Contestatie la executare

Sentinţă penală 28 din 25.07.2007


sentinţa penală 576/2007

Deliberând asupra cauzei penale de fata constata Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instanţe la data de 25 07.2007, Compartimentul executări penale a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa sa se dispună contopirea pedepselor aplicate prin sentinţa penală nr 464 din 27.03.2006 a Judecătoriei Moineşti, în dosarul penal nr 1877/2005, în baza căreia s-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.883 din 14 aprilie 2006 şi a pedepsei aplicate prin sentinţa penala 1337 din 4.12.2006 a Judecătoriei Moineşti,pronunţată în dosarul penal 4478/2006, în baza căreia s-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr 2419 din 20.12.2006.

în drept, Compartimentul executări penale si-a întemeiat cererea pe

disp. art. 449 C. pr. pen.

în dovedirea aspectelor invocate, instanţa a dispus ataşarea dosarului

penal nr 1877/2005, a dosarulului penal 4478/2006, precum si a mandatelor

de executare emise în baza sentinţelor pronunţate în aceste dosare.

Examinând cererea Compartimentului executări penale , prin prisma

actelor si lucrărilor aflate la dosar, instanţa retine următoarele: Prin  sentinţa  penală  nr 464 din  27.03.2006 a  Judecătoriei  Moineşti, rămasă  definitivă la  data  de 14.04.2006  prin neapelare  P  V  a  fost condamnat la 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art 208-art 209alin 1 lit a,g,i C pen.

Prin aceeaşi sentinţă, instanţa a constatat că infracţiunea dedusă judecăţii este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală 2042/2005 definitivă la data de 20.12.2005 prin neapelare, pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosarul 3842/2005. în consecinţă, a descontopit pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală 2042/2005, definitivă la 20.12.2005 prin neapelare, pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosarul nr 3842/2005 în pedepsele componente, pe care Ie-a repus în individualitatea lor, adică:

- pedeapsa de 3 ani aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art 208-art 209 alin 1 lit a,g,i C pen

. - pedeapsa de 3 ani aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art 208-art 209 alin 1 lit a,g,i C pen

în baza art 36 alin 1 cu referire la art 33 lit a, art 34 lit b C pen, contopeşte cele trei pedeapse , inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare.

I s-au interzis drepturile prev. de art. 64 lit a,b C pen în condiţiile şi pe

durata prevăzută de art. 71 C pen.

Prin  sentinţa  penala 1337  din  4,12.2006  a  Judecătoriei Moineşti, pronunţată în dosarul penal 4478/2006 al Judecătoriei Moineşti, rămasă

definitivă prin neapelare la data de 19.12.2006 inculpatul P V a fost condamnat la 3 ani închisoare în baza art 208 al 1-209 alin 1 lit a, g,i C pen cu aplicarea art 75 lit c C penal. Prin aceeaşi sentinţă, inculpatul P V a fost condamnat la 3 ani închisoare în baza art 208 al 1-209 alin 1 lit a, g,i C pen. în baza art 33 lit a C pen cu aplicarea art 34 lit b C pen contopeşte pedepsele aplicate , inculpatul urmând să o execute pe cea mai grea, de 3 ani închisoare.

S-a făcut aplic. art. 71 si 64lit a,b C. pen.

Examinând sentinţele susmenţionate, instanţa constata ca infracţiunile pentru care acesta a fost condamnat se afla în concurs real, prev. de art. 33 lit a C pen. întrucât toate faptele au fost comise pana la data de 14.04.2006 când a rămas definitiva sentinţa penală nr. 464 din 27.03.2006 a Judecătoriei Moineşti,

In consecinţa, cererea Compartimentului executări penale este întemeiata si urmează a fi admisa, în condiţiile art. 449 alin. 1 lit. a C. pr. pen. Constată că infracţiunile pentru care persoana condamnată P V a fost condamnată prin Sentinţa penală 464/2006 pronunţată în dosarul 1877/2005 al Judecătoriei Moineşti, definitivă la data de 14.04.2006 prin neapelare pentru P V sunt concurente cu infracţiunile pentru care persoana condamnată P V a fost condamnată prin Sentinţa penală 1337/2006 pronunţată în dosarul 4478/2006 al Judecătoriei Moineşti, definitivă prin neapelare la data de 19.12.2006 pentru P V.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală 464/2006 pronunţată în dosarul 1877/2005 al Judecătoriei Moineşti în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, adică:

-  pedeapsa de 3 ani aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art 208-art 209alin 1 lit a,g,i C pen

-  pedeapsa de 3 ani aplicată prin sentinţa penală 2042/2005, definitivă la 20.12.2005 prin neapelare, pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosarul nr 3842/2005.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală 2042/2005, definitivă la 20.12.2005 prin neapelare, pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosarul nr 3842/2005 în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, adică:

-  pedeapsa de 3 ani aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art 208-art 209 alin 1 lit a,g,i C pen

. - pedeapsa de 3 ani aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art

208-art 209 alin 1 lit a,g,i C pen

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa

penală 1337/2006 pronunţată în dosarul 4478/2006 al Judecătoriei Moineşti,

în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, adică:

- pedeapsa de 3 ani aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art

208-art 209 alin 1 lit a,g,i C pen cu aplicarea art 75 lit c C pen

.- pedeapsa de 3 ani aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art

208-art 209 alin 1 lit a.g.i C pen .

în baza art 36 alin 2 C pen raportat la art 33 lit a), art 34 lit b) şi art 35 C pen, contopeşte pedepsele de

-  pedeapsa de 3 ani aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art 208-art 209alin 1 lit a,g,i C pen

-  pedeapsa de 3 ani aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art 208-art 209 alin 1 lit a,g,i C pen

. - pedeapsa de 3 ani aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art 208-art 209 alin 1 lit a,g,i C pen

-  pedeapsa de 3 ani aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art 208-art 209 alin 1 lit a,g,i C pen cu aplicarea art 75 lit c C pen

.- pedeapsa de 3 ani aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art 208-art 209 alin 1 lit a,g,i C pen ,

Urmând ca persoana condamnată P V să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 6 luni închisoare, în final urmând să execute 3 ani şi 6 luni închisoare.

Interzice persoanei condamnată P V drepturilor prevăzute de art 64 lit a,b, în condiţiile şi pe durata prevăzute de art 71 alin 2 C pen. Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr 883/14.04.2006 emis de Judecătoria Moineşti în baza sentinţei penală 464/2006 a Judecătoriei Moineşti şi a mandatului de executare a pedepsei închisorii nr 2419/2006 emis de Judecătoria Moineşti în baza sentinţei penală 1337/2006 a Judecătoriei Moineşti precum şi emiterea unui nou mandat de executare în baza prezentei sentinţe, după rămânerea sa definitivă.

în baza art 192 alin3 C proc pen, cheltuielile judiciare rămân în sarcina

statului.