Contestatie impotriva Raportului de distribuire si la planului de distribuire

Sentinţă civilă 362/sind din 11.02.2013


SENTINTA CIVILA nr. 362/sind

Sedinta publica din data de 11.02.2013

JUDECATOR SINDIC – S. O.

GREFIER – M. G.

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra contestatiei formulata de Directia Generala a Finantelor Publice Brasov  impotriva raportului asupra fondurilor obtinute din lichidare si incasarea creantelor si planul de distribuire afisate la usa instantei la data de 19.10.2012 intocmite in cadrul procedurii falimentului debitoarei  SC M. SRL.

La apelul nominal facut in sedinta publica la pronuntare se constata lipsa partilor.

Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in sedinta publica din data de 04.02.2013  cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi care face parte integranta din prezenta iar instanta pentru a se depune  concluzii scrise la dosar in baza art. 146 Cod procedura civila a  amanat pronuntarea la data de 11.02.2013.

JUDECATORUL SINDIC,

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul acestei instante la data de 20.10.2012 sub numar dosar 1339/62/2009/a1, creditoarea DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV a formulat contestatie impotriva Raportului asupra fondurilor obtinute din lichidare active si a Planului de distribuire intre creditori, intocmit de lichidatorul judiciar C. SPRL, pentru debitoarea SC M. SRL-in faliment.

In motivarea contestatiei se arata ca in mod gresit lichidatorul judiciar nu a distribuit sumele incasate catre Directia Generala a Finantelor Publice Brasov desi creanta acesteia este garantata.

Mai arata contestatoarea ca detine o creanta garantata inscrisa in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si chiar daca a fost valorificat un imobil care era garantat, lichidatorul judiciar avea obligatia sa distribuie sumele incasate catre aceasta, deoarece are o garantie asupra universalitatii bunurilor detinute de debitoare.

Tot contestatoarea a aratat ca in mod gresit lichidatorul judiciar a distribuit suma de 7.800 lei cu titlu de servicii contabilitate, deoarece nu a fost supus aprobarii comitetului creditorilor nici un fel de plati care sa fie efectuate in temeiul art. 23 din Legea nr. 85/2006 cu titlu de servicii contabile.

Se mai arata ca aceste servicii de contabilitate trebuiau sa fie facute de lichidatorul judiciar cu proprii angajati si nu de catre o firma de specialitate.

In drept au fost invocate prevederile art. 23, art. 121 si urmatoarele din Legea nr. 85/2006.

Prin punctul de vedere depus la dosarul cauzei, lichidatorul judiciar C. SPRL a solicitat respingerea contestatiei ca netemeinica si nelegala, avand in vedere ca imobilul vandut in cadrul procedurii de lichidare a averii debitoarei SC M. SRL-in faliment, avea ipoteca de rangul I si II in favoarea creditoarei B. SA - Sucursala Brasov si ipoteca de rangul III in favoarea creditoarei Directia Generala a Finantelor Publice Brasov  .

Tot lichidatorul judiciar a aratat ca distribuirea sumelor s-a facut potrivit ordinei de preferinta inscrisa in tabelul creantelor, iar suma incasata a fost inferioara valorii creantelor garantate, motiv pentru care creditorii vor avea pentru diferenta creante chirografare care vor veni in concurs cu cele cuprinse in categoria corespunzatoare, potrivit naturii lor.

Mai arata lichidatorul judiciar ca Directia Generala a Finantelor Publice Brasov are un gaj asupra tuturor bunurilor mobile si nu asupra bunurilor imobile.

Se mai arata de lichidatorul judiciar ca plata sumei de 7.800 lei cu titlu de servicii contabilitate s-a facut cu acordul Comitetului creditorilor care au votat acest lucru in sedinta din data de 15.11.2012.

In dovedire si in aparare instanta a administrat proba cu inscrisuri in cadrul careia au fost depuse la dosarul cauzei fotocopii de pe notificare, raport si plan de distribuire, avize de garantie, proces verbal, puncte de vedere, adrese.

Contestatia este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

La grefa tribunalului a fost afisat Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea creantelor si Planul de distribuire a sumelor obtinute, intocmite de lichidatorului judiciar C. SPRL, pentru debitoarea SC M. SRL-in faliment, raport care este contestat de creditoarea DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV.

Instanta mai retine ca lichidatorul judiciar C. SPRL a vandut in procedura falimentului un imobil care avea ipoteca de rangul I si II in favoarea creditoarei B. SA - Sucursala Brasov si ipoteca de rangul III in favoarea creditoarei Directia Generala a Finantelor Publice Brasov la pretul de 1.125.000 lei fara TVA, mijloace fixe in valoare de 8.166 lei precum si alte incasari in cuantum de 10.497 lei.

Din suma totala de 1.143.622 lei s-a distribuit suma de 1.017.860 lei catre B. SA - Sucursala Brasov (care era inscrisa cu o creanta garantata de 1.288.858 lei) si suma de 12.974 lei catre DGFP (5.040 lei pentru creanta transferata de la creante garantata cu ipoteca de rangul III si 7.934 lei de la creanta garantata cu universalitatea bunurilor mobile ale debitoarei.

Mai retine instanta ca in sedinta Comitetului creditorilor debitoarei M. SRL-in faliment din data de 15.11.2012 s-a confirmat angajarea de catre lichidatorul judiciar in perioada de aplicare a procedurii falimentului a unei persoane de specialitate in tinerea contabilitatii debitoarei, respectiv a SC PANTA RHEI SRL, cu o retributie de 300 lei/luna.

