Lovirea victimei. Omor. Lovituri cauzatoare de moarte.

Sentinţă penală 13/F/2012 din 16.07.2012


Lovirea victimei. Omor. Lovituri cauzatoare de moarte.

Poziţia psihică a făptuitorului trebuie stabilită în fiecare caz în parte, în raport de împrejurările concrete ale acestuia, aceasta putându-se deduce, în cele de mai multe ori, din chiar materialitatea actului.

Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. pen., dec. nr. 13/F/1 februarie 2012

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud nr. 316/P/2011, a fost trimis în judecată inculpatul ZI pentru comiterea infracţiunii de omor deosebit de grav şi calificat prev. de art. 174 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 175 alin. 1 lit. c Cod penal, art. 176 alin. 1 lit. c Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal şi art. 73 lit. b Cod penal, constând în aceea că la data de 25 martie 2011 i-a aplicat mai multe lovituri fratelui său, victima ZV cauzându-i leziuni care au produs decesul acestuia, după ce, în prealabil, a fost lovit la rândul său de victimă cu un vătrai în cap.

Analizând actele şi lucrările dosarului tribunalul reţine următoarea stare de fapt:

În seara de 25.03.2011, orele 20,15, Postul de Poliţie Bistriţa-Bârgăului a fost sesizat telefonic prin apel la 112, despre faptul că fraţii ZV şi ZI din localitatea Bistriţa-Bârgăului, nr. 387, jud. Bistriţa-Năsăud, s-au agresat reciproc în locuinţa lor, iar în urma agresiunilor ZV se află în stare gravă.

Din cercetări s-a stabilit că fraţii ZV şi I deţin fiecare case în aceeaşi curte, însă de o perioadă de timp au locuit împreună la inculpatul ZI. Acesta din urmă este divorţat, are doi copii majori şi a fost condamnat, prin sentinţa penală 19/1993 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud la o pedeapsă de 20 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de omor calificat asupra mamei sale, fiind liberat condiţionat în cursul anului 2006. ZV nu a fost niciodată căsătorit, lucra ocazional pe la diverse persoane pe sume de bani, pe care îi cheltuia în special pe băuturi alcoolice.

În seara de 25.03.2011, în jurul orelor 19,30, ZV s-a întors din sat având asupra sa un flacon de 0,5 l cu ţuică. Victima, împreună cu fratele său, inculpatul ZI, au consumat ţuică din flaconul respectiv şi la un moment dat, în timp ce inculpatul se uita la televizor, victima ZV, a aplicat o lovitură în cap cu vătraiul de la sobă, provocându-i o plagă la nivelul capului, în zona parietală stângă, inculpatul pierzându-şi cunoştinţa pentru o perioadă scurtă de timp.

Când şi-a revenit, inculpatul l-a observat pe fratele său cu vătraiul în mână îndreptându-se spre el şi a ripostat imediat, smulgându-i vătraiul din mână, apoi fiind tulburat de atacul fratelui său a început să-l lovească cu pumnii şi palmele. Victima ZV a căzut pe duşumea, iar inculpatul a continuat să-l lovească cu picioarele, deşi evident nu mai riposta, până când a constatat că victima a rămas în stare de inconştienţă.

Văzând consecinţa faptelor sale, inculpatul ZI s-a speriat şi s-a deplasat imediat la vecinul său, martorul CD, căruia i-a relatat ce s-a întâmplat, rugându-l în acelaşi timp să anunţe organele de poliţie şi salvarea.

La faţa locului a fost solicitat un echipaj SMURD care a acordat îngrijiri medicale celor doi, iar victima ZV a fost transportat şi internat la Clinica de Neurochirurgie Cluj-Napoca, cu diagnosticul „traumatism cranio-cerebral; comoţie cerebrală; hematom subdural parietal drept”, fiind supus unei intervenţii chirurgicale.

La data de 28.03.2011, cei doi fraţi au fost examinaţi medico-legal ocazie cu care s-a stabilit că inculpatul ZI prezintă leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corp dur şi necesită pentru vindecare un nr. de 3-4 zile îngrijiri medicale, iar ZV prezintă leziuni traumatice ce necesită pentru vindecare un nr. de 65-70 zile îngrijiri medicale şi întrunesc caracteristicile medico-legale ale noţiunii de punere în primejdie a vieţii.

 La data de 09.04.2011, victima ZV a decedat la Clinica de Neurochirurgie Cluj-Napoca iar în urma efectuării necropsiei s-a stabilit că moartea acestuia a fost violentă şi se datorează insuficienţei cardiorespiratorii acute consecutive trombemboliei şi bronhopneumoniei, complicaţii survenite în evoluţia unui traumatism cranio-cerebral şi maxilo-facial cu hemoragie, contuzie şi dilacerare cerebro-meningee, hematom subdural operat, fractură de perete anterior sinus maxilar stâng cu hemosinus, fractură oase proprii nazale şi traumatism toracic cu fractură costală. Leziunile traumatice s-au putut produce prin lovire activă repetată cu corp dur şi cădere de la acelaşi nivel iar între acestea şi deces există legătură de cauzalitate.

Fiind expertizat medico-legal psihiatric s-a concluzionat că inculpatul prezintă diagnosticul „Tulburare de personalitate de tip disocial”, însă păstrează capacitatea de apreciere critică a conţinutului şi consecinţelor faptelor sale, având discernământul păstrat în raport cu fapta pentru care este cercetat.

Inculpatul a recunoscut comiterea faptei în modalitatea descrisă mai sus, susţinând că a comis fapta pe fondul tulburării cauzate de atacul victimei. De asemenea inculpatul a mai arătat că a aflat după agresarea victimei, în ziua următoare, că victima, anterior, s-a exprimat în prezenţa altor persoane că îl va omorî, afirmaţii dovedite de martorii IG, BI. RA.

