Încetarea procesului penal. Împăcarea părţilor.

Decizie 32/R/2012 din 16.07.2012


Încetarea procesului penal. Împăcarea părţilor.

Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă a intervenit împăcarea părţilor, în cazul infracţiunilor pentru care împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. pen., dec. nr. 32/R/21 februarie 2012

Prin sentinţa penală nr. 1764 din 14 decembrie 2011, pronunţată de Judecătoria Bistriţa a fost condamnat inculpatul PF la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală prev. de art. 181 alin.1 C.p. cu aplic. art. 37 lit.b C.p.

S-a constatat că fapta dedusă judecăţii este comisă în concurs real prev. de art. 33 lit. a C.p. cu fapta pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru comiterea unei infracţiuni silvice prin S.p. 1477/2009 a Judecătoriei Bistriţa definitivă la data de 28.12.2009.

În temeiul art. 36 alin.1 C.p. rap. la art. 34 lit.b C.p. s-au contopit pedepsele de 1 an închisoare şi 6 luni închisoare în pedeapsa mai grea de 1 an închisoare pe care o va executa inculpatul.

În temeiul art. 71 C.p.s-a dispus  interzicerea exercitarea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a-II-a şi b C.p. până la terminarea executării pedepsei, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei.

S-a dedus din pedeapsa aplicată perioada executată din data de 11.01.2010 până la data de 22.06.2010.

În temeiul art. 14 C.p.p. rap. la art. 346 C.p.p., art. 998 C. civ. a fost obligat inculpatul să plătească părţii civile Spitalul de Urgenţă B-N suma de 313 lei reprezentând cheltuieli de spitalizare .

În temeiul art.7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, s-a  dispus prelevarea de probe biologice de la inculpat.

În temeiul art. 191 C.p.p. a fost obligat inculpat să plătească statului suma de 500 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului din care 200 lei onorariu avocat oficiu în favoarea av. DO.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs în termen inculpatul.

Prezent însă în instanţă la termenul din data de 14.02.2012, inculpatul-recurent a invocat faptul că s-a împăcat cu partea vătămată STD, împrejurare confirmată de acesta din  urmă, prezent la rândul său la termenul de judecată.

Mai mult decât atât, partea vătămată a învederat tribunalului şi faptul că a  fost despăgubit de inculpat şi în consecinţă nu mai are pretenţii civile de la acesta, iar inculpatul s-a obligat să achite contravaloarea cheltuielilor de spitalizare, potrivit celor statuate prin hotărârea primei instanţe.

Potrivit disp.art.10 alin.1 lit.”h” Cod proc.penală, acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă a intervenit împăcarea părţilor, în cazul infracţiunilor pentru care împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

În speţă, inculpatul-recurent a fost trimis în judecată şi condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală, prev.de art.181 alin.1 Cod penal.

Conform disp.art.181 alin.3 Cod penal, împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală producându-şi efectele şi în cazul în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare din oficiu.

În raport de textele legale mai sus menţionate, coroborate cu starea de fapt nou conturată prin împăcarea părţilor, în baza disp.art.385/15 pct.2 lit.”b” Cod proc.penală recursul declarat în cauză va fi admis, hotărârea atacată va fi casată în parte, în latura penală şi civilă şi rejudecând în aceste limite, în temeiul disp.art.11 pct.2, lit.”b” rap.la art.10 lit.”h” Cod proc.penală, se va dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art.181 alin.1 Cod penal, prin împăcarea părţilor.

Totodată, faţă de susţinerile părţii vătămate-intimate, potrivit cărora aceasta nu ar mai avea pretenţii civile de la inculpat se va constata stinsă acţiunea civilă promovată de partea vătămată Safta Traian Danie împotriva inculpatului.

Ca urmare a soluţiei preconizate se va înlătura din hotărârea recurată dispoziţia referitoare la prelevarea probelor biologice.

Potrivit disp.art.385/6 Cod proc.penală, tribunalul a examinat întreaga hotărâre sub toate aspectele constatând însă că nu există şi alte temeiuri pentru reformarea acesteia.

În consecinţă, celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate, referitoare la obligarea inculpatului la plata despăgubirilor civile către Spitalul judeţean de Urgenţă Bistriţa-Năsăud şi la plata cheltuielilor judiciare vor fi menţinute.