Instanta urmeaza sa respinga contestatia formulata de creditoarea DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV, impotriva Raportului asupra fondurilor obtinute din lichidare active si a Planului de distribuire intre creditori, intocmit de lichidatorul judiciar C. SPRL, pentru debitoarea SC M. SRL-in faliment, pentru urmatoarele motive:

Astfel, potrivit art. 121 al. 1 pct. 2 din Legea nr. 85/2006, fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, in favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garantii reale mobiliare ori drepturi de retentie de orice fel, vor fi distribuite in urmatoarea ordine: creantele creditorilor garantati, cuprinzand tot capitalul, dobanzile, majorarile si penalitatile de orice fel, precum si cheltuielile, pentru creantele nascute inainte de deschiderea procedurii.

De asemenea potrivit art. 121 al. 2 din Legea nr. 85/2006, in cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata in intregime a respectivelor creante garantate, creditorii vor avea, pentru diferenta, creante chirografare care vor veni in concurs cu cele cuprinse in categoria corespunzatoare, potrivit naturii lor, prevazute la art. 123, si vor fi supuse dispozitiilor art. 41, iar conform art. 124 din acelasi act normativ, sumele de distribuit intre creditori in acelasi rang de prioritate vor fi acordate proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta, prin tabelul mentionat la art. 108 alin. (2) lit. d).

In cauza de fata, asa cum am aratat, imobilul vandut de lichidatorul judiciar era grevat cu ipoteca de rangul I si II in favoarea creditoarei B. SA - Sucursala Brasov si ipoteca de rangul III in favoarea creditoarei Directia Generala a Finantelor Publice Brasov  . Pretul obtinut din vanzarea acestui imobil a fost de 1.125.000 lei fara TVA, iar creditoarea B. SA - Sucursala Brasov era inscrisa in tabelul creditorilor cu suma de 1.288.858 lei.

Avand o ipoteca de rangul I si II in mod corect lichidatorul judiciar a distribuit intreaga suma incasata (mai putin o parte din cheltuielile prevazute de art. 121 al. 1 pct. 1 din Legea nr. 85/2006-proportional), iar creanta DGFP a transferata de la creante garantata cu ipoteca de rangul III in categoria creantelor chirografare potrivit art. 121 al. 2 din Legea nr. 85/2006.

Suma de 8.166 lei obtinuta de lichidatorul judiciar din vanzarea bunurilor mobile si pentru care DGFP avea un gaj general a fost distribuita in totalitate catre aceasta, mai precis suma de 7.934 lei (diferenta fiind cheltuielile prevazute de art. 121 al. 1 pct. 1 din Legea nr. 85/2006-proportional).

Alte incasari in suma de 10.497 lei, dupa deducerea cheltuielilor prevazute de art. 121 al. 1 pct. 1 din Legea nr. 85/2006-proportional, fiind creante chirografare, au fost distribuite catre creditorii chirografari, proportional, conform art. 124 din Legea nr. 85/2006, DGFP primind 5.040 lei pentru creanta transferata de la creante garantata cu ipoteca de rangul III in conditiile art. 121 al. 2 din Legea nr. 85/2006.

Prin urmare lichidatorul judiciar a respectat intocmai dispozitiile legale privind distribuirea sumelor rezultate din vanzarea bunurilor din averea debitoarei SC M. SRL-in faliment.

In ceea ce priveste al doilea motiv de contestatie, instanta retine ca potrivit art. 23 din Legea nr.85/2006, in vederea indeplinirii atributiilor sale, administratorul judiciar/lichidatorul va putea desemna persoane de specialitate. Numirea si nivelul remuneratiilor acestor persoane vor fi supuse aprobarii comitetului creditorilor in cazul in care acestea vor fi achitate din averea debitoarei sau se vor supune aprobarii judecatorului-sindic in cazul in care se vor remunera din fondul unic constituit conform art. 4. Judecatorul-sindic se va pronunta asupra cererii prin incheiere, data in camera de consiliu, cu citarea administratorului/lichidatorului judiciar.

Asa cum am aratat in sedinta Comitetului creditorilor debitoarei M. SRL-in faliment din data de 15.11.2012 s-a confirmat angajarea de catre lichidatorul judiciar in perioada de aplicare a procedurii falimentului a unei persoane de specialitate in tinerea contabilitatii debitoarei, respectiv a SC PANTA RHEI SRL, cu o retributie de 300 lei/luna, fiind respectate astfel dispozitiile legale.

Chir daca aceasta votare a fost aprobata ulterior deschiderii procedurii falimentului pentru intreaga procedura reprezinta vointa comitetului creditorilor si este o confirmare a activitatii si remuneratiei persoanei de specialitate.

Nu exista nicio dispozitie legala care sa prevada ca lichidatorul judiciar trebuie sa tina contabilitatea unei societati aflate in procedura falimentului.

Fata de cele aratate, instanta, in baza art. 122 al.4 raportat la art. 23, art. 121, art.123 si art.124 din Legea nr. 85/2006, va respinge contestatia formulata de creditoarea DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV, impotriva Raportului asupra fondurilor obtinute din lichidare active si a Planului de distribuire intre creditori, intocmit de lichidatorul judiciar C. SPRL, pentru debitoarea SC M. SRL-in faliment, ca neintemeiata.

Avand in vedere dispozitiile art. 274-276 C. pr. civ., instanta va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge contestatia formulata de creditoarea DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV, cu sediul in Brasov, B-dul Mihail Kogalniceanu, nr. 7, jud. Brasov, impotriva Raportului asupra fondurilor obtinute din lichidare active si a Planului de distribuire intre creditori, intocmit de lichidatorul judiciar C. SPRL, pentru debitoarea SC M. SRL-in faliment, ca neintemeiata.

Fara cheltuieli de judecata.

Cu recurs in termen de 7 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din data de 11.02.2013.

JUDECATOR SINDIC, GREFIER,

S.O.  M.G.

Red O.S./Dact.M.G./13.02.2013

2 ex.