Reziliere contract întreţinere

Sentinţă civilă 140 din 23.01.2013


BUNA CREDINŢĂ ÎN MATERIA IMPREVIZIUNII. APLICABILITATE ÎN MATERIA REZOLUŢIUNII CONTRACTELOR  DE  ÎNTREŢINERE . ADMISIBILITATE

În speţă, la data de 2 aprilie 1996, întreţinătorii pârâţi P.S. şi S.C. au încheiat un Contract de întreţinere cu întreţinuţii S.M. şi S.P. prin care s-au înstrăinat mai multe bunuri imobile în schimbul întreţinerii.

După aproximativ 9 ani de la încheierea contractului, întreţinutul S.P. a decedat, iar prin sentinţa civilă nr.1513, din data de 25.09.2007 a Judecătoriei Novaci, jud. Gorj , s-a respins acţiunea reclamantei S.M.(întreţinută), de reziliere a contractului menţionat, reţinându-se că pârâţii şi-au îndeplinit obligaţiile asumate, sunt nepoţii soţului decedat, iar intenţia reclamantei S.M. este de a înstrăina bunurile nepoţilor săi, explicându-se astfel refuzul de a primii întreţinerea pârâţilor.

Printr-o nouă acţiune înregistrată în cursul anului 2012 aceeaşi reclamantă S.M. a chemat în judecată pârâţii S.P. şi S.C. , solicitând rezilierea aceluiaşi contract de întreţinere, întrucât pârâţii cât timp a trăit soţul său dar şi după aceea, nu i-au acordat cele necesare traiului, neprestând nici un fel de întreţinere.

Prin sentinţa civilă nr. 140 din data de 23.01.2013, Judecătoria Novaci, jud. Gorj , a admis în partea acţiunea, a dispus rezoluţiunea contractului de întreţinere în proporţie de 1 asupra bunurilor ce formează obiectul contractului, a constat intervenită impreviziunea prevăzută de art. 1271 pct.2 lit.a c.civ. şi a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară .

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că pârâţii , nepoţii soţului reclamantei decedat şi-au îndeplinit obligaţiile asumate faţă de unchiul lor până la decesul acestuia, împrejurare stabilită irevocabil prin sentinţa civilă nr.1513 din 25 septembrie 2007, iar după aceea reclamanta S.M. le-a refuzat întreţinerea , din probele administrate rezultând că cel care o întreţine şi o ajută este nepotul său C.P.

Avându-se în vedere intenţia reclamantei de a-şi lăsa averea nepotului său , s-a apreciat că în cauză devin aplicabile dispoziţiile art.1271 alin 2, conform cărora, în situaţia juridică creată , părţile sunt obligate să negocieze în vederea adaptării contractului sau încetării acestuia reţinându-se şi incidenţa dispoziţiilor art.15 c. civ., potrivit cărora nici un drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul, contrar bunei credinţe.

Înţelegând că buna credinţă se caracterizează prin echilibru şi rezonalitate , iar o latură a contractului de întreţinere cuprinde şi un aspect subiectiv , izvorând din relaţia de afecţiune şi încredere reciprocă ce trebuie să existe între părţi , alături de latura juridică, patrimonială, făcându-se aplicabilitatea art. 1271, pct.3, lit. b, c.viv.,

s-a dispus rezilierea contactului numai în proporţie de 1 , raportate la bunurile înstrăinate.