Eşalonare amendă penală art. 425 alin.2 din Codul de procedura penală

Sentinţă penală 93/S din 28.03.2012


R O M Â N I A

TRIBUNALUL BRAŞOV

- SECŢIA PENALĂ -

Sentinţa penală 93/S/28.03.2012

Eşalonare amendă penală art. 425 alin.2 din Codul de procedura penală, conform cărora când cel condamnat se găseşte în imposibilitatea de achita integral amenda în termenul prevăzut de alineatul precedent (respectiv de art. 425 alin.1 din Codul de procedura penală, care prevede un termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii) instanţă de executare, la cererea condamnatului, poate dispune eşalonarea plăţii amenzii, pe cel mult 2 ani în rate lunare.

Petentul condamnat GPG a solicitat instanţei prin cererea formulată la data de 16.01.2013 să se dispună eşalonarea amenzii penale la care a fost condamnat prin sentinţa penală 171/S/04.07.2012 a Tribunalului Braşov în dosarul penal 2232/62/2012.

În probaţiune, acesta a depus o adeverinţă din care rezultă că nu realizează venituri.

Se constată că prin sentinţa penală 171/S/04.07.2012 a Tribunalului Braşov în dosarul penal 2232/62/2012, petentul a fost condamnat în baza art. 290 alin. 1 Cod Penal la pedeapsa de 5.000 lei amendă penală cu executare.

Sentinţa instanţei de fond a rămas definitivă la data de 05.11.2012 prin decizia penală 108/Ap/23.10.2012 a Curţii de Apel Braşov.

Având în vedere dispoziţiile art. 425 alin.2 din Codul de procedura penală, conform cărora când cel condamnat se găseşte în imposibilitatea de achita integral amenda în termenul prevăzut de alineatul precedent (respectiv de art. 425 alin.1 din Codul de procedura penală, care prevede un termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii) instanţă de executare, la cererea condamnatului, poate dispune eşalonarea plăţii amenzii, pe cel mult 2 ani în rate lunare.

În cauză, petentul a făcut dovada că nu realizează venituri, ca atare acesta se află în imposibilitatea de a achita integral amenda penală aplicată.

În aceste condiţii, cererea petentului este întemeiată şi pentru a se asigura posibilitatea petentului de a avea un trai decent, urmează a fi admisă şi ca atare amenda de 5.000 lei va fi eşalonată în 20 de rate lunare de câte 250 lei fiecare.

Se va atrage atenţia inculpatului dispoziţiile art. 631 Cod Penal referitoare la consecinţele neachitării amenzii aplicate şi astfel eşalonată, în sensul că neplata cu rea credinţă poate determina înlocuirea pedepsei cu amendă cu închisoarea.

Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de petentul condamnat.

În baza art. 425 alin. 2 Cod Procedură Penală dispune eşalonarea amenzii penale de 5.000 lei aplicată petentul condamnat GPG prin sentinţa penală 171/S/04.07.2012 a Tribunalului Braşov în dosarul penal 2232/62/2012, pentru o perioadă de 20 de luni, de la rămânerea definitivă a prezentelor dispoziţii, în rate lunare de câte 250 lei.

Atrage atenţia petentului condamnat asupra dispoziţiilor art. 631 Cod Penal.

Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare şi comunicare cu petentul.

Pronunţată în şedinţă publică azi data de 28.03.2013.