Recurs împotriva încheierii prin care s-a recalificat calea de atac. Inadmisibilitatea promovării lui pe cale separată în nu odată cu fondul

Decizie 866 din 19.10.2009


Recurs împotriva încheierii prin care s-a recalificat calea de atac. Inadmisibilitatea promovării lui pe cale separată în nu odată cu fondul

C. proc. civ.,  art. 282 alin. (2), art. 299 alin. (1)

Potrivit art. 282 C. proc. civ., împotriva încheierilor premergătoare nu se poate face apel sau recurs decât odată cu fondul, în afară de cazul în care prin ele s-a întrerupt cursul judecăţii.

În consecinţă, recursul împotriva încheierii prin care s-a recalificat calea de atac nu poate fi promovat decât odată cu fondul.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia civilă,

Decizia civilă nr. 866 din 19 octombrie 2009

Prin decizia civilă nr. 866 din 19 octombrie 2009, Curtea de Apel Timişoara a respins recursul declarat de reclamanta B.G. împotriva Încheierilor din 16.06.2007, 15.06.2007 şi 18.04.2007, pronunţate de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 830/30/2007.

Pentru a pronunţa această soluţie, Curtea a reţinut că, prin Încheierea pronunţată de Tribunalul Timiş în şedinţa publică din 16.04.2007, s-a respins cererea reclamantei recurente de recalificare a căii de atac promovată, respectiv din recurs în apel, menţinând, astfel, calificarea căii de atac a recursului aşa cum a fost dispusă prin Încheierea de şedinţă, anterioară, din 02.04.2007.

Că, Încheierea din 16.04.2007 este o încheiere interlocutorie, care este supusă, cu privire la căile de atac, regimului juridic prevăzut de art. 282 alin. (2) C. proc. civ., în sensul că poate fi atacată cu apel sau recurs numai în cazul în care s-a produs o suspendare sau o întrerupere a cursului judecăţii sau dacă există o prevedere legală în acest sens.

Curtea a mai reţinut că încheierile prin care instanţa de judecată se pronunţă asupra excepţiilor sunt susceptibile de a fi atacate cu apel sau recurs numai odată cu hotărârea, câtă vreme ele sunt încheieri care nu întrerup cursul judecăţii, conform art. 282 alin. (2) C. proc. civ.

În consecinţă, Curtea a apreciat că este inadmisibil recursul declarat de reclamantă împotriva Încheierii din 16.04.2007, prin care s-a respins cererea de recalificare a căii de atac, precum şi împotriva încheierilor ulterioare din 15.06.2007 şi 18.04.2007.