Acţiune în rectificare de carte funciară. Caracterul subsidiar al acestei acţiuni

Decizie 291 din 01.02.2012


Acţiune în rectificare de carte funciară. Caracterul subsidiar al acestei acţiuni

- Legea nr. 7/1996 – art. 34

- Noul Cod civil – art. 908

Acţiunea în rectificarea înscrierilor în cartea funciară este acea acţiune prin care se cere îndreptarea sau suprimarea unei înscrieri necorespunzătoare realităţii făcută în cartea funciară, pentru a pune de acord starea tabulară cu situaţia juridică reală a unui imobil.

Această acţiune are un caracter subsidiar, grefată pe o acţiune de fond, acţiunea ce are ca obiect nulitatea sau anularea actului, simulaţia sau rezoluţiunea acestuia, iar cazurile de exercitare a acţiunii sunt prevăzute limitativ de art. 34 din Legea nr. 7/1996, respectiv de art. 908 din Noul Cod civil.

Decizia civilă nr. 291/R din 1 februarie 2012, Secţia I civilă

Prin Decizia civilă nr. 60 din 25 martie 2011, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în dosarul nr. 382/261/2010 a fost respins apelul declarat de reclamantul B.N. împotriva Sentinţei civile nr. 691 din 20 octombrie 2010 a Judecătoriei Moldova Nouă, prin care a fost respinsă acţiunea civilă în rectificare formulată de reclamant.

Împotriva deciziei Tribunalului a formulat recurs reclamantul, care a fost respins prin Decizia civilă nr. 291/R din 1 februarie 2012, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr. 382/261/2010.

Pentru a pronunţa această decizie, Curtea a avut în vedere considerentele ce sunt expuse în continuare.

Aşa cum în mod corect  a reţinut instanţa de apel, ca de altfel şi prima instanţă, rectificarea unei cărţi funciare se poate face doar în cazurile expres prevăzute de art. 36 din Legea nr. 7/1996, reglementare preluată şi în Noul Cod civil prin art. 908.

Reclamantul solicită radierea dreptului de proprietate al pârâţilor din CF nr. 2523 Berzasca şi înscrierea sa ca unic proprietar asupra imobilelor înscrise în această carte funciară.

Reclamantul contestă notările din foaia de proprietate a cărţii funciare de sub nr. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, susţinând că sunt false şi neconforme cu realitatea.

Înscrierile respective s-au făcut însă în baza unor acte juridice (certificat de moştenitor, contract de întreţinere, contract de vânzare-cumpărare), care nu au fost contestate.

Atâta vreme cât titlul în baza căruia s-a întabulat dreptul de proprietate nu a fost desfiinţat printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, nu se poate cere radierea dreptului de proprietate printr-o acţiune în rectificarea cărţii funciare.