Răspundere pentru cauzare de prejudiciu

Sentinţă civilă 586 din 25.03.2010


RĂSPUNDERE PENTRU CAUZARE DE PREJUDICIU; STABILIREA RAPORTULUI DE CAUZALITATE ÎNTRE FAPTĂ ŞI PREJUDICIU; REPARAREA PREJUDICIULUI; DESPĂGUBIREA ASIGURATORULUI

Sentinţa civilă nr.586/25.03.2010 – dosar nr.896/269/2010

Prin actiunea civilă înregistrată la această instanţă sub nr. 896/269/2010 reclamanta SC A.T. SA  a chemat în judecată pe pârâtul  C.M.M. solicitând obligarea acestuia la plata sumei de 9591,43 lei, reprezentând  prejudiciul cauzat asiguratului P.L. România Ifn SA prin accidentul de circulaţie din 23.04.2007 de  a cărui producere se face vinovat pârâtul, la plata dobânzii legale ( de la 19.06.2007  până la data achitării integrale de către pârât) precum şi obligarea la cheltuieli de judecată ocazionate de acest proces.

In motivarea actiunii reclamantul arată că în ziua de 23.04.2007, în jurul orei 18,00 pârâtul a condus un moped, pe DJ 177 A P., jud. Suceava, iar la intersectia acestui drum judeţean cu  DN 17 B nu a acordat prioritate autoturismului marca Skoda cu nr. de înmatriculare X – 00 – XXX care circula regulamentar din directia V.D. spre B., aşa cum este mentionat în procesul verbal  nr. 175559/24.04.2007, încheiat de agentul constatator IPJ S. -  Poliţia B.

Conducând în astfel  de condiţii,  pârâtul a intrat în coliziune cu autoturismul sus mentionat asigurat CASCO la societatea reclamantă, provocând acestuia pagube care s-au ridicat la valoarea de 9591,43 lei. Totodată , şi mopedul condus de pârât a suferit numeroase avarii, iar pârâtul şi numita F.I., care circulau pe moped, au fost accidentaţi.

Situaţia de fapt şi vinovăţia pârâtului au fost stabilite prin procesul verbal 175559/24.04.2007, încheiat de agentul sef B.I. din cadrul IPJ S. – Poliţia B.

Având în vedere că autoturismul marca SKODA cu nr. de înmatriculare X-00-XXX, proprietate a P.L. România Ifn SA era asigurat la societatea reclamantă pentru avarii şi furt cu poliţa nr.  1541518/20.10.2005, a procedat la acordarea indemnizaţiei de asigurare în cuantum de 9591,43 lei, reprezentând valoarea reparaţiilor la autovehiculul avariat. Plata a fost efectuată la data de 19.06.2007 cu OP nr. 989, pe care îl anexează,  alături de borderoul din care rezultă suma achitată pentru acest dosar.

Convocat fiind la sediul  reclamantei pentru conciliere, pârâtul nu s-a prezentat, motiv pentru care  a formulat prezenta actiune.

Din actele  mai sus expuse, rezultă că pârâtul a cauzat prejudiciu asiguratului  şi implicit reclamantei prin subrogare în drepturile acestuia în temeiul art. 22 din Legea nr. 136/1995 modificată.

Faţă de aceste motive, solicită admiterea actiunii aşa cum a fost formulată şi obligarea pârâtului la plata sumelor precizate şi la cheltuieli de judecată.

In drept reclamanta a invocat art. 22 din Legea nr. 136/1995 modificată, art. 998 – 999 c. civil.

In dovedirea actiunii reclamanta a depus la dosar  avizare daune auto din 26.04.2007 înregistrat cu nr. 8761/27.04.2007, poliţa nr. 1541518/20.102.005,  proces verbal poliţe cu nr. 175559/24.04.2007,  factura nr. 1292/19.05.2009 şi devizul aferent din care rezultă contravaloarea materialelor şi a manoperei necesare reparaţiei autoturismului  avariat asigurat la unitatea reclamantă, ordin de plată nr. 989/19.06.2007 şi borderoul cu suma plătită pentru acest dosar de daună nr. 07/121/00646/LG/0170,  autorizaţie de reparaţie, proces verbal de constatare a daunelor din dosarul de daună nr. 07/121/00646/LG/0170 întocmit la 26.04.2007,  proces verbal de reconstatare nr. 9270/4.05.2007,  cerere despăgubire nr. 10763/24.05.2007şi convocare conciliere nr. 4094/9.11.2009 cu confirmare de primire.

