Penal - plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.)

Sentinţă penală 27/2009 din 11.03.2009


ROMANIA

JUDECATORIA RUPEA

JUDETUL BRASOV

DOSAR P.NR.938/293/2008

SENTINTA PENALA NR.27/2009

Sedinta publica din  11 martie 2009

PRESEDINTE : L. S.

GREFIER  : V. B.

 Cu participarea  procurorului C. A. , din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Rupea.

Pe rol judecarea cauzei Penal privind pe petent N. N. G. si pe intimat U. I. G. , avand ca obiect plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata (art.278 ind.1 C.p.p.)

La  apelul  nominal facut in  sedinta publica  la  pronuntare se  constata  lipsa  partilor.

Procedura  indeplinita.

Dezbaterile  in  cauza  penala de  fata au fost  inregistrate  cu  mijloace  tehnice  conf.art.304  C.p.p. si  au  avut  loc  in  sedinta  publica  din data de  03.03.2009  cand  partile  prezente  au  pus  concluzii in  sensul celor  consemnate  in  incheierea  de  sedinta  din acea  zi  care  face  parte  integranta  din  prezenta  ,  iar  instanta , avand  nevoie de  timp  pentru deliberare  , a  amanat  pronuntarea  pentru data de  11.03.2009.

J U D E C A T O R I A

Asupra  cauzei penale de  fata :

Prin  plangerea  inregistrata  pe  rolul acestei instante  sub nr.938/293/2008, ca urmare  a admiterii  cererii de  stramutare  prin  Incheierea nr.1722/14.10.2008  petentul  N.  G. a formulat contestatie (f.2  dos. 1158/216/2008  ) impotriva  Ordonantei  142/P/2008/3.04.2008  si a  Rezolutiei  125/II/2/2008 ale Parchetului de  pe langa  Judecatoria Curtea  de  Arges solicitand anularea acestora , in  principal , si, in  subsidiar suspendarea  judecatii  si  trimiterea cauzei  la Parchet  pentru  aprofundarea  cercetarii penale . In  motivarea contestatiei  s-a  aratat  ca  este  nevinovat ,  ca atat rezolutia  cat  si  Ordonanta  sunt  nelegale  , date ca  urmare  a  marturiei  mincinoase  a  unui  singur  martor , iar cercetarea  penala  s-a  facut cu  partinire .

In fata  Judecatoriei  Rupea  petentul a depus  un „memoriu”  aratand ca in ceea  ce  priveste  fapta  prev.de  art.213 C.p.  acesta  a  facut obiectul  si al Ordonantei  nr.1254/P/2007  a  Parchetului de  pe  langa  Judecatoria Curtea  de  Arges  si  a  fost  sanctionat  administrativ cu 600 lei  amenda  , insa nu au  existat probe  cu  privire  la  fapta. Referitor  la  amenintare, fapta prev. de  art.193  C.p.,a aratat ca  martorul  P. A.  a  depus  marturie mincinoasa .

Intimatul  parte interesata  U. G.  a  depus concluzii cu  privire  la plangere (f.11 )  solicitand  respingerea plangerii , aratand  ca  petentul  se  ocupa  cu inselatorii , este neobisnuit sa  munceasca , iar solutiile sunt legale .

Petentul  a  depus  inscrisuri :  copii  4  file  lucrarea „Contrarevolutia” (f.36-39 ) , copiei  de  pe  Ordonanta 142/P/2008 a  parchetului  de  pe  langa  Judecatoria Curtea  de  Arges (f.41-42 ), copie  Rezolutia  125/II/2/2008  (f.48 ),  copie  Ordonanta 1254/P/2007  (f.43 ), copii  acte  medicale (f.44-51 ).

La dosarul  1158/216/2008  al  Judecatoriei Curtea  de  Arges  este  atasat  dos  142/P/2008  al Parchetului  de  pe  langa Judecatoria  Curtea  de  Arges .

