Infracţiuni prevăzute de art. 108 alin.1 lit a din Legea 46/2008

Sentinţă penală 46 din 14.01.2009


INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nr.2691/P/2008 a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi trimis în judecată inculpatul P. M. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art 108 alin.1 lit.a din Legea 46/2008.

Cauza penală a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 230/260/2009 la data de 14.01.2009.

în actul de sesizare a instanţei s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

în data de 11.09.2008 organele de poliţie au fost sesizate prin serviciul de urgenţă 112 despre faptul că învinuitul P. M. s-a autoaccidentat în timp ce tăia un arbore esenţă fag. în urma cercetării la faţa locului efectuată ulterior s-a constat faptul că arborele tăiat era nemarcat, fusese retezat la o distanţă de 5 m de la nivelul solului.

Pentru a reţine această stare de fapt în actul de sesizare al instanţei, pe parcursul urmăririi penale s-au administrat următoarele probe: proces verbal de sesizare din oficiu, proces verbal de cercetare la faţa locului, planşe fotografice, declaraţiile martorilor C. A., G. O.F., declaraţiile învinuitului.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti, au fost reaudiaţi martorii din acte C. A., G. O. F. şi inculpatul, iar pentru inculpat a fost admisă proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei în şedinţa din 3.02.2009.

Analizând şi coroborând materialul probator administrat pe parcursul urmăririi penale şi a cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

în ziua de 11.09.2008 inculpatul s-a deplasat în punctul Poiana Cireşului însoţit de martorul G. O.şi de minorii C. A.şi C. Ajuns în punctul mai sus menţionat inculpatul s-a urcat într-un arbore de fag şi cu ajutorul unei drujbe a încercat să taie trunchiul copacului de la o distanţă de circa 5 m de nivelul solului , însă în momentul tăierii copacului datorită vântului a fost lovit în cădere de o creangă şi a căzut la pământ pierzându-şi cunoştinţa iar trunchiul de copac a căzut peste acesta blocându-I.Ca urmare a acestui fapt martorul G. O. F.a alertat serviciul de urgenta 112 pentru a chema o ambulanţă.

Situaţia de fapt reţinută de instanţă şi vinovăţia inculpatului sunt dovedite cu mijloacele de probă administrate în cauză: declaraţia inculpatului, declaraţiile martorilor C. A., G. O. F. precum şi mijloacele de probă administrate în faza de urmărire penală.

Fapta inculpatului P. M. de tăia fără drept de pe picior un arbore nemarcat din fondul forestier care conform adresei provenind de la Ocolul silvic Moineşti a cauzat un prejudiciu de 1548,70 lei -depăşind de 5 ori valoarea medie a unui metru cub de masă lemnoasă pe picior întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev de art 108 alin.1 lit.a din Legea 46/2008, motiv pentru care instanţa va dispune condamnarea inculpatului la pedeapsa amenzii penale.

La individualizarea pedepsei la care urmează a fi condamnat inculpatul, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art.72 cp., respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de textul incriminator pentru fapta săvârşită, gradul concret de pericol social al infracţiunii săvârşite, precum şi de împrejurările care pot constitui circumstanţe atenuante potrivit art.76 respectiv circumstanţele personale ale inculpatului, care este infractor primar şi a recunoscut fapta în faţa instanţei .prejudiciul relativ redus.

Având în vedere considerentele mai sus expuse instanţa va condamna pe inculpatul P. M. la pedeapsa amenzii în cuantum de 500 lei.

Va atrage atenţia inculpatului în baza art 63/1 C.pen. asupra posibilităţii înlocuirii amenzii cu pedeapsa închisorii în cazul sustragerii cu rea credinţă de la plata amenzii.

în baza art 191 C.proc.pen va obliga inculpatul la plata sumei de 50 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat.