Acţiune în anulare hotărâre constatare încetare mandat ales local

Sentinţă comercială 1770 din 25.04.2013


Tip : Sentinţă

Nr. /Data : 1770/CA/25.04.2013

Autor : Tribunalul Iaşi – Secţia a II a Civilă şi de contencios administrativ şi fiscal

Domeniu asociat – acte ale autorităţilor publice

Acţiune în anulare hotărâre constatare încetare mandat ales local

Prin sentinţa nr. 1770/CA/25.04.2013 pronunţată de Tribunalului Iaşi. Secţia a II a Civilă şi de Contencios Administrativ a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Partidul Ecologist Român, a fost respinsă acţiunea formulată de reclamantul HM  în contradictoriu cu pârâtul Partidul Ecologist Român, pe excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi pârâtul Consiliul Local al com. R., ca neîntemeiată, cerere prin care se solicitase anularea HCL nr. 42/2012 prin care s-a dispus încetarea mandatului de consilier local, precum şi repunerea sa în drepturile de consilier local

Pentru a se pronunţa astfel, Tribunalul Iaşi a reţinut următoarele:

Prin HCL nr. 42/29.11.2012 pârâtul Consiliul Local al com. R a luat act de încetarea de drept a mandatului reclamantului HM de consilier local (prin retragerea sprijinului politic al acestuia) şi s-a declarat vacant locul respectiv - fila 21 dosar.

A fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Partidul Ecologist Român, având în vedere că actul administrativ contestat în cauză a fost emis de pârâtul Consiliul Local al com. R..

Instanţa a mai constatat că la adoptarea HCL nr. 42/2012 s-a avut în vedere adresa nr. 22/22.10.2012 a PUER Filiala Iaşi prin care, în urma şedinţei din data de 12.09.2012 în care s-a discutat analiza activităţii reclamantului, s-a hotărât retragerea sprijinului politic şi numirea ca şi consilier local a următorului candidat de pe lista PUER începând cu data de 1.11.2012 – fila 26 dosar.

Rezultă că încetarea de drept a calităţii de consilier local a reclamantului înainte de expirarea duratei normale a mandatului este consecinţa retragerii sprijinului politic, manifestarea de voinţă sub acest aspect a partidului din care a făcut parte reclamantul fiind neechivocă şi exprimată în mod expres prin adresa menţionată, reclamantul pierzând şi calitatea de membru de partid , conform precizărilor reprezentantului PER de la termenul de judecată din data de 21.03.2013, aspect ce atrage incidenţa dispoziţiilor art. 9 alin. 2 lit. h'1 din Legea 393/2004, motiv pentru care actul administrativ atacat emis de pârâtul Consiliul Local al com. R. este legal.

Aceste dispoziţii legale au fost instituite având în vedere faptul că electoratul acordă votul său unei persoane, pentru a îndeplini o funcţie publică la nivelul administraţiei locale, în considerarea programului politic al partidului din rândurile căruia face parte la momentul alegerii şi pe care această persoană urmează să îl promoveze pe perioada mandatului său de consilier local sau judeţean. În momentul în care alesul local nu mai întruneşte condiţiile de reprezentativitate şi legitimitate necesare îndeplinirii programului politic pentru care alegătorii au optat, nu se mai justifică menţinerea acestuia în cadrul autorităţii publice.

Referitor la  susţinerea reclamantului privind nevalabilitatea hotărârii partidului, instanţa reţine că hotărârile adoptate de acesta în privinţa membrilor săi sunt supuse numai jurisdicţiei interne a partidului , fiind exclusă cenzura instanţei, reclamantul neadministrând nici un mijloc de probă care să determine înlăturarea efectelor adresei nr. 22/22.10.2012 a PUER Filiala Iaşi.