Anulare proces verbal de contraventie

Decizie 1213/R din 22.12.2011


TRIBUNALUL BRASOV

- Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal -

DECIZIA  CIVILA NR.1213/R

Sedinta publica din data de 22 decembrie 2011

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea recursului formulat de recurentul intimat INSPECTORATUL PENTRU  SITUATII  DE URGENTA- TARA  BARSEI  impotriva sentintei civile nr.6884/09.06.2011 pronuntata de Judecatoria Brasov in dosar nr.29027/197/2010 in contradictoriu cu  intimata  petenta SC VIESSMANN SRL  avand ca obiect anularea  procesului  verbal  de  contraventie .

La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare se constata lipsa partilor.

Procedura de citare este legal indeplinita.

Dezbaterile in fond asupra cererii de fata au avut loc in sedinta publica din 9 decembrie 2011 ,  cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din aceea zi, care face parte integranta din prezenta, iar instanta pentru a da posibilitatea partilor sa depuna concluzii scrise, in temeiul dispozitiilor art. 146 Cod procedura civila a amanat pronuntarea pentru data de 16 decembrie 2011,  iar apoi  din lipsa de timp pentru deliberare a amana pronuntarea pentru data de 22 decembrie 2011.

T R I  B U N A L U L

Asupra recursului de fata:

Constata ca prin Sentinta civila nr. 6884/09.06.2011 Judecatoria Brasov a admis plangerea  formulata  de  petenta SC VIESSMANN SRL,  impotriva  procesului  verbal  de  constatare  si  sanctionare  a  contraventiei  seria E  nr.17304/26.10.2010  intocmit  de  organul  constatator  INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA „TARA BARSEI” BRASOV; a desfiintat procesul verbal de constatare a contraventiei  seria E  nr.17304/26.10.2010  intocmit  de  organul  constatator  INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA -TARA BARSEI- BRASOV.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele:

Prin  procesul  verbal  de  constatare  si  sanctionare  a  contraventiei  seria E  nr.17304/26.10.2010  intocmit  de  organul  constatator  INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA „TARA BARSEI” BRASOV petentei SC VIESSMANN SRL i-a fost aplicata sanctiunea amenzii contraventionale pentru savarsirea contraventiei prevazute de art.44/IV/i din legea nr.307/2006.

In fapt s-a retinut ca  nu s-a solicitat si obtinut  autorizatia de securitate la incendiu pentru societatea comerciala( depozit categoria C, pericol de incendiu).

Potrivit art. art.44/IV/i din Legea nr.307/2006 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei nesolicitarea si neobtinerea de catre persoanele fizice ori juridice care finanteaza si realizeaza investitii noi sau interventii la constructiile existente ori, dupa caz, de catre beneficiarul investitiei a avizelor si/sau autorizatiilor prevazute de prezenta lege, iar potrivit art.19 lit. c din acelasi act normativ „ Administratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, are urmatoarele obligatii principale: sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, prevazute de lege, si sa asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora; in cazul anularii avizelor ori a autorizatiilor, sa dispuna imediat sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor respective;”

Din interpretarea logica a acestor dispozitii legale rezulta ca in cazul savarsirii contraventiei prevazute de art. art.44/IV/i din legea nr.307/2006, calitatea de contravenient o are administratorul sau conducatorul institutiei, iar nu institutia in sine, atata vreme cat legea instituie ca si obligatie personala a acestuia solicitarea respectivelor autorizatii si avize.

De altfel chiar in cuprinsul procesului verbal de control intocmit se mentioneaza la pct.6 ca a fost sanctionata in baza acestui temei legal o persoana fizica si nu „societatea la care s-a manifestat incalcarea”.

Avand in vedere aceste aspecte precum si faptul ca raspunderea contraventionala este o raspundere personala, instanta a  admis plangerea  formulata  de  petenta SC VIESSMANN  impotriva  procesului  verbal  de  constatare  si  sanctionare  a  contraventiei  seria E  nr.17304/26.10.2010  intocmit  de  organul  constatator  INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA „TARA BARSEI” BRASOV si pe cale de consecinta a desfiintat procesul verbal de constatare a contraventiei  contestat.

Impotriva acestei sentinte a formulat recurs organul constatator Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Tara Barsei” al judetului Brasov, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

In dezvoltarea motivelor de recurs se arata ca instanta de fond a aplicat in mod gresit legea, in sensul ca nu a tinut cont de dreptul de optiune conferit de legiuitor agentului constatator de a aplica sanctiunea contraventionala fie persoanei fizice, fie persoanei juridice.

In speta, agentul constatator in mod legal a aplicat sanctiunea contraventionala atat in baza art. 44/IV/i din L. nr. 307/2006, cat si al art. 30 alin (1) si (2) din L. nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

Examinand sentinta atacata in raport cu actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor de recurs invocate, precum si sub toate aspectele, potrivit art. 3041 Cod procedura civila, tribunalul a constatat ca recursul este intemeiat, pentru urmatoarele considerente:

Contraventia care a fost constatata de catre agentul constatator este prevazuta de art. 44/IV/i din L. nr. 307/2006, subiectul activ al acesteia fiind persoana juridica ce nu a solicitat si obtinut autorizatia de securitate la incendiu.

Faptul ca art. 19 din lege instituie obligatia administratorului societatii de a obtine aceasta autorizatie nu ii confera acestuia calitatea de contravenient, in conditiile in care nu este prevazuta o sanctiune contraventionala in sarcina acestuia.

Pentru aceste considerente, in baza art. 312 alin. 3 Cod procedura civila  tribunalul va admite recursul, va modifica sentinta atacata in sensul respingerii plangerii formulate de petenta SC Viessmann SRL impotriva procesului verbal de contraventie seria E nr. 17304/26.10.2010 emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Tara Barsei” Brasov.

Pentru aceste motive,

In numele legii,

  D E C I  D E

Admite recursul formulat de recurentul Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Tara Barsei” al judetului Brasov impotriva Sentintei civile nr. 6884/09.06.2011 a Judecatoriei Brasov, pe care o modifica in tot, in sensul ca:

Respinge plangerea formulata de petenta SC Viessmann SRL impotriva procesului verbal de contraventie seria E nr. 17304/26.10.2010 emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Tara Barsei” Brasov.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica, azi 22.12.2011.

Red.M.D./09.02. 2012

Dact.E.C/13.02.2012

2