Liberare provizoriu sub control judiciar. Natura infracţiunilor.

Decizie 1/2012 din 16.07.2012


Liberare provizoriu sub control judiciar. Natura infracţiunilor.

Având în vedere natura infracţiunilor pentru care este cercetat inculpatul şi care, prin ele însele, permit obţinerea cu uşurinţă a unor venituri semnificative tribunalul apreciază că există riscul ca, lăsat în libertate, inculpatul să continue activitatea infracţională, cu atât mai mult cu cât acesta este recidivist fiind anterior condamnat, în mai multe rânduri, pentru comiterea unor infracţiuni contra patrimoniului, dar şi a unor infracţiuni de violenţă.

Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. pen., înch. nr. 1/11 ianuarie 2012

Prin cererea înregistrată sub nr. de mai sus, inculpatul AEO a solicitat în baza art. 160/2 şi 160/3 Cod procedură penală punerea sa în libertate sub control judiciar.

Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală al DIICOT-Biroul Teritorial Bistriţa-Năsăud, instanţa reţine următoarele:

Prin Încheierea penală nr. 109/CC/17.12.2011 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud s-a admis propunerea de arestare preventivă formulată de DIICOT-Biroul Teritorial Bistriţa-Năsăud şi s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru comiterea infracţiunii de trafic de droguri de risc prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 37 lit. b Cod penal, pe durata a 29 de zile, începând cu data de 17 decembrie 2011 şi până în data de 14 ianuarie 2012, neînsusindu-şe propunerea şi în ceea ce priveşte infracţiunea prev. de art.16 alin 1 din Legea 194/2011.

Această încheiere a rămas definitivă ca urmare a respingerii recursului declarat de inculpat, prin încheierea penală 2088/R/2011 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dosarul 6119/112/2011.

La luarea măsurii arestării preventive instanţa a reţinut că la dosar există probe şi indicii temeinice în sensul art. 143 C.pr.pen., de natură a justifica presupunerea rezonabilă că inculpatul a săvârşit infracţiunea de trafic de droguri de risc prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, art. 41 alin. 2 C.pen., constând în următoarele:

I. În data de 14.02.2011, colaboratorul cu numele de cod „MF” s-a întâlnit cu inculpatul care contra sumei de 100 lei i-a vândut mai multe fragmente de substanţă vegetală de culoare verde oliv, sub formă de muguraşi, amestecate cu substanţă de culoare maronie, despre care acesta din urmă a afirmat că este cannabis în amestec cu haşiş. În aceeaşi zi colaboratorul cu numele de cod “MF” s-a întâlnit cu investigatorul sub acoperire cu numele de cod “AV” căruia i-a predat substanţa primită de la inculpat. La rândul său investigatorul a predat substanţa ofiţerului de legătură din cadrul SCCO Bistriţa-Năsăud în vederea efectuării analizelor de laborator.

Din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 383083/18.02.2011 întocmit de către specialişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca – Laboratorul de Analiză şi Profil al Drogurilor rezultă că substanţa respectivă a fost cannabis şi a avut greutatea de 0,4 grame, precum şi faptul că substanţa face parte din tabelul anexă nr. III din Legea nr. 143/2000 cu completările şi modificările ulterioare. Proba înaintată a fost consumată în cursul analizelor de laborator.

II. La data de 19.02.2011, colaboratorul cu numele de cod „MF” s-a întâlnit cu inculpatul care contra sumei de 50 lei i-a vândut mai multe fragmente de substanţă vegetală de culoare verde oliv, sub formă de muguraşi, despre care acesta din urmă a afirmat că este cannabis. În aceeaşi zi colaboratorul cu numele de cod “MF” s-a întâlnit cu investigatorul sub acoperire cu numele de cod “AV” căruia i-a predat substanţa primită de la inculpat. La rândul său investigatorul a predat substanţa ofiţerului de legătură din cadrul SCCO Bistriţa-Năsăud în vederea efectuării analizelor de laborator.

 Din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 383100/01.03.2011 întocmit de către specialişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca – Laboratorul de Analiză şi Profil al Drogurilor rezultă că substanţa respectivă a fost cannabis şi a avut greutatea de 0,5 grame, precum şi faptul că face parte din tabelul anexă nr. III din Legea nr. 143/2000 cu completările şi modificările ulterioare. Proba înaintată a fost consumată în cursul analizelor de laborator.