Analizand actele  si  lucrarile intregului dosar  , instanta retine  urmatoarele  :

Prin plangerea inregistrata  la  Parchetul de pe  langa  Judecatoria  Curtea  de  Arges  sub nr.142/P/2008/30.01.2008  intimatul de  fata ,  U.  G. , a  solicitat  trimiterea  petentului de  fata , in  judecata  pentru savarsirea infractiunilor  de amenintare (art.193  C.p.  ) fapta  savarsita  in 15.12.2007  si  abuz de  incredere  ,(  art.213 C.p. )  fapta  savarsita  in  17.12.2007. In  motivarea sesizarii s-a  aratat  ca la  31.12.2007 martorul P. A. i-a relatat  , in  prezenta  mai  multor  persoane , ca  petentul  l-a  amenintat cu  moartea .S-a  mai aratat  ca sanctiunea aplicata  de  Parchetul de  pe  langa  Judecatoria  Curtea  de  Arges prin Ordonanta  1254/P/5.12.2007 nu a  fost de  natura  „sa –l  linisteasca” pe  petent  , care  nu  i-a  restituit biletul  - chitanta, desi  i-a  solicitat acest lucru la  17.12.2007.

Petentului  i s-au  luat declaratii ( f.7-15 dos. u.p. ) ; intimatul a  dat  declaratiile de  la  filele  16-17 dos.c.p. si a  fost  audiat  martorul P. A.(f.18-20 ).

S-au  depus  inscrisuri si s-a  efectuat  confruntarea dintre  petent  si  martorul P.  A.,  fiind  intocmit  procesul  verbal  de confruntare  din  28.02.2008 (f,21-23  dos. c.p. ) .

Prin  Ordonanta  nr.142/P/2008/03.04.2008  a  Parchetului de  pe  langa Judecatoria  Curtea  de  Arges s-a  dispus  in  baza art.249,2491  C.p.p.  rap  la  art.11  pct.1  lit.b  si  10 lit.b1 i si j C.p.p. , a  art.181  si  91  din  Codul  penal scoaterea  de  sub urmarire  penala a  petentului pentru  infractiunile  prev.de art.193  al.1 si 213  (1)  C.p. si  i s-a aplicat o  amenda  administrativa  de  400  lei,  obligandu-l  la  100  lei cheltuieli judiciare .

In  motivarea Ordonantei  Parchetul a  retinut ca  partea  vatamata  a  mai formulat , anterior o plangere  impotriva  petentului  pentru  savarsirea infractiunii  prev.  de  art.213  C.p.,  iar prin ordonnata  nr.1254/P/2007  acesta  a  fost  sanctionat  administrativ cu  600  lei  . Avandu-se  in  vedere  aceasta  sanctiune ,  petentul  ar  fi amenintat  cu  moartea intimatul  , de  fata cu  martorul P. A. .. Parchetul  a  mai retinut ca in ceea  ce priveste fapta  prev.de  art.213  al.1  C.p. reclamata  de  partea  vatamata , acesta  a  facut obiectul  dosarului 1254/P/2007  al aceluiasi Parchet, iar  petentul a fost sanctionat cu  600  lei amenda  administrativa , dispunandu-se  scoaterea de  sub  urmarire  penala  fata de  dispoz.art.10 lit.j  C.p.p.

In ceea  ce  priveste  amenintarea  , Parchetul a  retinut ca sunt  incidente dispozitiile art.10 lit.b1  C.p.p.  si ale  181  Cod  penal , deoarece fapta  nu prezinta gradul de  pericol  social al  unei  infractiuni.

Prin  Rezolutia  nr.125/II/2/15.05.2008 a  Prim  Procurorului Parchetului  de  pe  langa Judecatoria  Curtea  de  Arges  s-a  dispus atat  respingerea  planegrii  petentului ca  neintemeiata, cat  si respingerea  plangerii  intimatului U.  G. .. In  motivarea  Rezolutiei  Prin  Procurorului  Parchetului de  pe  langa Judecatoria  Curtea  de  Arges a retinut ca,  fapta  de  abuz  de  incredere  a facut obiectul  unui alt dosar ,  iar  in  ceea  ce priveste amenintarea  aceasta  fapta  a  avut  un  pericol  social  redus.

Impotriva Rezolutiei nr.125/II/15.05.2008  a  formulat  plangere doar petentul  de  fata, N.  G. .