De menţionat este faptul că victima a fost înmormântată pe cheltuiala Primăriei Bistriţa-Bârgăului care a arătat prin scriptul depus la dosar că nu se constituie parte civilă împotriva inculpatului precizând totodată că victima are ce moştenitori pe ZD (frate) care locuieşte în zona Banatului, precum şi 2 nepoţi de frate, respectiv ŞM şi ŞI.

În cauză a fost citată în calitate de parte vătămată numita ŞM care a arătat că nu are petenţii civile faţă de inculpat şi nu cunoaşte cu exactitate unde se află fratele victimei, ca şi fratele său ŞI.

Atât la termenul de judecată din 14 septembrie 2011, cât şi cu ocazia dezbaterii cauzei în fond inculpatul a solicitat, prin avocatul desemnat din oficiu, schimbarea încadrării juridice a faptei din infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de art. 174 alin 1 rap. la art.175 alin 1 lit c şi art.176 alin 1 lit c Cod penal cu aplic. art.37 lit a, art,73 lit b, în infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte prev. de art. 183 Cod penal arătând că din probele cauzei rezultă că inculpatul nu a acţionat cu intenţia de a-l ucide pe fratele său, ci doar activitatea de lovire a fost realizată cu intenţie, moartea victimei fiind din culpă.

Într-adevăr, între infracţiunea de omor şi cea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte există deosebiri importante pe planul laturii subiective.

Astfel, forma de vinovăţie specifică infracţiunii incriminate de art. 183 Cod penal este praeterintenţia, respectiv fapta de lovire sau vătămare corporală se săvârşeşte cu intenţie, iar urmarea mai gravă produsă, moartea victimei, are loc din culpa subiectului care nu urmăreşte, dar nici nu acceptă posibilitatea producerii morţii victimei.

Spre deosebire de aceasta, omorul se săvârşeşte cu intenţia de a suprima viaţa unei persoane, adică, fie cu intenţie directă, atunci când făptuitorul a prevăzut rezultatul acţiunii sale (moartea victimei) şi a urmărit producerea acestuia, fie cu intenţie indirectă, când făptuitorul a prevăzut rezultatul acţiunii sale şi fără a-l urmări, a acceptat totuşi producerea acestuia.

Poziţia psihică a făptuitorului trebuie stabilită în fiecare caz în parte, în raport de împrejurările concrete ale acestuia, aceasta putându-se deduce, în cele de mai multe ori, din chiar materialitatea actului.

În prezenta cauză, aşa cum rezultă din raportul de constatare medico-legală, leziunile cauzate victimei s-au produs prin loviri repetate cu un corp dur (pumnii şi picioarele), zonele vizate de loviturile inculpatului au fost zone vitale, respectiv capul şi toracele, intensitatea loviturilor a fost una ridicată dovadă fiind că urmare a acestora s-a produs un hematom subdural, dar şi fracturi ale oaselor feţei şi ale arcului costal VIII stâng, rezultând, fără îndoială că, deşi nu a urmărit moartea victimei, inculpatul a acceptat posibilitatea producerii acestei, săvârşind fapta de omor cu intenţie indirectă.

Faţă de cele de mai sus rezultă că fapta inculpatului astfel reţinută întruneşte în drept elementele constitutive ale infracţiunii de omor deosebit de grav prev. de art.174 alin 1 rap. la art. 175 alin 1 lit c şi art. 176 alin 1 lit c Cod penal.

Faţă de inculpat se va reţine şi starea de recidivă postcondamnatorie raportat la pedeapsa de 20 ani închisoare aplicată acestuia pentru comiterea unei alte infracţiuni de omor prin sentinţa penală 19/1993 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, pedeapsă din executarea căreia s-a liberat condiţionat la 15 august 2008, cu un rest neexecutat de 2169 zile închisoare.

Pe de altă parte, din probele cauzei rezultă că la originea incidentului a stat atitudinea agresivă a victimei, care l-a lovit pe inculpat cu un vătrai în cap, astfel că riposta acestuia s-a datorat stării de tulburare în care s-a aflat ca urmare a acestui fapt şi în condiţiile în care, anterior, victima a afirmat, în prezenţa mai multor martori, că îl va ucide pe inculpat, în favoarea inculpatului urmând a se reţine scuza provocării prev. de art. 73 lit b Cod penal.

În baza textelor de lege mai sus arătate şi văzând şi disp. art. 72 Cod penal, orientându-se spre pedeapsa alternativă a închisorii de la 15 la 25 de ani tribunalul îl va condamna pe inculpat la 13 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit a,b Cod penal făcând şi aplic. art.76 lit a Cod penal.

Având în vedere gravitatea faptei, în baza art.61 Cod penal tribunalul va revoca liberarea condiţionată pentru restul de 2169 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 20 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.19/1993 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud şi va contopi acest rest cu prezenta pedeapsă urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 13 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit a,b Cod penal, sporită cu 1 an, deci, în total, 14 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit a,b Cod penal.

Conform art.350 Cod procedură penală şi 88 Cod penal tribunalul va menţine starea de arest a inculpatului şi va deduce din pedeapsă reţinerea şi arestul preventiv al acestuia începând cu 10 aprilie 2011 la zi, făcând şi aplic. art. 71 rap. la art.64 lit a,b Cod penal, iar în baza art.7 din Legea 76/2008 va dispune prelevare de probe biologice de la inculpat după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În latura civilă a cauzei, apreciind culpa inculpatului ca fiind de 50%, potrivit art.346 Cod procedură penală inculpatul va fi obligat să plătească părţii civile Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj suma de 4767,325 lei cu titlul de despăgubiri civile, constatând că celelalte părţi vătămate nu s-au constituit părţi civile.