Fond – Civil –recunoaştere hotărâre

Sentinţă civilă 431 din 13.03.2009


Dosar nr. 2894/88/2008

SENTINTA CIVILA NR. 431

Sedinta publica de la 13 martie 2009

Prin înregistrata la Tribunalul Tulcea la nr. 2894/88/2008 din data de 09 ianuarie 2009, reclamanta ..., în contradictoriu cu Primaria Municipiului Tulcea si ...., a solicitat pronuntarea unei hotarâri de exequator, prin care sa fie recunoscuta Decizia finala de desfacere a casatoriei pronuntata la data de 09.11.2004, de Curtea de Circuit a Judecatoriei  a cincisprezecea de Circuit, în si pentru Judetul Palm Beach, Florida, S.U.A., în dosarul nr. 502004012701XXXXSB.

În motivarea cererii,  reclamanta a aratat ca, la data de 20.09.2002, s-a casatorit cu numitul ...., casatorie ce a fost înregistrata cu nr. 432/20.09.2002, în certificatul de casatorie seria CD nr. 859972/2002 la Primaria Mun. Tulcea.

Ulterior, prin Decizia finala de desfacere a casatoriei pronuntata la data de 09.11.2004, de Curtea de Circuit a Judecatoriei  a cincisprezecea de Circuit, în si pentru Judetul Palm Beach, Florida, S.U.A., în dosarul nr. 502004012701XXXXSB, s-a admis actiunea reclamantei si s-a dispus desfacerea casatoriei prin divort.

Reclamanta a mai aratat ca hotarârea instantei americane este definitiva, iar acestei hotarâri i s-a aplicat apostila cu nr. 2008-83319 de catre autoritatile americane.

În sustinerea cererii, reclamanta a depus la dosar hotarârea de divort, tradusa, legalizata si cu mentiunea ca este ramasa definitiva.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

La data de 20.09.2002, reclamanta s-a casatorit cu numitul ..., casatorie înregistrata în Registrul de casatorii al starii civile sub nr. 432/20.09.2002, iar prin Decizia finala de desfacere a casatoriei pronuntata la data de 09.11.2004, de Curtea de Circuit a Judecatoriei  a cincisprezecea de Circuit, în si pentru Judetul Palm Beach, Florida, S.U.A., în dosarul nr. 502004012701XXXXSB, s-a desfacut casatoria dintre parti, sentinta de divort fiind trecuta în puterea lucrului judecat.

Potrivit dispozitiilor art. 166 din Legea nr. 105/1992, hotarârile straine sunt recunoscute de plin drept în România, daca se refera la statutul civil al cetatenilor statului unde au fost pronuntate sau daca, fiind pronuntate într-un stat tert, au fost recunoscute mai întâi în statul de cetatenie al fiecarei parti.

Întrucât în cauza sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 171 din Legea nr. 105/1992 privind recunoasterea hotarârilor straine, instanta urmeaza a admite cererea de exequator. Urmeaza a recunoaste Decizia finala de desfacere a casatoriei pronuntata la data de 09.11.2004, de Curtea de Circuit a Judecatoriei  a cincisprezecea de Circuit, în si pentru Judetul Palm Beach, Florida, S.U.A., în dosarul nr. 502004012701XXXXSB.