Pretenţii

Decizie 891/R din 01.11.2010


Prin sentinţa civila nr. 3168/01.04.2010  Judecătoria Bacău a admis acţiunea  formulata de  reclamanta S.A. Bacău si a obligat pe  paratul A.C. sa plătească reclamantei suma de  167,70 lei reprezentând ½ contravaloare transport medical, reactualizata la data executării iar in temeiul art. 246 Cod pr.civila  a luat act de renunţarea la judecata a reclamantei fata de  paratul L.A.C..

Pentru a pronunţa aceasta sentinţa, a reţinut judecătoria ca  prin sentinţa penala nr.  1588/2008 pronunţata de către Judecătoria Bacău  in dosar nr. 3579/180/2008 definitiva, numiţii A.C. si L.A.C.  au fost condamnaţi definitiv la executarea unor pedepse, reţinându-se săvârşirea infracţiunii de vătămare corporala in dauna părţii vătămate B.N., fără insa a fi obligaţi pârâţii la plata pretenţiilor civile  către reclamanta, pentru ca nu s-a cerut in cauza penala respectiva.

Din adresa de la fila 5 dosar a rezultat suma reprezentând  contravaloarea transportului cu ambulanta a părţii vătămate B.N. din comuna P. la Spitalul Bacău  in data de  15.10.2007 este de 335,40 lei.

Fata de situaţia de fapt reţinuta,  instanţa a constatat  întemeiata acţiunea reclamantei, pe dispoziţiile art. 313 din Legea nr. 95/2006 potrivit cărora „persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane răspund  potrivit legii si au obligaţia sa repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuieli efective ocazionate de asistenta medicala acordata”, reţinând şi că potrivit art. 19 din Codul de pr. penala ”persoana vătămata care nu s-a constituit  parte civila in procesul penal poate introduce la instanţa civila acţiune pentru repararea pagubei materiale si a daunelor morale pricinuite prin infracţiune”.

Pentru aceste considerente, având in vedere ca ½ din suma a fost achitata de către paratul L.A.C., instanţa a apreciat  acţiunea introdusa de reclamanta ca fiind întemeiata faţă de pârâtul A.C., deţinut in Penitenciarul Bacău, si in consecinţa a dispus obligarea acestuia sa  achite reclamantei suma de 167,70 lei reprezentând ½ contravaloare transport medical, suma ce va fi reactualizata la dat executării.

Deoarece paratul L.A.C. a achitat ½ din pretenţiile solicitate de către reclamanta, aceasta acceptând plata, a acceptat si divizarea obligaţiilor, astfel ca instanţa a luat act de renunţarea la judecata fata de respectivul pârât in conformitate cu  prev. art. 246 Cod pr.civila.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs d-nul C.A. arătând ca nu a beneficiat de serviciile de ambulantă astfel încât nu poate fi obligat la plata nici unei sume către intimata – reclamanta.

La termenul  de judecata din 01.11.2010, prezent in instanţa (adus din Penitenciarul Bacău)  d-nul A.C.  a arătat ca semnătura aflata pe declaraţia de recurs  nu ii aparţine, fiindu-i luata si proba de semnătura (executata pe declaraţia de recurs), motiv pentru care  instanţa a constatat incidente dispoziţiile art.  133 alin.(1) Cod pr.civila potrivit cărora cererea de chemare in judecata care nu cuprinde numele reclamantului  sau al pârâtului, obiectul ei sau semnătura va fi declarata nula.