Din studiul întregului material probator existent la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :  la data de 23 aprilie 2007  în jurul orei 18,00 pârâtul  C.M.–M. a condus un moped pe DJ 177 A P. jud. S., iar la intersectia cu DJ 17 B, nu a acordat prioritate autoturismului Skoda nr. X - 00 – XXX  care circula regulamentar în directia  V.D. spre B., pe care l-a avariat şi mopedul condus de pârât a fost avariat.

Cu această ocazie s-a încheiat procesul verbal nr. 175559/24 aprilie 2007 de către Poliţia oras B. jud. S.

Autoturismul avariat – proprietate a P. L. România Ifn SA  a fost asigurat la SC A.T.A. SA  - Suc. C.,  avarii şi furt cu poliţa nr. 1541518/2005.

In baza asigurării mai sus mentionate reclamanta a despăgubit pe asigurat cu suma de 9591,43 lei, ce reprezintă contravaloarea prejudiciului cauzat prin accidentul de circulaţie de producerea căruia se face vinovat pârâtul.

Prin fapta sa ilicită, pârâtul  a cauzat  un  prejudiciu asiguratului şi implicit reclamantei prin subrogare în drepturile  acestuia în baza art. 22 din legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România.

Potrivit art.  mai sus mentionat,  „ în limitele indemnizaţiei plătite în asigurările de bunuri şi de răspundere civilă, asiguratul este  subrogat  în toate drepturile  asiguratului sau  beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de  producerea pagubei.”

Intre fapta ilicită şi prejudiciu există o strânsă legătură.

 Vâzând că reclamanta s-a conformat dispoz. art. 1169 c. civil, potrivit cărora „ cel ce face o propunere  înaintea judecăţii  trebuie să o dovedească”, instanţa în temeiul art.  998 c. civil, potrivit căruia „ orice faptă a omului, care cauzează altuia  prejudiciu, obligă pe acela din a cărui  greşeală s-a  ocazionat a-l repara” şi art. 999 c. civil, potrivit căruia „ omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a fost cauzat prin fapta sa dar şi de acela ce a cauzat prin neglijenţă sau  imprudenţa sa „ urmează a admite actiunea formulată de reclamanta S.C. „.A.T.A.” S.A. – Sucursala C.  împotriva pârâtului C.M.-M. şi a obliga pârâtul la 9591,43 lei despăgubiri civile, la plata dobânzilor legale aferente începând cu data de 27.11.2009 , dată când trebuia să se  prezinte la sediul reclamantei din C.,  pentru achitarea debitului (conform convocării la conciliere existentă la fila 6 din dosar)  şi până la achitarea integrală, către reclamantă.

 Vânzând şi dispoz. art. 274 c.pr.civilă, instanţa va obliga  pârâtul la 687 lei cheltuieli de judecată către reclamantă.

Pentru a fi antrenată răspunderea unei persoane nu este suficient să existe o faptă ilicită şi un prejudiciu suferit de o altă persoană, ci este necesar ca între acea faptă şi prejudiciu să fie o strânsă legătură, adică un raport de cauzalitate în sensul ca prejudiciul să fi fost provocat prin acea faptă.

Dacă această legătură de cauzalitate a fost stabilită se impune repararea integrală a prejudiciului.

Dacă autoturismul avariat din culpa pârâtului a fost asigurat, iar societatea de asigurare l-a despăgubit integral pe asigurat, urmează ca pârâtul să fie obligat la despăgubiri civile către societatea de asigurare în baza art.22 din Legea nr.136/195 privind asigurările şi reasigurările din România, art.998 şi 999 Cod civil.