În acest sens s-a considerat că sunt relevante: raportul din data de 14.02.2011 întocmit de investigatorul sub acoperire cu numele de cod „AV”; raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 383083/18.02.2011 emis de specialiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj Napoca - Laboratorul de Analiză şi Profil al Drogurilor; Raportul din 19.02.2011 al investigatorului sub acoperire cu numele de cod „AV”;  raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 383100 din 1.03.2011, emis de  specialiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca - Laboratorul de Analiză şi Profil al Drogurilor; transcrierea convorbirilor telefonice purtate de inculpat cu diferite persoane, din datele de 02.10.2011, 11.10.2011, 22.09.2011 şi 12.10.2011, din care rezultă că inculpatul oferă droguri spre vânzare; declaraţia martorului „MF”; declaraţia (denunţul) din data de 19.05.2011 a numitului TDD; declaraţia martorului BC. Aceste probe se coroborează în parte cu declaraţia inculpatului din 16.12.2011, dată în calitate de învinuit în prezenţa avocatului său ales KNT, care deşi nu recunoaşte comiterea infracţiunii de trafic de droguri, arată că în două rânduri, în februarie 2011, a vândut cantităţi mici dintr-o „substanţă vegetală care era umedă”, unei persoane pe care nu o cunoaşte.

Totodată, s-a apreciat că faţă de inculpat sunt îndeplinite cumulativ cerinţele art. 148 lit. f C.pr.pen. întrucât pedeapsa prevăzută de lege, pentru infracţiunea de trafic de droguri de risc, prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, este mai mare de 4 ani închisoare, respectiv, între 3 şi 15 ani închisoare şi interzicerea unor drepturi, iar lăsarea inculpatului în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică.

Pericolul concret pentru ordinea publică a fost dedus din natura şi gravitatea faptei de care este acuzat inculpatul, dar şi din datele care caracterizează persoana acestuia, inculpatul fiind recidivist şi deşi această împrejurare nu mai constituie în ea însăşi temei distinct de arestare nu poate fi ignorată în cadrul examinării „ pericolului concret pentru ordinea publică” cerinţă prevăzută de art. 148 lit. f C.pr.pen.

Astfel, s-a reţinut că din certificatul de cazier judiciar aflat la dosar rezultă că începând cu anul 1998 inculpatul a fost condamnat frecvent pentru infracţiuni împotriva patrimoniului ( furt calificat, distrugere,tăinuire, violare de domiciliu) dar şi pentru infracţiuni de violenţă ( lovire, vătămare corporală, lipsire de libertate). Recent, s-a stabilit că în jurul datei de 20.10.2011 inculpatul a exercitat violenţe asupra numitului SNM, care în urma acestui fapt a fost internat în spital (proces verbal din 17.12.2011 întocmit de poliţiştii din cadrul SCCO-Bistriţa - Năsăud.

Din probele administrate în cauză până în acest moment rezultă că inculpatul oferă, spre vânzare droguri în baruri, fiind „ disperat să facă rost de bani”.

Raportat la împrejurarea că inculpatul nu are un loc de muncă şi nici nu există dovezi din care să rezulte că realizează venituri licite dar şi din perspectiva faptului că este consumator de droguri, instanţa a apreciat că există riscul real ca lăsat în libertate să continue săvârşirea de infracţiuni, întrucât deşi până în momentul de faţă sunt probate doar două acte de vânzare de droguri, din probele dosarului rezultă indicii că inculpatul a vândut droguri mai multor persoane.

Prezenta cerere de liberare provizorie sub control judiciar îndeplineşte condiţiile de formă prev. de art. 160/6 alin 1 şi 2 Cod procedură penală şi, deşi a fost formulată de apărătorul ales al inculpatului, a fost însuşită de acesta.

Analizând cererea prin raportare la condiţiile prev. de art. 160/2 Cod procedură penală tribunalul apreciază că, deşi este îndeplinită cerinţa referitoare la limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunile săvârşite, cererea este neîntemeiată.

Astfel, potrivit art.160/2 alin 2 Cod procedură penală liberarea provizorie nu se acordă în cazul în care există date din care rezultă necesitatea de a-l împiedica pe inculpat să săvârşească alte infracţiuni sau că acesta va încerca să zădărnicească aflarea adevărului prin influenţarea unor părţi, martori sau experţi, alterarea sau distrugerea mijloacelor de probă sau prin alte asemenea fapte.

Având în vedere natura infracţiunilor pentru care este cercetat inculpatul şi care, prin ele însele, permit obţinerea cu uşurinţă a unor venituri semnificative tribunalul apreciază că există riscul ca, lăsat în libertate, inculpatul să continue activitatea infracţională, cu atât mai mult cu cât acesta este recidivist fiind anterior condamnat, în mai multe rânduri, pentru comiterea unor infracţiuni contra patrimoniului, dar şi a unor infracţiuni de violenţă.

De altfel, potrivit declaraţiilor martorului MF inculpatul oferea spre vânzare droguri în baruri, fiind „ disperat să facă rost de bani”.

Pe de altă parte, urmărirea penală nu a fost încă finalizată, iar din actele dosarului rezultă indicii că inculpatul ar fi vândut droguri mai multor persoane, pe lângă cele avute în vedere la luarea măsurii arestării preventive, existând riscul ca, lăsat în libertate, în această fază a procedurilor, inculpatul să împiedice desfăşurarea procesului penal prin contactarea şi influenţarea unor potenţiali martori.

Domenii speta