Cu  privire  la  aceasta  plangere  instanta  retine  ca  este intemeiata precum  urmeaza :

Actul  care sesizeaza  instanta  in  prezenta  cauza  este „contestatia”  depusa  de  N.  G.  (f.2  dos. 1158/216/2008  al  Judecatoriei  Curtea  de  Arges ) , contestatie  care  face referire  la  fapta de  amenintare  , aratand  ca  nu este vinovat  de  savarsirea acesteia ,  intrucat  fapta  nu exista,  Parchetul stabilind „in mod  eronat  sanctiunile”, care  de  fapt, este  una  singura, amenda administrativa de  400  lei pentru  amenintare, intrucat cu  privire la  abuzul  de incredere  Parchetul  se  pronuntase  anterior  ,  prin  Ordonanta  1254/P/5.12.2007 (f.69- dos. c.p. )  , inlocuind raspunderea penala (10 lit.i  C.p.p. ) . Cu  privire  la  fapta  de  abuz  de  incredere solutionata prin  Ordonanta 1254/P(5.12.2007, s-a  pronuntat Judecatoria  Racani, care  ,  prin  sentinta  penala  nr.19/25.09.2008 a  respins plangerea ( Ordonanta  nr.1254/P/2007  privind  si alte  fapte pe  langa  213  al.1  C.p. ).

In limitele  sesizarii  instanta retine ca  plangerea petentului este  intemeiata , intrucat  „amenintarii” ii  lipseste  un  element constitutiv iar pe fond se impune  achitarea  acestuia,  precum  urmeaza :

Din  declaratia  intimatului  partea  vatamata U.  G.  , data  la  data de  8.02.2008  /f.17  dos. c..p. ) reiese  ca  atunci  cand  petentul N.  G.  a  primit comunicarea amenzii ( aplicata  prin ordonanta  1254/2007- n.a.)  acesta  a  afirmat  , de  fata cu martorul  P.  A. .  ca  il omoara  , ca  „il  termina”  daca  va  fi  obligat sa  plateasca  cei  600  lei. Intimatul  a  propus  in  dovedirea faptei  de  amenintare  pe  martorul  P. A. .

Din  declaratia  acestui  martor  (f.18 -19  dos.c.p. ) reiese  ca, in  cursul  lunii  decembrie  2007  s-a  intalnit  cu  petentul N.  G. , amandoi  fiind  intr-un  autoturism, iar  N.  i-a  relatat  ca  are de  achitat  o  amenda  penala de  600  lei , vinovat de  aplicarea  careia  este intimatul  parte  vatamata U.  G. . Martorul  P.  A. . arata  ca N.  G.  i-a  spus „uite,  d-l profesor, ce  mi-a  facut  U., m-a  lasat  fara  bani de  sarbatori. Daca-l prind  , il  bat de il  omor”,  acelasi martor  precizand  ca , dupa  parerea sa,  petentul  nu si-ar  fi  dus  la  indeplinire amenintarea  deoarece „nu a  spus-o cu  toata  convingerea (f.18-verso-dos.c.p.) si mai  mult  a  fost  o  iesire  nervoasa”.

Martorul  precizeaza , de  asemenea , ca a  avut  convingerea  ca  petentul nu  va  savarsi  fapta  cu care  a  amenintat, intrucat, cu  martorul  s-a  purtat  intotdeauna  cuviincios.

Cu  toate  acestea  martorul , cand  s-a  intalnit  cu  intimatul, i-a  spus  acestuia  sa se  fereasca avandu-se  in  vedere cele  proferate de  petent la  adresa sa.

Potrivit  art.193  al.1  C.p.  este  infractiune  „fapta de  a  ameninta  o  persoana  cu  savarsirea  unei  infractiuni  sau  a  unei  fapte  pagubitoare  indreptata  impotriva  ei [ …] daca este de  natura sa o  alarmeze”.

Pentru  a  se  realiza  elementele  constitutive ale  infractiunii de  amenintare  trebuie  indeplinite  mai  multe  conditii  printre  care :

- actiunea  de  amenintare sa  aiba  ca  obiect  savarsirea  unei  infractiuni  sau  a  unei  fapte  pagubitoare;

- infractiunea  ( in  speta )  care constituie  obiectul  amenintarii  sa fie  indreptata  impotriva  persoanei  amenintate  etc.

