Infracţiuni

Sentinţă penală 81 din 17.01.2012


Obiect: infracţini: ultraj contra bunelor moravuri  şi tulburarea ordinii şi liniştii publice prev. de art. 321 alin. 1, 2 Cp, cu aplic. art. 75 lit. a Cp, port fără drept de armă în locurile şi împrejurimile în care s-ar putea primejdui viaţa sau integritatea corporală a persoanelor prev. de art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 R, cu aplic. art. 75 lit. a Cp, totul cu aplic. art. 33 lit. a Cp.

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău  nr. 8421/P/2011 din 28.10.2011 s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpaţilor AP, pentru infracţiunile de ultraj contra bunelor moravuri  şi tulburarea ordinii şi liniştii publice prev. de art. 321 alin. 1, 2 Cp, cu aplic. art. 75 lit. a Cp, port fără drept de armă în locurile şi împrejurimile în care s-ar putea primejdui viaţa sau integritatea corporală a persoanelor prev. de art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 R, cu aplic. art. 75 lit. a Cp, totul cu aplic. art. 33 lit. a Cp, constând în aceea că în ziua de 11.10.2011, în jurul orelor 18.40, în timp ce se afla în faţa magazinului AF, fiind înarmat cu un topor, împreună cu inculpaţii CP, VU şi CP, care aveau asupra lor furci, respectiv un bici, a proferat injurii, ameninţări, a săvârşit gesturi explicite de agresivitate (lovea cu toporul în pământ, se lovea cu muchia acestuia în zona capului şi pieptului pentru a explica în mod clar cum îşi va agresa potenţialele victime), strigând, totodată, că doreşte să omoare pe cineva, indignând şi creând o stare de temere persoanelor adunate la faţa locului şi VU, pentru infracţiunile de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 321 alin. 1, 2 Cp, cu aplic. art. 75 lit. a Cp, port fără drept de armă în locurile şi împrejurimile în care s-ar putea primejdui viaţa sau integritatea corporală a persoanelor prev. de art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 R, cu aplic. art. 75 lit. a Cp, lovire sau alte violenţe prev. de art. 180 alin. 2 Cp, cu aplic. art. 75 lit. a Cp, totul cu aplic. art. 33 lit. a Cp, constând în aceea că în ziua de 11.10.2011, în jurul orelor 18.40, în timp ce se afla în faţa magazinului AF, având asupra sa o furcă, împreună cu inculpaţii AP, CP şi CP, care aveau asupra lor un topor, o furcă, respectiv un bici, a proferat injurii, ameninţări, a săvârşit gesturi explicite de agresivitate, lovind cu furca în pământ sau ridicând-o în aer, ameninţător, creând persoanelor adunate la faţa locului o stare de nelinişte persistentă şi de gravă insecuritate, tulburând grav ordinea şi liniştea publică, iar ulterior, în jurul orelor 20.00, l-a lovit cu pumnii pe PH în zona capului, în condiţiile în care inculpaţii CP şi CP l-au lovit cu furcile pe care le aveau asupra lor, partea vătămată suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 7-8 zile îngrijiri medicale.

Înaintea citirii actului de sesizare  inculpaţii  au declarat că recunosc comiterea infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată , aşa cum s-a reţinut în rechizitoriu , toţi fiind de acord ca judecata sa se facă în baza probelor administrate în timpul urmăririi penale  , aplicându-se astfel procedura simplificată prevăzută de art.3201 din C.p.p. 

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză , în ambele faze ale procesului penal, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de 11.10.2011, în jurul orelor 18.40, inculpaţii AP, VU, CPşi CP  s-au întâlnit , în baza unei înţelegeri prealabile,  în faţa magazinului AF pentru a-l agresa fizic pe martorul M.Ghe.

Inculpatul AP avea asupra sa un topor, inculpatul VU  şi  inculpatul CP câte o furcă, iar inculpatul CP  un bici şi au proferat injurii, ameninţări, au săvârşit gesturi explicite de agresivitate (băteau repetitiv cu obiectele pe care le aveau supra lor în pământ, le ridicau ameninţător în aer, mai mult inculpatul AP se lovea cu muchia toporului în zona capului şi pieptului, gesturi apte de a explica în mod clar cum îşi vor agresa potenţialele victime), strigând totodată că doresc să omoare pe cineva.

La aceste manifestări s-au adunat mai mulţi săteni, însă în scurt timp  s-au simţit ameninţaţi prin activităţile inculpaţilor şi s-au retras speriaţi spre casele lor. În aceste condiţii, martorul DP a fost nevoit să îşi închidă magazinul ( AF ) înainte de terminarea programului pentru a preveni potenţialele acte de violenţă şi distrugere ale inculpaţilor. Aceste aspecte reies din declaraţiile părţii vătămate PH care se coroborează cu declaraţiile martorilor oculari audiaţi în cauză şi cu declaraţiile inculpaţilor.

