Partaj bunuri comune; cerere reconvenţională constatare simulaţie, respinsă

Sentinţă civilă 1803 din 02.07.2012


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MOTRU

Partaj judiciar

Partaj bunuri comune;  cerere reconvenţională  constatare simulaţie, respinsă

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. …../263/2011 reclamantul F. C. a chemat în judecată pârâta T. R. solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună partajarea activului şi a pasivului dobândite în timpul căsătoriei părţilor.

În motivarea cererii a arătat reclamantul că s-a căsătorit cu pârâta la data de 15.06.2003 iar căsătoria părţilor a fost desfăcută la data de 6.06.2011.

Că, în timpul căsătoriei părţile au achiziţionat un apartament situat în mun. M., Al. L., nr. .., bl. .., sc…, ap. .., et…, şi mai multe bunuri situate în acest apartament: în sufragerie: birou calculator, scaun ergonomic, calculator, măsuţă mică cu patru picioare, mobilier tip sufragerie compus din bibliotecă, vitrină, şifonier, dulap, perdele tip Paşcani, covor persan; în dormitorul mare: pat mare pentru două persoane, două şifoniere cu două uşi, două noptiere, un corp cu trei sertare, un televizor color marca NEI, draperii, covor mic; în dormitorul mic: un pat, un şifonier cu trei uşi, un corp suspendat pentru bibliotecă, un corp suspendat cu sertare, un birou pentru copii, o sobă teracotă, perdele; în bucătărie: o mobilă de bucătărie compusă din două corpuri suspendate, masă cu trei scaune şi bufet, aragaz şi butelie, hotă, jaluzele, pe holuri: o combină frigorifică, un dulap de încălţăminte, o maşină de spălat iar în baie o cabină de duş.

A mai arătat reclamantul că are o cotă de contribuţie de 80 % întrucât apartamentul a fost cumpărat cu banii pe care i-a obţinut din vânzarea unei garsoniere, garsonieră care a aparţinut reclamantului înainte de căsătorie, iar cu banii obţinuţi din vânzarea acestei garsoniere a fost achiziţionat apartamentul.

A mai arătat reclamantul că a avut loc de muncă iar pârâta nu a lucrat niciodată.

Că, în timpul căsătoriei au fost contractate două împrumuturi de 5000 lei respectiv 17914 lei, a doua sumă fiind achitată şi la data formulării cererii de chemare în judecată.

În drept cererea a fost motivată pe dispoziţiile art. 631-686 Cod civil şi art. 339-359 Cod civil.

În dovedirea cererii reclamantul a depus la dosarul cauzei înscrisuri şi a solicitat administrarea probei cu martori, probă încuviinţată de instanţă.

Legal citată pârâta a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională.

În apărare a arătat pârâta că apartamentul situat în blocul … este bun propriu al pârâtei sau cel mult bun comun.

Că în realitate nu s-a plătit nici un preţ pentru apartament, vânzarea cumpărarea fiind de altfel un act deghizat.

Că, în ceea ce priveşte contribuţia părţilor pârâta a obţinut venituri întrucât a lucrat în Italia obţinând sumei mai mari decât pârâtul.

Că, pasivul indicat în cererea de chemare în judecată nu a fost folosit pentru obţinerea de bunuri  comune iar pârâta a trimis reclamantului suma de 2500 euro pentru a achita din împrumut.

Pârâta a complinit masa partajabilă arătând că pe lângă bunurile enumerate de reclamant mai sunt şi alte bunuri mobile şi îmbunătăţiri astfel: în sufragerie: un fotoliu pat, o combină muzicală MP3, două coşuri de flori, flori artificiale, vază cu flori şi bibelouri; în dormitorul mare: o saltea de pat pentru două persoane, un televizor Samsung, geam termopan, lustră, bibelouri, lenjerii matrimoniale complete – 4 buc., pilote – 3 buc., pături – 3 buc. Şi uşa de la dormitor nouă; în dormitorul mic: o saltea de pat, un şifonier cu două uşi, un corp tip şifonier cu rafturi şi cu o uşă, un suport pentru TV suspendat, un televizor NEI, scaun pentru birou, trei covoare persane, lustră, geam termopan, jaluzele verticale, uşa de interior de dormitor schimbată; în bucătărie: un corp suspendat, trei corpuri cu blat legate între ele, un corp înalt cu blat, o masă de inox de bucătărie, 4 scaune de inox cu piele, chiuvetă de inox, baterie inox, mască chiuvetă, o butelie de aragaz, patru seturi de farfurii cu 18 piese, cinci seturi pahare cu picior, trei seturi de ceşti de cafea, suport olivieră inox, trei seturi de tacâmuri, filtru de cafea, suport de şerveţele, suport suspendat pentru polonic, geam termopan şi covoraş pentru bucătărie; pe holuri: două covoare persane, un coş de rufe, o aplică, un coş cu flori artificiale, iar în baie: suport de inox pentru baie, geam termopan, obiecte sanitare şi uşă de termopan schimbate de părţi.