- actiunea  de  amenintare sa  fie de  natura  sa  alarmeze  pe  cel amenintat

- raul  cu care  se  ameninta sa  fie  injust si sa fie  realizabil  intr-un  viitor  nu  prea  indepartat .

Petentul , N.  G. , nu  a  recunoscut  ca l-a  amenintat  pe  intimat  in nici  una  dintre declaratiile  date in faza de  cercetare  penala (f.7-15 ) si nici  cu ocazia  confruntarii  cu  martorul P. A. (f.21-23 ) , cu  toate  acestea  instanta  retine  ca  martorul  P. A. a  spus  adevarul , insa  cuvintele  adresate de  petent in sensul ca –l  va  omori  pe  intimat  daca  va  fi  nevoit  sa achite  amenda  de  600  lei  nu  intrunesc  elementele  constitutive  ale  infractiunii  de  amenintare . Sustinerile  petentului  in  sensul  ca  fapta  nu exista nu  sunt  reale, martorul  P. , cu  care  petentul a  avut  anterior o  anumita  relatie de „prestari servicii”  fiind o  persoana  serioasa (profesor)  care  i-a adus  la  cunostinta  intimatului vorbele  spuse  de  petent  mai  mult  cu  titlu de „barfa”, avandu-se  in  vedere  ca acelasi martor a sustinut  ca  nu  a  crezut  in  amenintarile  proferate la adresa intimatului .

Din  raspunsul  la intrebarea nr.3  din  procesul  verbal  de  confruntare reiese  ca  martorul s-a  intalnit  cu  petentul in  ziua  in  care acesta  a  primit „hotararea de la  Parchet”  prin  care  fusese  sanctionat  cu  600  lei, cuvintele  spuse  de acesta  la  adresa intimatului fiind  o „rabufnire  nervoasa de  moment”  astfel  cum  relateaza  martorul.

Instanta  retine  ca,  cuvintele  adresate de  petent  intimatului , fara ca  acesta  din  urma  sa fie de  fata ,  nu au avut  natura  sa-l alarmeze  pe  intimat , (de  altfel  faptul daca  intimatul  a fost  sau  nu de  fata nu are  relevanta  juridica in  speta ), conditie esentiala  pentru  ca  fapta  sa fie  amenintare conform  art.193  al.1  C.p.

Aceasta  cerinta este  indeplinita  cand amenintarea  este  serioasa  si  prezinta  suficiente  temeiuri ca se va  realiza ,  adica e  apta  sa  inspire celui amenintat  o  temere  grava  si temeinica. Nu se  cere  ca  temerea  sa  fie  efectiva  ci sa  contina posibilitatea  producerii  temerii.

Unei amenintari  ii  lipseste  aptitudinea  de  a  alarma  si atunci  cand  din  intreaga  comportare  a  faptuitorului  nu  rezulta cu nimic  ca acesta va  trece  la infaptuirea  raului cu care  a  amenintat victima.

In  practica  judiciara s-a  decis  ca nu  constituie  infractiunea  de  amenintare fapta  unei  persoane  de  a-i  spune  alteia, in  cursul  unei  certe  ca o va  omori  atata  timp  cat amenintarea  nu este  insotita de  gesturi  sau de  o  anumita atitudine  din  care  se  poate  deduce  intentia  celui  care  ameninta de  a infaptui  cele amenintate, altfel  fapta  nu este de  natura  sa alarmeze .

In  cauza dedusa  judecatii  intimatul- parte  vatamata  nu a  afirmat  ca  s-a  temut  vreo  clipa de cele  proferate la  adresa  sa  de  petent , el  precizand  doar ca fapta „este de  natura  sa alarmeze”. Mai  mult,  din nici o  proba  nu  reiese  ca petentul  ar  fi  facut  fapte, gesturi  sau a  avut  o anumita  conduita  concreta  din  care  se poate deduce  ca  ar  putea  infaptui  cele  amenintate  , ba  din  contra , martorul  P.  A. a  aratat  ca  vorbele  au  fost  spuse  sub  impulsul  supararii de  moment , el  necrezand  ca  petentul ar  atenta  la viata  intimatului  sau  la  integritatea  fizica a  acestuia .

