Comercial –Legea 85/2006-decontare cheltuieli fiind de lichidare

Sentinţă civilă 328 din 27.02.2009


Dosar nr.2914/88/2008

SENTINTA CIVILA NR.328

Sedinta publica din data de 27 februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 04 decembrie 2008 si înregistrata sub nr.2914/88/2008, reclamantul CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA ... a solicitate decontarea cheltuielilor de procedura efectuate pentru operatiunile de lichidare a SC ... - Invest SRL în suma de 49,60 lei din fondul constituit în baza art.4 din Legea nr.85/2006.

În motivarea cererii reclamantul a aratat ca, initial, a solicitat aprobarea pentru plata decontului de 49,60 lei judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului Tulcea, prin adresa nr.... din 06 octombrie 2008 adresata O.R.C. Tulcea înregistrata la aceasta institutie sub nr.... din 07.10.2008, dar i s-a indicat sa faca aceasta solicitare în cauza care formeaza dosarul pentru deschiderea procedurii simplificate a insolventei nr..../88/2008, în care se afla si probele ce sprijina prezenta sa cerere.

În sustinerea cererii, reclamantul a depus la dosar, în copie, urmatoarele acte doveditoare:  deconturi de cheltuieli, adresa nr.... din 06.10.2008 emisa catre Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea de catre lichidatorul Cabinet Individual de Insolventa ....

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Prin încheierea nr.... din data de 19 martie 2007 pronuntata de judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea în dosarul nr..../2007, s-a dispus numirea în calitate de lichidator la SC ... - Invest SRL a lui ... în conditiile art.237 alin.7 si urm. din Legea nr.31/1990 republicata, societatea fiind dizolvata de drept potrivit art.237 alin.(1) lit.b din Legea nr.31/1990 republicata.

 Potrivit art.237 alin.1 din Legea nr.31/1990, remunerarea lichidatorului se face din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr.85/2006 privind procedura reorganizarii judicire si a falimentului.

Din interpretarea dispozitiilor legale mai sus aratate rezulta ca, în situatia în care cheltuielile aferente procedurii de lichidare nu pot fi achitate din averea debitorului, acestea vor fi suportate din fondurile de lichidare, dar nu din dispozitia judecatorului sindic desemnat în cauza privind pe debitoarea SC ... Invest SRL, dupa deschiderea procedurii de insolventa fata de aceasta debitoare în temeiul Legii nr.85/2006 si atât timp cât reclamantul a fost numit lichidator în procedura de lichidare prevazuta de Legea nr.31/1990.

În consecinta, urmeaza a respinge cererea ca nefondata.

Domenii speta