Plângere împotriva actelor dispuse de procuror potrivit art. 2781 C.proc.pen.; existenţa unor indicii temeinice de comitere a unei infracţiuni pentru a se dispune începerea urmăririi penale în cauză.

Sentinţă penală 89 din 10.02.2011


 Prin plângerea adresată spre competenţă soluţionare Tribunalului Iaşi petentul C.V.M. a contestat legalitatea şi temeinicia rezoluţiei pronunţate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, pronunţată în dosarul nr. 1054/P/2010 la data de 23.11.2010 prin care s-a dispus în sensul neînceperii urmăririi penale faţă de intimaţii P.E.I. şi C.N., cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 255 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 6 şi 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000 şi F.G. şi P.D., cercetaţi sub aspectul infracţiunilor prevăzute de art. 254 alin. 1 Code penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 246 Cod penal şi art. 288 Cod penal, soluţie care a fost menţinută de prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi prin rezoluţia pronunţată în dosarul nr. 1405/II/2/2010 la data de 09.12.2010.

În motivarea plângerii petentul invocă caracterul incomplet al probelor administrate arătând că intimatul F.G., fost primar al comunei D., în mod nejustificat ar fi respins cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulată de tatăl său C.V. pentru o suprafaţă de 30 ari situată pe raza comunei D. şi că acesta ar fi primit diverse sume de bani de la intimatul C.N. în scopul înstrăinării acestui teren acestuia şi intimatului P.E.I.

Tribunalul, examinând plângerea astfel formulată raportat la soluţia dispusă în cauză şi materialul probator administrat pe parcursul anchetei penale efectuate de organele de poliţie, constată că aceasta nu este fondată pentru următoarele considerente:

 Prin rezoluţia pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul nr. 1054/P/2010 la data de 23.11.2010 s-a dispus în sensul neînceperii urmăririi penale faţă de intimaţii P.E.I. şi C.N., cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 255 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 6 şi 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000 şi F.G. şi P.D., cercetaţi sub aspectul infracţiunilor prevăzute de art. 254 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 246 Cod penal şi art. 288 Cod penal, apreciindu-se că nu au fost relevate indicii ca vreunul dintre intimaţii indicaţi de către petent să fi oferit fostului primar al comunei D., intimatul F.G., vreo sumă de bani în scopul câştigării unei licitaţii, mai ales că la data organizării acesteia intimatul nu mai deţinea această calitate preluată de către intimatul P.D., iar că în exercitarea atribuţiilor de serviciu atât intimatul F.G. cât şi intimatul P.D. nu au comis vreunul dintre abuzurile reclamate de petent.

Această rezoluţie a fost menţinută de prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, prin rezoluţia pronunţată în dosarul nr. 1405/II/2/2010 la data de 09.12.2010.

Examinând soluţiile pronunţate în cauză şi cu privire la care petentul C.M.V. a înţeles să formuleze plângere, apreciază Tribunalul că acestea sunt legale şi temeinice pentru următoarele motive:

- terenul în litigiu, în suprafaţă de 0,30 ha a făcut obiectul procedurii reconstituirii dreptului de proprietate, cererea formulată fiind invalidată pe motivul lipsei dovezilor care să ateste îndrituirea tatălui petentului la acest teren, această apreciere fiind împărtăşită şi de Comisia Judeţeană de fond funciar Iaşi care, investită fiind cu contestaţia înregistrată sub nr. 11376/10.05.2007 a emis Hotărârea nr. 2424/10.06.2008 prin care a invalidat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru o suprafaţă de 0,46 ha intravilan Maxut, în cuprinsul căreia este inclusă şi suprafaţa de 0,30 ha în litigiu, arătându-se în considerentele acestei decizii că solicitantul nu face dovada dreptului de proprietate, deoarece nu este cunoscut de proprietarii vecini pe toate laturile vechiului amplasament al terenului, conform disp. art. 6 alin. 1 indice 3 din Legea nr. 1/2000;

- vânzarea la licitaţie a terenului în suprafaţă de 1755 m.p. intravilan Maxut, cu privire la care petentul a afirmat că este inclusă şi parcela de teren în discuţie, a avut la bază Hotărârea Consiliului Local D. nr. 73/29.06.2009 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public al comunei D. ( unde figura acest teren conform evidenţelor cadastrale – T 36 – P 2256) în domeniul privat al comunei D. precum şi Hotărârea Consiliului Local D. nr. 74/29.06.2009 prin care s-a aprobat vânzarea prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren.

 De altfel, cu prilejul efectuării unei expertize tehnice evaluatoare se reţine că acest teren este proprietatea Primăriei comunei D., fiind amplasat la drumul naţional 28 B.

- nu a fost relevat nici un indiciu cu privire la înstrăinarea preferenţială de către intimatul P.D., primar al comunei D. la data organizării licitaţiei, intimatului P.E.I., în calitate de reprezentant al SC „ I.S.” SRL a unei suprafeţe de 1103 m.p. teren ori oferirea de către acesta a vreunei sume de bani sau alte foloase în schimbul achiziţionării acestui teren, societatea administrată de către intimatul P.E.I. fiind declarată câştigătoare a licitaţiei conform concluziilor Comisiei de evaluare si expuse în raportul încheiat de aceasta la data de 07.01.2010.

 Pentru toate aceste considerente, instanţa apreciind că din perspectiva art. 68 indice 1 Cod procedură penală nu au fost relevate indicii temeinice din care să rezulte presupunerea rezonabilă că vreunul dintre intimaţi a săvârşit infracţiunile reclamate de către petent, în baza disp. art.278 indice 1 alin. 8 lit. a Cod procedură penală, urmează a respinge ca nefondată plângerea formulată de către petentul C.V.M., împotriva soluţiei de neîncepere a urmăririi penale dispuse fată de intimaţii P.E.I. si C.N., cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev.si ped.de art.255 al.1 Cod penal raportat la art.6 si 7 din legea nr.78/2000, F.G. si P.D., cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev.si ped.de art.254 al.1 Cod penal raportat la art.6 din legea nr.78/2000, art.246 si art.288 Cod penal, pronunţată prin rezoluţia nr.1054/P/2010 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, menţinută prin rezoluţia nr.1405/II/2/2010 din 09.12.2010 a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, această soluţie urmând a fi menţinută şi de instanţă.