Contestaţie la executare. Instanţa competentă

Sentinţă civilă 24 din 09.11.2011


Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, Sentinţa nr. 24/F din 9 noiembrie 2011

Prin contestaţia la executare înregistrată sub nr. de mai sus, contestatorul  B.I. a solicitat ca  prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună anularea actelor de executare începute în dosarul execuţional nr. 502/2011 al Biroului Executorului Judecătoresc S.R.M., la cererea creditoarei B.D..

În motivarea contestaţiei sale, contestatorul  a susţinut că  în mod nelegal s-a pornit executarea silită  împotriva lui pentru suma de  4.611 lei de către fosta  lui  soţie B.D., fără  să se ţină cont de decizia penală nr. 17/R a Curţii de Apel Braşov, de sentinţa civilă nr. 309/2011 a judecătoriei Aiud, prin care s-a desfiinţat adeverinţa nr. 610/1997 eliberată de Primăria comunei Hopârta şi de faptul că în baza unei alte executări silite pornite tot împotriva lui, de către aceeaşi creditoare, a mai plătit 1.170 lei prin  reţinere  din pensie.

Între contestator şi intimată a avut loc un  partaj, iar verişoara fostei sale soţii a  eliberat o adeverinţă falsă după registrul agricol al comunei Hopârţa jud. Alba, îndemnată de avocata P.S., rudă cu judecătoarea P.M., să  elibereze adeverinţa nr.610/1997, care este contrară certificatului de moştenitor nr. 514/1989.

De asemenea a mai arătat contestatorul, că suma  a cărei executare silită se solicită, este  urmarea unui proces judecat în lipsa lui şi reprezintă  cheltuieli de judecată pentru  avocatul S.I., fost căpitan de miliţie, care vrea să se răzbune pe el, pentru că printr-o decizie a Curţii de Apel Braşov i s-a anulat solicitarea sumei de 2.000 lei cheltuieli de judecată şi onorariu avocaţial.

Examinând cererea de contestaţie la executare, curtea reţine următoarele:

La termenul din 9 noiembrie  2011, curtea a invocat din oficiu excepţia necompetenţei materiale a Curţii de  Apel Cluj în  soluţionarea contestaţiei la executare.

Potrivit art.400 alin. (1) C.pr.civ., contestaţia  se introduce la instanţa de  executare, iar art. 373 alin. (2) din acelaşi cod, prevede că instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia  căreia se va face executarea,  în  afara  cazurilor în care legea dispune  altfel.

Conform art.159 alin. (1) pct. 2  C.pr.civ., necompetenţa este de ordine publică în cazul încălcării  competenţei materiale, când procesul este de competenţa unei instanţe de alt grad.

Având în vedere că în speţă competenţa materială  de ordine publică aparţine judecătoriei, în  temeiul art.137 alin. (1),  art. 159  alin. (1) pct. 1, art. 373 alin. (2) şi art.400 alin. (1) C.pr.civ., se va admite excepţia necompetenţei materiale invocate de curte din oficiu şi în  consecinţă, se va declina competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare, în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca.