Contracte

Decizie 212/R din 23.03.2012


SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. 212/R

Sedinta publica din data de 23 martie 2012

Completul compus din:

PRESEDINTE : M. I. M.

 JUDECATOR : S. O.

 JUDECATOR : A. O.

GREFIER : E. L. I.

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de  intimatul COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA SA, DRDP BRASOV, impotriva sentintei civile nr. 12049/21.10.2011, pronuntata de Judecatoria Brasov, in contradictoriu cu petentul  SC B. RO SRL, avand ca obiect „anulare proces verbal de contraventie”.

La apelul nominal facut in sedinta publica se constata lipsa recurentei intimate COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA SA, DRDP BRASOV  si a intimatei petente SC B RO SRL .

Procedura de citare legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca se constata depusa la dosar prin serviciul registratura al instantei la data de 19 martie 2012 din partea recurentei-intimate nota de sedinta prin care s-au comunicat relatiile solicitate.

Fata de actele si lucrarile dosarului, instanta ramane in pronuntare.

TRIBUNALUL

Deliberand asupra recursului de fata, retine ca:

Prin sentinta civila nr.12049 din data de 21.10.2011, Judecatoria Brasov a  admis plangerea contraventionala formulata de petenta SC B RO S.R.L., impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei nr.3900037/20.09.2010, intocmit de catre intimata Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov, pe care l-a anulat in intregime;a exonerat petenta de plata amenzii contraventionale de 30.000 lei.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut urmatoarele:

La data de 29.09.2010 a fost intocmit de catre intimata Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov, procesul verbal de contraventie nr. 3900037 prin care s-a retinut in sarcina petentei S.C. B S.R.L. savarsirea contraventiei prevazute de art. 61 alin.1 lit.p din O.G. nr.43/1997 modif., constand in aceea ca la data de 29.09.2010, ora 10.00, vehiculul tip A4 cu nr. CJ-74-BET si 4 axe detinut de catre petenta a circulat pe traseul Brasov-Harman cu masa totala de 32 t fata de masa de 30 t admisa. Ca urmare, petentei i s-a aplicat amenda contraventionala de 30.000 lei.

In privinta intocmirii legale a procesului verbal contestat de catre petenta, instanta constata ca acesta cuprinde toate mentiunile prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, fiind deci indeplinite conditiile de legalitate ale acestuia.

Cu privire la temeinicia procesului verbal de contraventie nr. 3900037/29.09.2010, instanta retine ca motivul invocat de petenta referitor la valoarea eronata a cantaririi datorata functionarii malaxorului betonierei pentru mentinerea proaspata a produsului, nu poate fi retinut.

 Nici diferenta dintre betonul proaspat si cel uscat de circa 100 kg/m cub, in conditiile in care un metru cub de beton are o greutate de cca 2,3-2,4 tone, conform declaratiei martorului audiat in cauza, nu poate constitui o justificare pentru diferenta de 2 t contestata de petenta (30 t sustinute de petenta si 32 t cantarite la data constatarii faptei).

Instanta constata insa ca potrivit intampinarii depuse la dosar autoutilitara petentei a fost oprita pe DN 11 km 9+950 m Harman, drum reabilitat, iar potrivit tichetului de cantarire masurare nr. 488 (f. 5) autoutilitara petentei este de tip A4, cu 4 axe, axele 3 si 4 avand roti jumelate si osii cu suspensie pneumatica sau echivalenta (conform bifarii literelor J si P).

Potrivit anexei nr. 2 pct. 2.2.3  din OG nr. 43/1997, masa totala autorizata a unui vehicul cu 4 axe din care 2 axe de directie care circula pe un drum reabilitat este de 32 t atunci cand axa motoare este prevazuta cu roti jumelate si cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia sau in cazul in care fiecare axa motoare este prevazuta cu roti jumelate si masa maxima a fiecarei axe nu depaseste 9,5 tone.

Or in conditiile in care autoutilitara petentei indeplinea conditiile legale pentru a circula pe un drum reabilitat cu masa totala admisa de 32 t, instanta constata ca in mod neintemeiat s-a retinut in sarcina acesteia savarsirea contraventiei prevazute de art. 61 alin.1 lit.p din O.G. nr.43/1997 modif.

Ca urmare, instanta a admis plangerea formulata, a anulat in intregime procesul-verbal de contraventie nr. 3900037/29.09.2010 intocmit de intimata Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov si a exonerat petenta de plata amenzii contraventionale de 30.000 lei.

Constatand culpa procesuala a intimatei, aceasta a fost obligata la plata catre petenta a sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu de avocat conform chitantei si facturii fiscale depuse la dosar.

Impotriva acestei sentinte a formulat recurs, in termen legal, intimata Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov, prin care a solicitat modificarea hotararii atacate, in sensul respingerii plangerii contraventionale, precum si reducerea cheltuielilor de judecata.

In motivarea recursului, recurenta a aratat, in esenta, urmatoarele:

Asa cum rezulta din bonul de cantar nr.488/29.09.2010, autovehiculul detinut de intimata petenta este prevazut doar cu roti jumelate, nu si cu suspensie pneumatica, neputand sa circule pe drum reabilitat cu o greutate mai mare de 30 tone.

