Ordonanţă preşedinţială

Hotărâre 40 din 13.01.2010


ORDONANŢĂ PREŞEDINŢIALĂ

Prin cererea înregistrată la 29.12.2009 reclamanta D.C. a chemat în judecată pe pârâtul P.P., solicitând ca pe cale de ordonanţă preşedinţială să fie obligat să-i predea pe minorul P.V.D născut şla 13.07.2009 şi la cheltuieli de judecată.

În motivarea c V.C. născut la 13.07.2009, iar ca urmare a relaţiilor tensionate dintre ei şi a firii violente a pârâtului a fost nevoită să se mute în domiciliul părinţilor săi. De asemenea, a susţinut că la 24.12.2009 pârâtul a pătruns în domiciliul părinţilor săi şi prin violenţă , l-a luat pe minor şi l-a dus în domiciliul său, deşi ea s-a opus, întrucât minorul este sugar, alimentat la sân, iar întreruperea bruscă a alimentaţiei îi poate periclita chiar viaţa.

Prin sentinţa civilă nr.40 din  13.-01.2010 pronunţată de Judecătoria Băileşti, s-ţa admis cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta D.C. împotriva pârâtului P.P. şi a fost obligat pârâtul să înapoieze reclamantei pe minorul P.V.D., născut la 13.07.2009.

Pentru  a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că  din probele administrate, respectiv  adeverinţa eliberată de medicul de familie, rezultă că minorul este înscris pe listele acestui medic şi este alimentat la sân şi că gestul pârâtului de a lua minorul de lângă mama sa a pus în pericol sănătatea şi integritatea fizică a acestuia, fiind de notorietate faptul că alimentaţia naturală a unui nou-născut contribuie pozitiv la sănătatea prezentă şi viitoare a minorului, reprezentând factorul decisiv de imunizare  a organismului copilului.

S-a mai reţinut că urgenţa soluţionării cererii pe care de ordonanţă constă în faptul că , pe de o parte  minorului nu i se poate răpi dreptul de a fi alimentat în modul cel mai sănătos cu putinţă, iar pe de altă parte , există posibilitatea ca fiziologic, ca după trecerea unei perioade mai lungă de timp, reclamanta să nu  mai poată asigura o astfel de alimentaţie minorului.