciu de afecţiune.

Pentru considerentele expuse, vor fi admise în parte pretenţiile civile  formulate în cauză.

În conf. cu art.14 şi art.15 C.pr.pen., cu referire la art.998 Cod civil va fi obligat inculpatul la plata sumei de 4.000 lei către partea civilă M.C., reprezentând cheltuieli de înmormântare şi pomenile ulterioare.

Vor fi respinse ca nefondate pretenţiile civile în sumă de 80.000 lei formulate de aceeaşi parte civilă, pentru acoperirea tuturor cheltuielilor viitoare ale minorei S A S.

Inculpatul va fi obligat la plata unei prestaţii periodice lunare de câte 110 lei, în favoarea minorului Simionov Andrei Marcel născut la data de 09.02.1997 şi a minorei S A S născută la 11.05.2007 prin reprezentanţii lor legali A.M. şi respectiv, M.C., începând cu data de 09.08.2011şi până la majoratul minorilor.

 În conf. cu art.14 C.pr.pen. cu ref. la art.17 C.pr.pen.se va dispune obligarea inculpatului la plata sumei de 10.000 lei în favoarea fiecăruia din cei doi minori, prin reprezentanţii lor legali, cu titlu de despăgubiri pentru daune morale.

 În conf. cu art.191 C.pr.pen. urmează a obliga inculpatul să plătească în folosul statului suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E :

În baza art.183 Cod penal cu aplic. art.320 ind.1 C.pr.pen.

Condamnă pe inculpatul G.I.în Tulcea în prezent deţinut în Penitenciarul Tulcea, la o pedeapsă de 5 ani închisoare.

În conf. cu art.71 Cod penal.

Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal.

În conf. cu art.350 C.pr.pen.

Menţine starea de arest a inculpatului.

În conf. cu art.88 Cod penal.

Deduce din pedeapsa închisorii durata reţinerii şi arestării preventive, de la 09 august 2011, la zi.

Admite în parte pretenţiile civile formulate de M.C. în nume propriu şi ca reprezentată a minorei S. A. Ş. şi de S. A. M. prin reprez. legal A.M..

În conf. cu art.14 şi art.15 C.pr.pen. cu referire la art.998 Cod civil.

Obligă inculpatul la plata sumei de 4.000 lei către partea civilă M.C., reprezentând cheltuieli de înmormântare şi pomenile ulterioare.

Respinge ca nefondate pretenţiile de 80.000 lei despăgubiri pentru daune materiale, formulate de partea civilă M.C..

Obligă inculpatul la plata unei prestaţii periodice lunare de câte 110 lei, în favoarea minorului S. A. M. născut la data de 09.02.1997 şi a minorei S A S născută la 11.05.2007 prin reprezentanţii lor legali A.M. şi respectiv, M.C., începând cu data de 09.08.2011şi până la majoratul minorilor.

În conf.cu art.14 C.pr.pen. cu ref.la art.17 C.pr.pen.

Obligă inculpatul să plătească câte 10.000 lei minorilor S A S şi S.A-M., prin reprezentanţii lor legali, cu titlu de despăgubiri pentru daune morale.

În conf. cu art.191 C.pr.pen.

Obligă inculpatul să plătească în folosul statului suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu se vor plăti după cum urmează: 200 lei pentru avocat B.T.  (în cursul judecăţii), 200 lei pentru avocat W. A. (în cursul urmăririi penale) şi 100 lei pentru avocat C. C. (în cursul urmăririi penale, reprezentând ¼ din onorariul ce i s-ar fi cuvenit).

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru inculpat şi de la pronunţare pentru celelalte părţi şi procuror.

Pronunţată în şedinţă publică, azi .....