După aproximativ 20-30 minute, timp în care cei patru inculpaţi s-au manifestat agresiv, creând panică şi indignare în rândul comunităţii locale şi tulburând grav ordinea şi liniştea publică, aceştia, împreună, s-au deplasat în faţa AF B au consumat băuturi alcoolice.

În momentul în care prin faţa magazinului  a trecut partea vătămată PH, inculpaţii VU, CP şi CP au agresat-o, aplicându-i mai multe lovituri -  inculpatul VU cu pumnii în zona capului, iar ceilalţi 2 inculpaţi cu furcile pe care le aveau asupra lor, în zona spatelui. Inculpatul AP, care avea asupra sa un topor, nu a lovit partea vătămată.

Partea vătămată  a reuşit până la urmă să fugă  de la faţa locului, abandonând atelajul hipo cu care venise. În urma loviturilor primite, partea vătămată a necesitat pentru vindecare un număr de 7-8 zile de îngrijiri medicale. Aspectele mai sus menţionate reies din declaraţiile părţii vătămate, care sunt confirmate de certificatul mecio-legal care i-a fost eliberat, coroborat cu declaraţiile inculpaţilor şi cu ale martorilor care au văzut partea vătămată imediat după momentul agresiunii.

Fapta reţinută în sarcina inculpaţilor şi recunoscută de aceştia este dovedită prin : declaraţii partea vătămată PH, proces-verbal de cercetare la faţa locului ,certificat medico – legal , planşe foto ,declaraţii martori , toate coroborate cu cele ale inculpaţilor AP şi VU  şi învinuitului CP. 

În drept , faptele inculpatului AP  aşa cum au fost descrise întrunesc elementele constitutive al infracţiunilor de tulburarea ordinii publice şi ultraj contra bunelor moravuri şi port de arme albe prev. de art. 321 al. 1 şi 2 Cp şi art. 2 al. 1 pct. 1 din Legea 61/1991, comise în concurs real.

Faptele inculpatului VU  întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de  lovire, tulburarea ordinii publice şi ultraj contra bunelor moravuri şi port de arme albe prev. de art.180 al.2  din C.p. , art. 321 al. 1 şi 2 Cp şi art. 2 al. 1 pct. 1 din Legea 61/1991, comise în concurs real.

Apărătorii inculpaţilor au solicitat schimbarea încadrării juridice dată faptei de ultraj contra bunelor moravuri pentru care au fost trimişi în judecată din art.321 al.2 din C.p. în art.321 al.1 din C.p. , însă având în vedere modalitate a de comitere a faptei ( prin obiectele periculoase pe care aceştia le aveau asupra lor  - topor , furcă - şi cu care mimau acte de violenţă asupra altor persoane , concomitent cu ameninţări cu moartea ) instanţa apreciază că s-au tulburat grav liniştea şi ordinea publică , urmând a respinge cererea de schimbare a încadrării juridice ca nefondată.

Astfel constatând că faptele există, constituie infracţiuni şi au fost comise de inculpaţi , instanţa , în temeiul art.345 al.2 din C.p.p. va dispune condamnarea acestora.

  La alegerea pedepselor , precum şi la individualizarea cuantumului acestora instanţa , conform art. 72 din C.p., va avea în vedere pericolul social concret al faptelor săvârşite, determinat atât de modul de producere, cât şi de importanţa valorilor sociale afectate, limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru această infracţiune, datele ce caracterizează inculpaţii , dar şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În concret instanţa constată că faptele inculpaţilor prezintă pericol social pentru valorile ocrotite de art.180 al.2, art.321  din C.p.  şi art. 2 al. 1 pct. 1 din Legea 61/1991 , inculpaţii au acţionat cu premeditare , sub influenţa băuturilor alcoolice.

Întrucât la comiterea acestor infracţiunii au participat mai multe persoane , instanţa va reţine şi circumstanţa agravantă prev. de art.75 lit.a din C.p. Totodată instanţa va avea în vedere limitele inferioare prev. la art.180 al.2, art.321  din C.p.  şi art. 2 al. 1 pct. 1 din Legea 61/1991  reduse  cu o treime  conform art.3201 al.7 din C.p.p. fiind aplicabile regulile pentru procedura simplificată prev. de art.3201 din C.p.p. 