Că, bunurile arătate de reclamant în acţiune şi bunurile arătate în cererea de complinire au fost achitate preponderent cu sumele de bani trimise de pârâtă.

Reconvenţional, pârâta a solicitat să se constate simulaţia în forma deghizării donaţiei sub forma contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. …….din ….11.2003 şi scoaterea apartamentului ce a făcut obiectul contractului de la masa bunurilor de împărţit.

A arătat pârâta în motivarea cererii reconvenţionale că actul intitulat contract de vânzare cumpărare este de fapt o donaţie deghizată făcută de părinţii pârâtei care au înţeles să gratifice doar pârâta nu şi reclamantul.

Că, preţul trecut în contract nu a fost plătit niciodată urmărindu-se a se ascunde însăşi natura contractului secret.

Că, a fost trecut în cuprinsul contractului şi reclamantul pentru a nu crea probleme în familie.

În dovedirea cererii reconvenţionale şi în apărare pârâta a depus la dosarul cauzei înscrisuri şi a solicitat administrarea probei cu martori, probă încuviinţată de instanţă.

În cauză au fost audiaţi martorii M. L., Ş. I., P. C. şi N.C..

Prin încheierea de admitere în principiu din 2.04.2012 s-a dispus admiterea în parte şi în principiu a acţiunii civile în partaj bunuri comune şi în parte şi în principiu a cererii reconvenţionale.

A fost respins capătul de cerere din cererea reconvenţională referitor la constatarea simulaţiei şi au fost respinse  în rest cererea principală şi în rest cererea reconvenţională.

S-a constatat  că părţile au dobândit în timpul căsătoriei cu o contribuţie egală de 50% următoarele bunuri: apartamentul situat în M., Al. L., nr… ., bl. …, sc…, ap…, et…, judeţul G., birou calculator, scaun ergonomic, calculator, măsuţă mică cu patru picioare, mobilier tip sufragerie compus din bibliotecă, vitrină, şifonier, dulap, perdele tip Paşcani, covor persan; un fotoliu pat, o combină muzicală MP3, două coşuri de flori, flori artificiale, vază cu flori, pat mare pentru două persoane, două şifoniere cu două uşi, două noptiere, covor mic; o saltea de pat pentru două persoane, un televizor Samsung, lustră, bibelouri, lenjerii matrimoniale complete – 4 buc., pilote – 3 buc., pături – 3 buc., un pat, un şifonier cu trei uşi, un corp suspendat pentru bibliotecă, un corp suspendat cu sertare, un birou pentru copii, perdele; o saltea de pat, , un suport pentru TV suspendat, un televizor NEI, scaun pentru birou, trei covoare persane, lustră, jaluzele verticale, o mobilă de bucătărie compusă din două corpuri suspendate, masă cu trei scaune şi bufet, aragaz şi butelie, hotă, jaluzele, un corp suspendat, trei corpuri cu blat legate între ele, un corp înalt cu blat, o masă de inox de bucătărie, 4 scaune de inox cu piele, mască chiuvetă, o butelie de aragaz, patru seturi de farfurii cu 18 piese, cinci seturi pahare cu picior, trei seturi de ceşti de cafea, suport olivieră inox, trei seturi de tacâmuri, filtru de cafea, suport de şerveţele, suport suspendat pentru polonic şi covoraş pentru bucătărie, o combină frigorifică, un dulap de încălţăminte, o maşină de spălat, două covoare persane, coş de rufe.

S-a dispus ieşirea părţilor din starea de codevălmăşie.

După pronunţarea încheierii de admitere în principiu s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice pentru evaluarea şi lotizarea bunurilor.

Raportul de expertiză a fost întocmit de domnul expert R. D.(filele 164-176).

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de 15.06.2003, căsătoria fiind desfăcută prin sentinţa civilă ……. din …….06.2011 (fila 7).

