Infractiune prevazuta de art.108 alin.1 lit.a din Legea nr.46/2008 art.37 lit.b Cod penal cu aplicare art.13 Cod penal

Sentinţă penală 60 din 24.02.2009


Constată că prin rechizitoriul nr. a Parchetului Moinesti, jud. Bacău şi

înregistrată sub nr. pe rolul Judecătoriei Moinesti, a fost trimis în judecată inculpatul A N pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.108 alin.l lit.a din Legea nr.46/2008 art.37 lit.b Cod penal cu aplicare art.13 Cod penal, în baza art.110 alini lit a din Legea nr.46/2008 cu aplicare art.37 lit.b Cod penal cu aplicarea art.13 Cod penal şi art.33 lit.a Cod penal.

în actul de sesizare a instanţei se arată că la data de 24.04.2008 a tăiat ilegal şi a sustras trei arbori esenţă pin din pădurea administrată de Ocolul Silvic Comăneşti - Punctul Chineţ , cauzând un prejudiciu de 460,77 lei (cu TVA),recuperat 105,30 lei.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

în ziua de 24.04.2008 inculpatul A N s-a deplasat în pădurea statului aparţinând de Ocolul Silvic Comăneşti şi singur cu ajutorul unui fierăstrău manual , a tăiat trei arbori specia pin, pe care i-a secţionat în 5 piese a 4 metri lungime .

Le-a transportat piesele la domiciliul numitului A I căruia i-a relatat că materialul lemnos îi aparţine unui unchi de al său şi în dimineaţă îi va aduce formele legale pentru tăiere.

A I i-a achitat suma de 220 lei dar lemnul i-a fost confiscat de organele de poliţie care au fost sesizate de către pădurarul F N care 1-a depistat pe inculpat după urmele lăsate de atelaj în pădure.

Legal citat inculpatul nu s-a prezentat în instanţă .

Fapta i-a fost dovedită prin audierea martorilor F N, A I, procesul verbal de constatare a infracţiunii , procesul verbal de cercetare la faţa locului şi declaraţia inculpatului la urmărirea penală prin care recunoştea fapta.

Conform fişei de calcul a valorii a pagubei (fila 8 dosar urmărire penală) rezultă că aceasta este de 460,77 lei fiind inclus şi TVA de 73,57 lei, fiind vorba de 3,164 mc.

Cum TVA-ul nu se include în calcularea pagubei , aceasta este de 387,2 lei.

Conform O.U. 85/08.11.2006 şi a ordinului MAPDR nr.715/27.11.2008 , preţul mediu al unui mc pe picior fiind de 86 lei , fără TVA , astfel prejudiciul minim este de 430 lei fără TVA .

Ca urmare, pentru faptele săvârşite anterior intrării în vigoare a actualului Cod silvic, determinarea valorii pagubei produse nu poate avea loc decât în conformitate cu principiul privind aplicarea legii penale mai favorabile, care impune să se ia în considerare, la incriminarea faptei, preţul pe unitatea de masă lemnoasă pe picior cel mai avantajos pentru făptuitor.

De aceea, într-o asemenea ipoteză, atunci când, de la săvârşirea faptei până la judecarea definitivă a cauzei, au intervenit una sau mai multe dispoziţii cu caracter normativ, prin care s-a modificat criteriul de stabilire a valorii pagubei

ce determină, prin cuantumul ei, fie incriminarea faptei, fie agravarea încadrării juridice, se impune ca în astfel de situaţii, în conformitate cu dispoziţiile art^B din Codul penal, să se aplice legea cea mai favorabilă.

Aşadar, în cazul infracţiunilor ce aduc atingere fondului forestier, majorarea ulterioară a preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior atrage raportarea cuantumului valorii pagubei produse prin fapta săvârşită anterior la noua limită valorică devenită criteriu de incriminare.

Cum numai o anumită valoare a pagubei produse poate atribui unei fapte îndreptate împotriva fondului forestier caracterul de infracţiune, este evident că neatingerea cuantumului acelei valori, ce constituie condiţia pentru ca incriminarea să devină operantă, determină lipsa unei trăsături esenţiale specifice laturii obiective a unor asemenea infracţiuni, respectiv neîntranirea criteriului valoric necesar.

Ca atare, din moment ce intervenirea majorării preţului unităţii de masă lemnoasă pe picior, ulterior comiterii faptei, conduce la un cuantum superior, mai mare, al pagubei ce este susceptibilă să atribuie faptei caracter de infracţiune în sensul reglementat prin dispoziţiile din Codul silvic la care s-a făcut referire, se impune ca, în astfel de cauze, examinarea elementelor constitutive ale infracţiunii, sub aspectul laturii obiective, să fie realizată în raport cu noul criteriu valoric privind prejudiciul, iar în cazul neîndeplinirii acestuia să se constate lipsa unuia dintre elementele constitutive ale infracţiunii, ceea ce atrage incidenţa dispoziţiilor de achitare cuprinse în arţJJ. pct. 2 lit. a), cu referire la arţJK) alin. 1 lit. d) din Codul de procedură penală.

In această privinţă, este de observat că majorarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă, intervenită ulterior comiterii faptei, nu atrage incidenţa dispoziţiilor art. 10 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, prin care este reglementat cazul când "fapta nu este prevăzută de legea penală", întrucât modificarea cuantumului pagubei ce imprimă faptei caracter penal, prin majorarea criteriului de calcul, nu echivalează cu o dezincriminare cât timp faptele respective sunt considerate în continuare infracţiuni, reglementate prin norme speciale din Codul silvic, ci constituie doar o dispoziţie legală mai favorabilă, a cărei aplicare, implicând o restrângere a conţinutului laturii obiective a infracţiunilor ce aduc atingere fondului forestier, datorită măririi valorii pagubei ce imprimă faptei caracter infracţional, impune constatarea neîntrunirii elementelor constitutive ale vreunei infracţiuni în astfel de cazuri.

Situaţia arătată a fost stabilită prin Decizia nr. 12 din 18 februarie 2008 înaltei Curţi de Justiţiei şi Casaţie -Secţiile Unite.

In baza art. 11 pct.2 lit. a Cod proc penală cu aplicarea art. 10 lit. d Cod proc.penală va fi achitat inculpatul AN, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 108 alin.l lit.a din Legea nr.46/2008 art.37 lit.b Cod penal cu aplicarea art. 13 Cod penal, în baza art. 110 alini lit a din Legea nr.46/2008 cu aplicarea art.37 lit.b Cod penal cu aplicarea art. 13 Cod penal şi art.33 lit.a Cod penal.

în baza art.l4,346C.p.p. şl art.998 Cod civil va fi obligat inculpatul A N către Direcţia Silvică Bacău -Ocolul Silvic Comăneşti la plata sumei reprezentând diferenţă de prejudiciu.

Se va dispune plata onorariului apărător oficiu din fondurile Ministerului Justiţiei.

In baza art.192 pct.l lit.c C.p.p. va fi obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat din care şi onorariu apărător oficiu.

Domenii speta