Având în vedere aceste aspecte , precum şi faptul că inc. AP are antecedente penale fiind condamnat anterior de 3 ori , ultima dată la o pedeapsă de 9 ani pentru infracţiunea de omor  calificat  , instanţa apreciază că o pedeapsă de 1 an şi 10 luni pentru infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri şi o pedeapsă de 4 luni închisoare pentru infracţiunea prev de art. 2 al. 1 pct. 1 din Legea 61/1991 sunt de natură să asigure realizarea scopurilor prev de art.52 din C.p.

 Revenind la antecedenţa penală a inculpatului AP , conform fişei de cazier judiciar , acesta a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 245/D/12.06.2003 a Tribunalului Bacău la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii,  din executarea căreia a fost liberat condiţionat la data de 15.05.2009  cu un rest de executat de 1087 zile.

Având în vedere gravitatea noilor infracţiuni comise , utilizarea unor violente , inclusiv ameninţări cu moartea , instanţa , ân temeiul art.61 din C.p. va revoca liberarea condiţionată pentru restul de 1087 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 9 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 245/D/12.06.2003 a Tribunalului Bacău şi va contopi acest rest de pedeapsă cu fiecare din cele două pedepse cu închisoare aplicate în prezenta cauză, în pedepsele cele mai mari de 1087 zile închisoare.

Existând un concurs de infracţiuni , în temeiul art. 36. alin. 2 C.p. rap. la art. 33 lit.a şi art. 34 lit.b C.p. va contopi cele două pedepsele rezultante  şi va aplica pedeapsa cea mai grea de 1087 zile.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, reţine că natura faptelor săvârşite şi circumstanţele personale ale inculpatului conduc la concluzia unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prev. de art. 64 lit. a şi b din C.p. , cu excepţia dreptului de a alege.

Inculpatul a fost cercetat în stare de arest , fiind reţinut şi arestat preventiv în prezenta cauză începând cu data de 13.10.2011 astfel încât , având în vedere şi condamnarea acestuia prin prezenta hotărâre, conform art.350 instanţa va menţine această măsură şi va deduce perioada executată de la 13.10.2011 la zi, conform art.88 din C.p.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul VU instanţa apreciază că o pedeapsă de 1 an şi 10 luni pentru infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri , o pedeapsă de 3 luni pentru infracţiunea de lovire şi o pedeapsă de 4 luni închisoare pentru infracţiunea prev de art. 2 al. 1 pct. 1 din Legea 61/1991 sunt de natură să asigure realizarea scopurilor prev de art.52 din C.p.

Existând un concurs de infracţiuni , în temeiul art. 36. alin. 2 C.p. rap. la art. 33 lit.a şi art. 34 lit.b C.p. va contopi cele trei  pedepse  şi va aplica pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 10 luni .

Faţă de lipsa antecedentelor penale, de atitudinea sinceră şi cooperantă de care au dat dovadă inculpatul VU, instanţa consideră  că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privare de libertate, fapt pentru care urmează a fi suspendată executarea pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune pentru toţi inculpaţii , conform art. 861 şi art.862 din C.p. pe durata unui termen de încercare de 5 ani , iar aceştia va fi obligaţi la prestare unor munci timp de 150 ore  în folosul comunităţii din care face parte şi pe care a indignat-o cu faptele sale ,  conform art.863 al.3 lit.a din C.p.

Inculpatul va fi atenţionat asupra obligaţiilor ce le revin conform art. 863 al.1 din C.p, respectiv:

 - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău ;

- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu , reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare  care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă;

 şi a dispoziţiilor  art. 864 din C.p., privind revocarea beneficiului suspendării în ipoteza săvârşirii unei noi infracţiuni sau nerespectării obligaţiilor prev. la art. 863 C.p. şi a măsurilor dispuse de instanţă, în cursul termenului de încercare.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, reţine că natura faptelor săvârşite şi circumstanţele personale ale inculpatului  conduc la concluzia unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prev. de art. 64 lit. a şi b din C.p. , cu excepţia dreptului de a alege.

Conform art. 71 al.5 din C.p. se va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei închisorii.

Inculpatul Ursu Vasile  au fost reţinut în dat de 13.10.2011 şi arestat în perioada 14.10.2011-19.10.2011  .

Ca urmare în temeiul art.88 din C.p. se va deduce din durata pedepsei aplicate , perioada reţinerii din 13.10.2011 (o zi) şi a arestării preventive, de la 14.10.2011 la 19.10.2011.

Fiind îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale , instanţa, conform art.14 al.5  şi art.346 din C.p.p. din Codul civil , va obliga  inculpaţii  în solidar să plătească suma de 1666 lei părţii civile PH  cu titlu de daune morale .

În conformitate cu disp. art. 191 al.1 C.p.p. inculpaţii vor fi obligaţi la plata sumei de 900 lei fiecare, către stat, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de acesta.