Fata de acest aspect, procesul-verbal este legal intocmit, neputandu-se invoca valoarea eronata a cantaririi.

 Referitor la obligarea recurentei intimate la plata sumei de 400 lei, reprezentand onorariu avocat, solicita recurenta reducerea acestuia conform art.274 alin.3 Cod procedura civila, intrucat este nepotrivit de mare in raport de complexitatea cauzei.

In drept se invoca prevederile Codului de procedura civila si ale OG nr.2/2001.

Cererea de recurs este scutita de taxa judiciara de timbru si timbru judiciar, in conformitate cu dispozitiile art.36 din OG nr.2/2001.

Intimata S.C. B RO S.R.L. a depus la dosar intampinare, prin care a solicitat respingerea recursului, mentinerea sentintei atacate si obligarea recurentei las plata cheltuielilor de judecata.

Se arata in intampinare faptul ca, intr-un mod total neprobat in dosar, in ciuda bifarii literei „P” din bonul de cantar, recurenta sustine ca autoutilitara nu era prevazuta cu suspensie pneumatica. Mentioneaza intimata ca, intrucat aceasta sustinere nu este adevarata, autoutilitara sa avand caracteristicile mentionate anterior, avea dreptul de a circula cu o masa totala autorizata de 32 t, astfel ca nu a fost savarsita nici o contraventie.

In ceea ce priveste cererea recurentei de reducere a cheltuielilor de judecata, intimata a aratat ca este penibil sa justifice suma de 400 lei, intrucat avocatul s-a deplasat de la Cluj, onorariul incluzand si cheltuielile de deplasare.(filele 8,9)

In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri.

Examinand sentinta recurata in raport de actele si lucrarile dosarului, de motivele de recurs invocate, avand in vedere si dispozitiile art.304 indice 1 C.proc.civ. privind analizarea cauzei sub toate aspectele, instanta constata ca recursul este fondat, pentru urmatoarele considerente:

Prin procesul-verbal de constatare a contraventiei nr.3900037 din data de 29.09.2010, emis de recurenta Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov, intimata petenta S.C. B RO S.R.L. a fost sanctionata cu amenda contraventionala in cuantum de 30.000, pentru savarsirea contraventiei prevazute de art. 61 alin.1 lit.p din O.G. nr.43/1997, retinandu-se faptul ca a efectuat transport de marfuri cu vehiculul tip A4 cu nr. CJ-74-BET si 4 axe, cu depasirea masei totale admise de 30 tone, acesta avand la cantarire 32 tone.(fila 4, dosar fond)

Desi a retinut in mod corect faptul ca motivele invocate de petenta, cu privire la valoarea eronata a cantaririi nu sunt intemeiate, instanta de fond a apreciat, in mod gresit, faptul ca autoutilitara petentei indeplinea conditiile legale pentru a circula pe un drum reabilitat cu masa totala admisa de 32 tone.

Astfel, examinand bonul de cantar nr.488, instanta constata ca sunt bifate literele M si J, si nu J si P, cum in mod eronat a retinut instanta de fond. Avand in vedere aceste mentiuni de pe bonul de cantar, coroborate cu relatiile scrise aflate la fila 15 din dosar, instanta de recurs constata ca autovehiculul detinut de intimata petenta este prevazut cu 4 axe, tipul axei fiind axa motoare(M), si cu roti jumelate(J).

In speta, intimata petenta nu a facut dovada contrara retinerilor din procesul-verbal de contraventie, respectiv nu a probat ca autovehiculul sau,  tip A4 cu nr. CJ-74-BET si 4 axe, este prevazut si cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia.Ca urmare, masa totala admisa este de 30 tone pe drum reabilitat, conform anexei nr.2 pct.2.3.3 din OG nr.43/1997.

Intrucat masa totala admisa a vehiculului intimatei petente a fost depasita, sanctiunea contraventionala a fost legal aplicata acesteia prin procesul-verbal contestat.

Fata de considerentele expuse anterior, in conformitate cu prevederile art.304 pct.9 si art.312 alin.1 C.proc.civ., instanta urmeaza sa admita recursul declarat impotriva sentintei civile nr.12049 din data de 21.10.2011, pronuntata de Judecatoria Brasov, pe care o va modifica in tot, si in consecinta, va respinge plangerea la contraventie formulata de petenta S.C. B Ro S.R.L., impotriva procesului-verbal de contraventie nr. 3900037/29.09.2010, intocmit de intimata Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de recurenta COMPANIA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov, impotriva sentintei civile nr.12049 din data de 21.10.2011, pronuntata de Judecatoria Brasov, pe care o modifica in tot, in sensul ca:

Respinge plangerea formulata de petenta S.C. B Ro S.R.L. cu sediul in C. N., str. P 17-19, ap. 7, jud. C.,  impotriva procesului-verbal de contraventie nr. 3900037/29.09.2010 intocmit de intimata Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov, cu sediul in Brasov, str. M. K. nr.13, bl. C-2, sc.1, jud. Brasov.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica azi, 23.03.2012.

PRESEDINTE,JUDECATOR,  JUDECATOR,

M. I. M. S. O. A. O.

GREFIER,

E. L. I.

Redact. A.O./28.03.2012

Dact.E.L.I./30.03.2012

Jud.fond M.S.

- 2 ex. -

1