Potrivit dispoziţiilor art. 30 din Codul familiei bunurile dobândite în timpul căsătoriei de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii, bunuri comune.

Textul de lege stabileşte aşadar faptul că vor fi considerate bunuri comune acele bunuri care au intrat în patrimoniul soţilor prin oricare din modurile de dobândire reglementate de legea civilă, indiferent dacă au fost achiziţionate de unul sau de ambii soţi şi indiferent de natura bunurilor.

Stabilirea masei partajabile, a cotelor şi soluţionarea cererii reconvenţionale s-a realizat prin încheierea de admitere în principiu din 2.04.2012 cu motivarea din această încheiere.

În aceste condiţii nu va mai fi reluată motivarea menţionată în încheierea respectivă.

În ceea ce priveşte atribuirea bunurilor supuse partajării instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 673 ind. 9 C.pr.civ. text de lege potrivit căruia la formarea şi atribuirea loturilor instanţa va ţine seama de mărimea cotei părţi, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor.

Reclamantul locuieşte în apartamentul ce face parte din masa partajabilă, iar prin hotărârea de divorţ minorul rezultat din căsătoria părţilor a fost încredinţat spre creştere şi educare reclamantului.

Cu toate că prezenta cauză nu priveşte strict relaţiile de familie, relaţiile dintre minor şi părinţii săi, instanţa apreciază că la stabilirea loturilor trebuie să se aibă în vedere interesul actual şi viitor al minorului, interes care ţine de asigurarea unei locuinţe acestuia.

În acest sens, instanţa apreciază că interesul superior al copilului este protejat de dispoziţiile Codului civil, de dispoziţiile art. 2 alin. 3 din Legea 272/2004 şi art. 14 din acelaşi act normativ, texte de lege care stabilesc ca universal aplicabil principiul interesului superior al copilului, principiu ce prevalează în toate demersurile autorităţilor publice, inclusiv în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti indiferent de natura cauzei soluţionate.

În aceste condiţii, instanţa va admite în parte cererea principală, în parte cererea reconvenţională apreciind că varianta I de lotizare fizică întruneşte cerinţele arătate mai sus aşa încât se va dispune lotizarea fizică în varianta I astfel:

Lot fizic reclamant F. C.: apartament cu trei camere situat în mun. M., Al. L., nr…., bl. .., sc…, et…, ap. .. judeţul G., birou pentru calculator, scaun ergonomic, calculator Pentium IV, mobilă pentru sufragerie, pat două persoane cu saltea relaxa, lustră cu patru braţe şi glob, lustră pendulară cu un bec, aragaz 4 ochiuri şi cuptor, butelie aragaz, hotă, combină frigorifică Arctic, toate în valoare de 91.498 lei, plăteşte sultă lotului pârâtei 43799 lei.

Lot fizic pârâta T. R.: măsuţă mică ovală, perdele tip Paşcani, pături lână 3 bucăţi, pilote pentru două persoane 3 buc, servicii cafea – trei seturi, servicii pahare – 4 seturi, farfurii diverse – 18 bucăţi, tacâmuri inox – 3 servicii, covor pluşat oval, fotoliu pat, coşuri pentru flori – 2 bucăţi, flori artificiale diferite, vază flori ceramică, şifoniere 2 uşi – 2 bucăţi, noptiere mici – 2 bucăţi, covor pluşat, TV NEI, bibelouri porţelan, lenjerii pat, pat pentru două persoane, şifonier 3 uşi, corp suspendat bibliotecă, corp suspendat – sertare + ladă + două rafturi, birou copii „Dănuţ”, jaluzele verticale, suport TV suspendat, covoraşe mici trei bucăţi, mobilă bucătărie – garnitură, masă rotundă cu picioare inox, 4 scaune inox cu imitaţie piele, suport şerveţele, suport linguri + polonic + spumieră, filtru cafea, dulap încălţăminte, maşină spălat Wirpool, covoare persane – 2 buc., coş rufe PVC, combină muzicală Philips în valoare totală de 3900 lei, urmând să primească o sultă de 43799 lei de la lotul reclamantului.

Va fi respinsă în rest cererea principală şi în rest cererea reconvenţională potrivit încheierii de admitere în principiu.

Văzând şi dispoziţiile art. 274 C.pr.civ. va compensa în parte între ele cheltuielile de judecată urmând să oblige pârâta la plata către reclamantei a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Domenii speta