Circulaţie rutieră

Decizie 306/A din 22.06.2010


Prin sentinţa penală nr. 787 / 27 aprilie  2010 a Judecătoriei Bacău , pronunţată in dosar nr. 7497/180/ 2009 s-au dispus următoarele:

A fost condamnat inculpatul S.C.N., pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legala prev. de art.87 al.1 din OUG 195/2002 modificata prin Legea 49/2006, la pedeapsa de 1 an închisoare.

S-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev.de art.64 al.1 lit.a teza II şi b C.p. în condiţiile şi pe durata prev. de art.71 al.2 C.p.

S-a constatat că inculpatul a fost asistat de apărător ales în faza de judecată, etapa judecării cauzei penale în prima instanţă.

În temeiul art.191 al.1 C.p.p. a fost obligat inculpatul la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.

 Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut următoarea situaţie de fapt:

La data de 05.10.2008 organele de  poliţie din cadrul I.P.J. Bacău au fost sesizate despre faptul că pe str. Sublocotenent Adam din  municipiul Bacău s-a produs un accident de circulaţie cu pagube materiale.

Cu ocazia deplasării la faţa locului  a organelor de poliţie au fost identificate două autoturisme, respectiv auto cu nr. XXXXXXX, condus de către  S.C.N.şi auto cu nr. XXXXXX, condus de M.M.V..

Cei doi conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultând faptul că doar S.C.N. avea  o alcoolemie de 0,48 mg/l alcool pur  în aerul expirat.

Ca urmare, acesta a fost condus  şi la Spitalul Municipal Bacău, în vederea recoltării probelor biologice de sânge  pentru stabilirea alcoolemiei, rezultatul fiind consemnat  în buletinul de analiză toxicologică alcoolemie (fl.10), din care rezultă că la ora  10:05 avea  o alcoolemie de 1,05  şi proba a doua de 0,90 g%o.

Inculpatul a fost audiat  în legătură cu fapta comisă , declarând că a consumat două pahare de bere cu o seară  înainte, iar dimineaţa s-a urcat la volanul autoturismului  proprietate, conducându-l în municipiul Bacău, iar  în momentul în care a vrut să execute manevra de mers înapoi a acroşat  uşor autoturismul cu nr. xxxxxxx.

Tatăl inculpatului, S.Ş. a precizat că fiul său, respectiv inculpatul, este  plecat  în Italia, fără a cunoaşte când se va întoarce.

S-au făcut verificări şi din adresa de la fila 33 dosar a rezultat că acesta nu figurează arestat  în vreo altă cauză, nu este decedat, astfel că s-a dispus trimiterea  în judecată  în lipsă.

S-a emis mandat de aducere în vederea prezentării materialului de  urmărire penală  şi din aceleaşi considerente nu a putut fi executat.

S-a apreciat că fapta inculpatului constituie infracţiunea prev. de art.87 al.1 din O.U.G.195/2002 modificată prin  Legea 49/2006 şi a fost  probată prin: procesul verbal de constatare la faţa locului (fl.3,4); buletinul de analiză a alcoolemiei (fl.10); rezultat etilotest ( fl.9), declaraţii martori.

Cu privire la persoana inculpatului, s-a reţinut că, nu posedă antecedente penale.

În temeiul art. 345 C.p.p. având  în  vedere că fapta există, constituie

infracţiune şi că a fost săvârşită de către  inculpat, s-a dispus condamnarea acestuia.

La individualizarea judiciară a pedepsei, instanţa  a ţinut seama de criteriile generale prev. de art.72 C.p. respectiv dispoziţiile  părţii generale  ale  Codului penal,  limitele de pedeapsă fixate în partea specială, gradul de pericol social al faptei, persoana  inculpatului şi împrejurările care atenuează  sau agravează răspunderea penală.

Instanţa  a interzis inculpatului, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza II şi b Cod penal în condiţiile prev. de art.71 Cod penal.

Împotriva acestei sentinţe, a  declarat apel, în termen legal, inculpatul  S.C.N.care, prin cererea scrisă solicită achitarea sa , conform art .18 ind 1 cod penal, fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. În subsidiar , solicită a se dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Tribunalul, analizând hotărârea atacată cu privire la motivul invocat, cât şi din oficiu,  consideră că apelul este  fondat,  pentru următoarele considerente:

 Tribunalul reţine că, pe baza unor probe concludente, judicios administrate si temeinic apreciate, instanţa de fond a reţinut corect situaţia de fapt şi a făcut o încadrare juridică legală a faptelor, apelantul inculpat fiind trimis în judecată şi condamnat pentru comiterea infracţiunii a unei infracţiuni la legea circulaţiei reţinându-se că a condus pe drumurile publice un autoturism , iar din buletinul de analiză toxicologică alcoolemie  a rezultat că la ora  10:05 inculpatul  avea  o alcoolemie de 1,05  şi proba a doua de 0,90 g%o.

