Plangere impotriva rezolutiei procurorului de netrimitere in judecata [ art 278 ind 1 c.p.] Abuz in serviciu , fals intelectual , inselaciune , fals in declaratii , fals in inscrisuri Mentinerea in recurs a solutiei procurorului de neincepere a urma...

Decizie 165 din 10.05.2010


Constată că  Judecătoria Mediaş a respins plângerea formulată de petentul H E – C,  în contradictoriu  cu intimatul M D-T şi a menţinut rezoluţia  procurorului  din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaş  şi rezoluţia  primului-procuror aceluiasi parchet  în legătură cu respectiva lucrare penală.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de fond a reţinut că prin rezoluţia  Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaş, procurorul de caz a confirmat propunerea organelor de cercetare penală de a nu se începe urmărirea penală faţă de intimat pentru infracţiunile de abuz în serviciu, fals intelectual, abuz în serviciu în formă calificată, uz de fals, înşelăciune, fals în declaraţii şi de fals în înscrisuri, prev. de art. 246, art. 289, art. 2481, art. 291, art. 292, art. 215, art. 247şi art. 290 C. penal.

Soluţia a fost atacată cu plângere la primul-procuror care s-a pronunţat în sensul respingerii plângerii , reţinând în esenţă că reprezentanţii primăriei au dat curs cererilor adresate de către petent şi nu au încălcat în vreun fel drepturile acestuia. S-a mai reţinut faptul că autoritatea pe care o reprezintă intimatul a făcut demersurile necesare întocmirii unei anchete sociale la locuinţa petentului, însă aceasta nu s-a putut finaliza, deoarece nu au avut acces în imobil, în condiţiile în care este nelocui, iar uşa de acces este încuiată.

Instanţa de fond a considerat că din punct de vedere legal ancheta socială este un act specific şi propriu autorităţii tutelare, serviciu  de asistenţă socială ce funcţionează în cadrul organelor administraţiei publice locale, în subordinea consiliului local şi directa coordonare a primarului, conf. art. 36 alin.6 pct.2 şi art. 64 din Legea 215/2001, având ca principale atribuţii ocrotirea şi protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi altor grupuri de persoane aflate în nevoie.

În cazul în speţă, ancheta socială solicitată de către petent viza acordarea unui ajutor financiar pentru efectuarea unor reparaţii la casă, despre care acesta spune, că nu i s-a aprobat tocmai datorită lipsei ori modului  defectuos în care a fost îndeplinit  acest act, prin faptul că  intimatul a relatat  că nu a avut acces în imobil,  nefiind locuit, iar vecinii nefiind dispuşi să se implice în reabilitarea casei, cu toate că, susţine petentul el a discutat în sensul acesta cu vecinul său Katona Bela .

Analizând declaraţiile numitului KB precum şi ale celuilalt vecin M A, instanţa de fond a reţinut că nu K B avea mandat din partea petentului să-i administreze imobilul, ambii martori bănuind că de acest aspect se ocupă sora petentului . S-a apreciat deci că soluţia emisă  de procurorul de caz privind neînceperea urmăririi penale este perfect legală şi ca atare, în mod corelativ şi soluţia primului-procuror, de menţinere a acestei soluţii, este la fel de temeinică şi legală.

Împotriva acestei soluţii a formulat recurs petentul solicitând casarea sentinţei de fond, iar în rejudecare să fie admisă plângerea lui, să fie condamnat primarul oraşului C M pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu contra interesului persoanelor prin îngrădirea unor drepturi, fals în declaraţii, fals în înscrisuri, neglijenţă în serviciu cu concomitenta obligare a acestuia la suma de 15.000 Euro daune morale. Având în vedere că petentul se află în penitenciar, instanţa de recurs, din oficiu, i-a asigurat acestuia asistenţă judiciară calificată, în baza art. 173 alin. 3 C.p.p., onorariul acestuia urmând a fi suportat din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

Examinând sentinţa recurată prin prisma acestor motive, cât şi din oficiu, sub toate aspectele de legalitate şi temeinicie, potrivit dispoziţiilor art. 3856 alin. 3 , 385 ind 7 C.p.p., tribunalul a constatat că aceasta este legală şi temeinică pentru următoarele considerente :

Petentul H E a depus  plângere împotriva intimatului motivat de faptul că acesta, în calitate de primar, ar fi trebuit să întocmească ancheta socială asupra situaţiei de degradare în care se află imobilul său pentru a beneficia de un sprijin financiar de la stat pentru reparaţia casei.

