Calitate procesuală pasivă . Calificarea actului în baza căruia se pretinde că s-ar fi născut pretenţiile ce fac obiectul judecăţii

Sentinţă civilă 6828 din 23.10.2006


Tip : Sentinta civila

Nr./Data 6828/23.10.2006

Autor : Judecatoria Petrosani

Domenii asociate : Calitate procesuala pasiva

Calitate procesuala pasiva. Calificarea actului în baza caruia se pretinde ca s-ar fi nascut pretentiile ce fac obiectul judecatii.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Petrosani, sub nr. 4861/19.06.2006 (numar nou 307/278/2006), reclamanta SC “L” SA, a solicitat instantei sa  oblige pârâta SC “KKC”SRL, la plata sumei de la plata sumei de 66954,72 lei „reprezentând obligatii de plata rezultate din procesul-verbal de compensare nr. 31/30.06.2004”.

La termenul din 23.10.2006, reclamanta si-a precizat actiunea solicitând obligarea pârâtei SC “KKC”SRL la plata sumei de 66954,72 lei, “reprezentând obligatii de plata restante ale SC “C” SA”.

Expunând situatia de fapt, reclamanta a aratat ca în data de 30.06.2004, s-a încheiat între reclamanta, pârâta si SC “C” SA, un « proces verbal de compensare » în baza caruia pârâta si-ar fi asumat obligatia de a plati reclamantei suma de 6887,16 lei.

Din aceasta suma, pârâta ar fi platit în data de 23.02.2005, suma de 1000 lei cu Ordinul de compensare din 23.02.2005.

De asemenea, mai sustine reclamanta, ca o parte din datoria pe care pârâta o avea fata de reclamanta, s-ar fi stins prin remiterea unor materiale în valoare de 123.941.761 lei vechi.

Ca urmare a celor doua plati, ar mai fi ramas de plata suma de 46.477,45 lei, la care reclamanta a calculat majorari de întârziere « conform HG nr. 67/2004, HG nr. 784/2005 si  Legii nr. 210/04.07.2005 ».

Referitor la temeiul actiunii, în cererea de chemare în judecata , reclamanta indica drept izvor al pretentiilor ce fac obiectul actiunii « compensarea » încheiata între reclamanta, pârâta si SC “C” SA, iar prin precizarea de la fila 66-69, reclamanta indica drept izvor al pretentiilor « delegatia », indicând ca act material al operatiunii juridice încheiate între parti « Procesul-verbal de compensare nr. 31/30.06.2004”

Prin Sentinta civila nr. 6828/23.10.2006, Judecatoria Petrosani a admis exceptia lipsei calitatii procesuala pasive si a respins actiunea reclamantei. Solutia a fost mentinuta de Tribunalul Hunedoara.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut urmatoarele:

Pentru a fi parte în proces se impun a fi îndeplinite urmatoarele conditii: calitatea procesuala, capacitatea procesuala, existenta unui interes si afirmarea unui drept sau prevalarea de o  situatie juridica pentru a carei realizare poate fi folosita calea judecatii.

Calitatea procesuala presupune existenta unei identitati între persoana reclamantului si titularul dreptului afirmat (calitatea procesuala activa) precum si între persoana pârâtului si cel despre care se pretinde ca este obligat în cadrul raportului juridic dedus judecatii (calitatea procesuala pasiva).

Reclamantul este cel obligat sa faca dovada ambelor calitati procesuale (activa si pasiva) prin indicarea obiectului cererii, a motivelor de fapt si de drept pe care se întemeiaza pretentia sa si a persoanei cu care întelege sa se judece.

In speta, reclamanta, urmareste valorificarea unui drept de creanta “reprezentând obligatii de plata restante ale SC “C” SA” si penalitati de întârziere.

Desi atât în cererea introductiva, cât si în precizarea depusa ulterior, reclamanta arata foarte clar ca obligatia de plata, corelativa dreptului sau de creanta s-a nascut din Contractul de furnizare nr. 30/2003, încheiat între reclamanta si SC “C” SA , iar facturile a caror contravaloare o cere  sunt toate emise pe numele SC “C” S.A. si nu au fost stornate, refacturate si comunicate  pârâtei, totusi indica în calitate de pârâta pe SC “KKC”SRL.

Actul din care sustine reclamanta ca ar izvorî pretentiile ei fata de pârâta din prezenta cerere, este materializat într-un înscris denumit „Proces-verbal de compensare nr. 31/30.06.2004”, având antetul reclamantei si semnat de reclamanta, pârâta si de SC “C” SA (f. 6).

Analizând însa acest înscris, se constata ca si daca am face abstractie de denumirea acestuia care indica o modalitate de stingere a unor obligatii reciproce, chiar potrivit celor mentionate expres în act, se observa ca partile au convenit „stingerea datoriilor reciproce la nivelul sumei de 688.716.217 lei, dupa cum urmeaza: 1 (adica SC “C” SA) plateste la 2 (adica la SC “L” SA), 2 la 3 (adica SC “L” SA plateste la SC “KKC”SRL) si 3 plateste la 1 (adica SC “KKC”SRL plateste la SC “C” SA).

Prin urmare, din acest act rezulta clar ca s-au stins obligatiile de plata între parti si nu exista nici un motiv pentru care actul sa poata fi calificat ca fiind o alta operatiune juridica decât cea precizata clar si expres în cuprinsul actului.

In privinta „precizarii de actiune”, primita pe fax în chiar ziua judecatii si comunicata prin posta la câteva zile dupa ce instanta s-a pronuntat în prezenta cauza, prin care reclamanta încearca sa convinga instanta ca actul juridic materializat în înscrisul „Proces-verbal de compensare nr. 31/30.06.2004”, ar fi în realitate o delegatie, se observa ca aceasta afirmatie nu este sustinuta de nici o proba si vine în contradictie evidenta cu toate actele depuse la dosar chiar de reclamanta.