  În art. 72 Cod penal se arată că,  la stabilirea şi aplicarea pedepselor se ţine seama de dispoziţiile părţii generale a acestui cod, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de persoana infractorului şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În art. 18/1 cod penal se arată ca nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă prin atingerea minimă adusă uneia din valorile apărate de lege şi prin conţinutul ei concret, fiind lipsită în mod vădit de importanţă, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

    La stabilirea în concret a gradului de pericol social se ţine seama de modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi conduita făptuitorului

În aceste condiţii, în  ceea ce priveşte soluţia primei instanţe pentru infracţiunea dedusă judecăţii tribunalul consideră că, având în vedere împrejurările comiterii faptei gravitatea acesteia, care a constat în conducerea  pe drumurile publice de către apelant, a unui autoturism, fiind în stare de ebrietate,  are un grad sporit de pericol social şi trebuie sancţionată ca atare, astfel că în mod temeinic s-a dispus condamnarea inculpatului. 

Se constată că soluţia primei instanţe este criticabilă sub aspectul individualizării pedepsei aplicate în cauză.

În primul rând se reţine că prima instanţă a făcut o apreciere extraordinar de formală şi neconcludentă a considerentelor cu privire la individualizarea pedepsei, optând pentru o motivare lapidară, sub acest aspect - La individualizarea judiciară a pedepsei, instanţa va ţine seama de criteriile generale prev. de art.72 C.p. respectiv dispoziţiile  părţii generale  ale  Codului penal,  limitele de pedeapsă fixate în partea specială, gradul de pericol social al faptei, persoana  inculpatului şi împrejurările care atenuează  sau agravează răspunderea penală.

Analizând motivele de apel în raport de fapta comisă, care, are un grad sporit de pericol social , dar, în acelaşi timp şi faţă de valoarea relativ redusă a alcoolemiei – de 1,05  şi proba a doua de 0,90 g%o.-  faţă de persoana inculpatului care nu are antecedente penale, a recunoscut fapta , în cursul cercetărilor, Tribunalul consideră că soluţia primei instanţe este netemeinică atât sub aspectul cuantumului pedepsei aplicate, cât şi cu privire la modalitatea de executare a  acesteia.

Pe cale de consecinţă, în baza art.379 pct.2 lit.a Cod pr.penală se va admite apelul formulat de inculpatul S.C.N. împotriva sentinţei penale nr.787 / 27 .04. 2010 a Judecătoriei  Bacău  pronunţată în dosarul nr. 7497/180/2009, cu privire la latura penală a cauzei.

Se va desfiinţa sentinţa apelată sub aspectul arătat,  se va reţine cauza spre rejudecare şi în fond:

In baza art.87 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002 cu  aplicarea de circumstanţe personale  prev. art.74 lit.a, c cod penal, se va dispune condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii , dându-se eficienţă prev. art. 76 lit.d Cod penal;

In baza art.71 alin.1 Cod penal,  se va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.l lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal;

Considerând că scopul pedepsei poate fi atins şi prin suspendarea executării acesteia, în baza art.81 Cod penal  se  dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, iar în baza art.82  Cod penal,  se va fixa  termen de încercare.

Se va atrage atenţia  inculpatului asupra prevederilor art.83 Cod penal.

In baza art.71 alin.5 Cod penal, pe durata termenului de încercare se suspendă şi pedeapsa accesorie;

 Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.

 Se va constata că apelantul a fost reprezentat de apărător ales.

Văzând şi prev. art. 192 alin. 3 cod pr. Penală , instanţa admite apelul formulat de inculpatul S.C.N. împotriva sentinţei penale nr.787 / 27 .04. 2010 a Judecătoriei  Bacău  pronunţată în dosarul nr. 7497/180/2009, cu privire la latura penală a cauzei.

Desfiinţează sentinţa apelată sub aspectul arătat, reţine cauza spre rejudecare şi în fond:

In baza art.87 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002 cu art.74 lit.a, c şi 76 lit.d Cod penal;

Condamnă inculpatul S.C.N.– cu date de stare civilă cunoscute, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare.

In baza art.71 alin.1 Cod penal, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.l lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal;

In baza art.81 Cod penal, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

In baza art.82  Cod penal, fixează termen de încercare de 2 ani şi 6 luni.

Domenii speta