Taxe

Decizie 414/R din 18.05.2012


DECIZIE CIVILA Nr. 414/R

Sedinta publica din 18 Mai 2012

Completul compus din:

PRESEDINTE M. D. – judecator

JUDECATOR – A. T. V.

JUDECATOR – M. .O

GREFIER – I. T. P.

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de reclamantul P. B. P. impotriva Incheierii din data de 05.03.2012 pronuntata de Judecatoria Brasov, in contradictoriu cu parata DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BRASOV- ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE BRASOV, avand ca obiect pretentii.

La apelul nominal facut in sedinta publica lipsind recurentul reclamant PREDUSCA B. P. si intimata parata DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BRASOV- ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE BRASOV.

Procedura de citare legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care;

Instanta, vazand ca nu mai exista alte cereri, ramane in pronuntare asupra recursului.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de fata:

Constata ca prin incheierea de sedinta din data de 05.03.2012 pronuntata de Judecatoria Brasov in dos nr. 229097/197/2011 al acestei instante s-a luat act de declaratia reclamantului P. B. P. de renuntare la judecata in contradictoriu cu parata DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BRASOV- ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE BRASOV si a fost respinsa cererea reclamantului de restituire a chitantei de plata a taxei de timbru achitate in cauza.

Pentru a pronunta aceasta solutie prima instanta a retinut ca sunt intrunite cerintele art. 246 c. proc. civ.  si ca aplicarea acestuia nu atrage, conform art. 23 din Legea nr. 146/1997, restituirea taxei de timbru.

Impotriva acestei incheieri a formulat recurs reclamantul, aratand ca solutionarea cauzei revenea Tribunalului Brasov iar taxa de timbru privind anularea unui act administrativ este de 39 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.

Analizand actele si lucrarile dosarului, Tribunalul constata ca recursul este fondat, urmand a fi modificata in parte incheierea recurata si a se dispune restituirea taxei de timbru achitate de reclamant, timbrul judiciar nerestituindu-se, conform art. 24 alin. 1 din Legea nr. 146/1997.

Reclamantul si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 7 din Legea nr. 554/2004, taxa de timbru privind anularea unui act administrativ fiind, conform art. 3 lit. m din Legea nr. 146/1997, de 39 lei, reclamantul achitand 593,86 lei.

Chiar daca reclamantul a renuntat la judecata, cererea acestuia de restituire a taxei de timbru nedatorate in raport de dispozitiile legale de mai sus este intemeiata, in temeiul art. 312 C. pr. Civ. recursul urmand a fi admis.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Admite recursul formulat de recurentul reclamant P. P., cu domiciliul in B., str. A.H., nr. 2, ap. x, in contradictoriu cu intimata – parata Administratia Finantelor Publice Brasov, impotriva Incheierii din data de 05.03.2012 pronuntata de Judecatoria Brasov in dosarul nr. 29097/197/2011, pe care o modifica in parte, cu privire la modalitatea de solutionare a cererii de restituire a taxei judiciare de timbru.

Rejudecand, admite in parte cererea formulata de reclamantul P. P. de restituire a taxei judiciare de timbru.

Dispune restituirea catre reclamant a sumei de 555,04 lei, achitata cu titlu de taxa judiciara de timbrul prin chitanta nr. 272023076/05.09.2011.

Respinge cererea reclamantului cu privire la restituirea sumei de 39 de lei achitata cu titlul de taxa judiciara de timbru.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica, azi 18.05.2012.

Presedinte, Judecator, Judecator,

M. D. A. T. V. M. O.

Grefier,

I. T. P.

Red.ATV/19.06.2012

Tehnored. ATV /19.06.2012

Judecator fond:C. A. C.