Procurorul, prin rezoluţia emisă, a apreciat că în speţă operează cazurile de împiedicare a exercitării acţiunii penale prev. de art. 10 lit. a, d C.p.p., reţinându-se că nu este vorba despre neîndeplinirea obligaţiei de a efectua ancheta socială sau îndeplinirea defectuoasă a acesteia. Faptul că ancheta socială nu s-a soldat şi cu constatările preconizate asupra îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea unui ajutor bănesc, nu este imputabilă autorităţilor, atâta timp cât casa într-adevăr nu este locuită, împrejurare necontestată de către petent, şi câtă vreme acesta  nu a desemnat un mandatar care să se ocupe de administrarea casei lui. Aflându-se într-o stare privativă de libertate şi neavând posibilitatea ca el însuşi să se ocupe de formalităţile necesare obţinerii unui astfel de  ajutor, revenea petentului obligaţia ca în lipsa altor persoane la imobilul pe care îl deţine să desemneze o altă persoană, de contact  şi împuternicită legal,  cu care autorităţile să ia legătura, pentru reglementarea situaţiei imobilului său, persoană a cărei identitate să o facă cunoscută acestora.

Nu a fost reală susţinerea petentului că intimatul nu a depus toate diligenţele pentru efectuarea anchetei sociale şi că în cauză l-ar fi desemnat pentru a se ocupa de imobilul său pe vecinul K B, la dosarul de urmărire penală existând declaraţia acestuia , care recunoaşte că  l-a vizitat pe petent la Penitenciarul Aiud şi nu i-a fost  cerut să-i administreze imobilul. Martorul a confirmat faptul că  a permis accesul poliţiştilor în curtea sa pentru a putea face fotografii asupra imobilului petentului. Martorul a confirmat şi faptul că nu a existat nici o discuţie între el şi petent, în sensul ca el să-i administreze imobilul acestuia. Celălalt vecin audiat ca martor în cauză,  a confirmat faptul că imobilul nu este administrat de nimeni.

Într-adevăr a aparut ca excesivă pretenţia petentului ca autorităţile să fie cele care ar trebui să se informeze  prin vecini pentru a stabili dacă există sau nu o persoană împuternicită de el să-i administreze casa, deşi este vorba despre o  proprietate privată . 

Infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art. 246 C.p. prevede ca fapta funcţionarului ce nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos, şi prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane, să fie săvârşită cu ştiinţă, ceea ce înseamnă în sensul legii intenţie directă, ce nu există în cauza de faţă. Nu a existat nici o dovadă că intimatul, primarul localităţii C M, ar fi intenţionat să producă vreun prejudiciu petentului şi astfel, cu ştiinţă, nu a efectuat ancheta solicitată, fiind vorba de o imposibilitate obiectivă de a pătrunde în incinta imobilului.

Ancheta socială solicitată nefiind întocmită este evident că nu au putut fi săvârşite, lipsind elementul material şi latura subiectivă, şi celelalte infracţiuni reclamate şi anume fals intelectual, uz de fals, înşelăciune, fals în declaraţii, fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Pentru aceste considerente s-a apreciat că în mod corect a dispus procurorul neînceperea urmăririi penale în baza art. 10 lit. a şi d C.p.p. faţă de intimatul M D şi de asemenea, în mod corect instanţa de fond a respins ca neîntemeiată plângerea petentului H

Neexistând nici un alt motiv de nelegalitate a sentinţei recurate ce să poată fi invocat din oficiu de tribunal, faţă de considerentele anterior expuse, sentinţa penală a Judecătoriei Sibiu s-a dovedit a fi legală şi temeinică, atât sub aspect penal, cât şi civil, motiv pentru care recursul părţii civile a fost respins ca nefondat, în baza art. 38515 pct. 1 lit. b C.p.p.