Pentru aceste  considerente instanta  retine  ca se  impune  admiterea  plangerii  si pe fond  achitarea  petentului intrucat  nu  sunt  intrunite elementele  constitutive  pentru ca  fapta  acestuia  sa  reprezinte  infractiunea  de  amenintare.

In  cauza  dedusa  judecatii  organele  de  cercetare  penala  din  cadrul Politiei  Curtea  de Arges  au  inceput , la  data de  11.03,2009,  urmarirea  penala  fata de  petent pentru  amenintare ( 193 al.1  C.p. )  si abuz de  incredere  ( 213  al.1  C.p. ) .

In ceea  ce  priveste  amenintarea , urmarirea  penala  este  completa insa  probele  administrate  au  fost  interpretate  gresit de  Parchet  , care  a  retinut  ca exista amenintare , dar  fapta  nu  prezinta  gradul de  pericol social  al  unei  infractiuni .

Prin  plangerea  sa, petentul a  urmarit  schimbarea temeiului de  drept  a  solutiei  dispusa  de  Parchet in  ceea  ce priveste  scoaterea  de  sub  urmarire  penala el  motivand ca  faptele  nu  exista.

Prin Decizia  44/13.10.2008 pronuntata  de  Inalta Curte de  Casatie  si  Justitie  in  Sectiile unde  s-a decis , prin  admiterea recursului  in  interesul  legii,  ca in cazul plangerii  formulate ,  in  baza art.2781 C.p.p. de  persoana fata de  care  s-a  dispus  netrimiterea  in  judecata si care  solicita  schimbarea  temeiului de  drept  a  solutiei  dispusa  prin rezolutie  sau  ordonanta  in  ipoteza  unei  instrumentari  complete , daca  judecatorul  constata  ca  probele  existente  la  dosar  sunt  existente , va  retine  cauza spre  judecare , avand  posibilitatea  dispunerii schimbarii  temeiului , in conditiile art.2781 al.8  lit.b C.p.p..

Fata de  toate  aceste  considerente  de  fapt  si de  drept ,  instanta  va  admite  plangerea  formulata de  petent  impotriva  Ordonantei nr.142/P/3.04.2008  a Parchetului de  pe  langa  Judecatoria  Curtea  de Arges  si  Rezolutia  nr.125/II/2/2008/15.05.2008  a  Prim  Procurorului Parchetului  de  pe langa Judecatoria  Curtea  de  Arges , si  in  baza art.2781 al.8 lit.b C.p.p.  va  desfiinta in parte (in limitele plangerii) Ordonanta nr.142/P/2008/03.04.2008 a Parchetului de pe langa Judecatoria  Curtea de Arges- jud. Arges  sub aspectul solutiei date  si anume temeiul de drept retinut  pentru scoaterea de sub urmarirea penala a petentului privind savarsirea infractiunii de amenintare ,prevazuta de art.193 alin. 1  Cod penal  si aplicarea petentului a unei sanctiuni cu caracter administrativ,respectiv  amenda in cuantum de 400 lei si obligarea  acestuia  la plata  cheltuielilor judiciare in cuantum de 100 lei.

Instanta va  desfiinta  in parte  Rezolutia  nr.125/II/-2-2008/15.05.2008 a Prim Procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Curtea de Arges – jud. Arges sub aspectul solutiei de respingere a plangerii petentului  N. G.  pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art.193 alin. 1 Cod penal ,in limitele sesizarii .

Instanta  a desfiintat in  parte ordonanta si Rezolutia  fata de plangerea petentului  N. G. care  a  sesizat instanta  in baza  art.2781 al.1 din C.p.p. numai  cu  privire la  infractiunea  de  amenintare intrucat cu  privire la  abuzul  de  incredere solutia  data ii era favorabila, iar  contestatia sa  privea  doar infractiunea de  amenintare .

 Intrucat intimatul  parte  vatamata desi a  formulat plangere  impotriva Ordonantei  142/P/3.04.2008  si  impotriva  Rezolutiei  125/Ii/2/15.05.2008 prin care  i s-a  respins plangerea , nu a formulat  plangere  la  instanta, ca  atare fata de  acesta  solutiile sunt  definitive .

Pe  fondul  cauzei, astfel  cum  am  aratat anterior  fata de  probele administrate se  impune  achitarea petentului N.  G.  intrucat nu  sunt  intrunite  elementele constitutive  ale  infractiunii  de  amenintare  prev.de  art.193  al.1  C.p.. Astfel , instanta , in baza  art.11 pct.2 lit.a C.p.p. raportat la art.10  alin. 1  lit.d C.p.p. va  achita pe petentul N. G. ,  pentru savarsirea infractiunii de amenintare prevazuta de art. 193 alin. 1 din Codul Penal.

Instanta  va  inlatura sanctiunea administrativa a amenzii in suma de 400 lei si va  exonera  pe petent si de obligatia de a plati cheltuieli judiciare  in cuantum de 100 lei dispuse prin  Ordonantei nr.142/P/2008/03.04.2008 a  Parchetului de pe langa Judecatoria  Curtea de Arges- jud. Arges .

In baza  art.192 pct.1 lit.a C.pr.p.  va  obliga  pe  persoana interesata -parte vatamata U.  I. G.  sa plateasca suma de  50  lei cheltuieli judiciare catre stat.

 

 PENTRU ACESTE MOTIVE

IN  NUMELE  LEGII

H O T A R A S T E

Admite plangerea formulata de petentul  N. G. domiciL. t in Curtea de Arges ,str. X, ,Jud. Arges impotriva Ordonantei nr.142/P/2008/03.04.2008 a  Parchetului de pe langa Judecatoria  Curtea de Arges- jud. Arges  si a Rezolutiei  nr.125/II/-2-2008/15.05.2008 a Prim Procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Curtea de Arges – jud. Arges si in consecinta:

In baza art.278 ind.1 al.8 lit.b) Cod pr penala:

Desfiinteaza in parte (in limitele plangerii) Ordonanta nr.142/P/2008/03.04.2008 a Parchetului de pe langa Judecatoria  Curtea de Arges- jud. Arges  sub aspectul solutiei date  si anume temeiul de drept retinut  pentru scoaterea de sub urmarirea penala a petentului privind savarsirea infractiunii de amenintare ,prevazuta de art.193 alin. 1  Cod penal  si aplicarea petentului a unei sanctiuni cu caracter administrativ,respectiv  amenda in cuantum de 400 lei si obligarea  acestuia  la plata  cheltuielilor judiciare in cuantum de 100 lei.

Desfiinteaza  in parte  Rezolutia  nr.125/II/-2-2008/15.05.2008 a Prim Procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Curtea de Arges – jud. Arges sub aspectul solutiei de respingere a plangerii petentului  N. G.  pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art.193 alin. 1 Cod penal ,in limitele sesizarii si in consecinta:

In baza art.11 pct.2 lit.a Cod de Procedura Penala raportat la art.10  alin. 1  lit.d C.p.p. achita pe petentul N. G. , fiul lui N.  si A..  , nascut la data de 07.04.1958 in Hirtiesti, jud. Arges, cetatenia romana , studii 8 clase plus scoala profesionala, stagiul militar satisfacut ,  fara antecedente penale , domiciL. t in Curtea de Arges ,str. X, ,Jud. Arges CNP XXX pentru savarsirea infractiunii de amenintare prevazuta de art. 193 alin. 1 din Codul Penal.

Inlatura sanctiunea administrativa a amenzii in suma de 400 lei si exonereaza pe petent si de obligatia de a plati cheltuieli judiciare  in cuantum de 100 lei dispuse prin  Ordonantei nr.142/P/2008/03.04.2008 a  Parchetului de pe langa Judecatoria  Curtea de Arges- jud. Arges .

In baza art.192 pct.1 lit.a C.pr.p. obliga pe  persoana interesata -parte vatamata U.  I. G. domiciliat in comuna Ciocanesti , satul Urechesti , jud. Arges cu resedinta in Curtea de Arges , Bd.-ul. X, jud. Arges CNP XXX sa plateasca suma de  50  lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu drept de recurs in 10 zile de la pronuntare pentru Ministerul Public si de la comunicare cu petentul si partea interesata. .

Pronuntata in sedinta publica azi, 11martie  2009 .

PRESEDINTE GREFIER

L. S. B.  V.

Red.LS – 04.05.2009

Dact.SL –07.05.2009

 3 ex.