Penal - cerere de reabilitare (art.494 şi următoarele C.p.p., art.134 şi următoarele C.p.)

Sentinţă penală 65/2009 din 25.06.2009


ROMANIA

JUDECATORIA RUPEA

DOSAR NR.411/293/2009

Sentinta penala nr. 65

Sedinta publica din data de  25.06.2009

PRESEDINTE : I. -G. P.

GREFIER : N. E.

Din partea  Ministerului Public a participat procuror A. C. .  din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Rupea.

Pe rol fiind solutionarea cauzei penale privind pe petentul K. D. , avand ca obiect reabilitare.

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns  petentul personal.

 Procedura de citare este legal indeplinita.

Dezbaterile au fost inregistrate conform art. 304 Cod procedura penala.

S-a facut referatul cauzei dupa care, se constata ca  a sosit la dosar fisa de cazier a petentului.

Instanta, in conformitate cu art. 498 C.p.p. procedeaza la ascultarea petentului si a concluziilor procurorului.

Petentul precizeaza ca solicita reabilitarea sa de drept, nu judecatoreasca, aratand ca intelege sa isi modifice cererea in acest sens.

Reprezentantul parchetului avand in vedere actele existente la dosar, solicita admiterea cererii de reabilitare formulata de petent, radierea din cazier a pedepsei, a se constata ca petentul  este reabilitat de drept conf.art.134 C.p. si 86 C.p.

Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de solicitat, instanta retine cauza spre solutionare.

I N S T A N T A

Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele :

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la 11.05.2009 sub nr. 411/293/2009, petentul K. D.  a solicitat reabilitarea sa  de drept pentru condamnarea de 3 luni inchisoare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicata prin s.p. nr. 23 din 24.01.2006 pronuntata de Judecatoria Rupea in dosarul nr. 1157/2004, definitiva prin neapelare la data de 07.02.2006

In motivarea cererii petentul condamnat a aratat ca prin sentinta penala nr. 23/2006 a Judecatoriei Rupea a fost condamnat la o pedeapsa de 3 luni inchisoare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei conform art. 81, 82 C.p. pentru savarsirea infractiunii  de incaierare prev. de art. 322 alin. 1 si 3 C.p.cu aplicarea art. 74 lit. a si c si art. 76 lit. e C.p. iar de atunci nu a mai avut de-a face cu legea penala.

In dovedirea cererii petentul-condamnat a depus la dosar copia legalizata a s.p. nr. 23/2006 pronuntata de Judecatoria Rupea, alte inscrisuri.

La dosarul cauzei a fost atasat cazierul judiciar al petentului condamnat la data de 27.05.2009.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Din certificatul de cazier judiciar atasat la dosar la fila 20 rezulta ca prin s.p. nr. 23 din 24.01.2006 pronuntata de Judecatoria Rupea in dosarul nr. 1157/2004, definitiva prin neapelare la 07.02.2006, petentul a fost condamnat la o pedeapsa de 3 luni inchisoare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei conform art. 81-82 C.p. pe un termen de incercare de 2 ani si 3 luni pentru savarsirea infractiunii de incaierare prev. de art. 322 alin. 1 si 3 C.p.cu aplicarea art. 74 lit. a si c si art. 76 lit. e C.p. 

De asemenea, instanta retine ca din cazierul judiciar al petentului rezulta ca acesta a mai fost condamnat prin s.p. nr. 270 din 18.10.2004 pronuntata de Judecatoria Rupea in dosarul nr. 594/2004, definitiva prin neapelare la data de 01.11.2004, petentul a fost condamnat la o pedeapsa de 6 luni inchisoare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei conform art. 82, 82 C.p. pentru savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana avand o imbibatie alcoolica de peste 0,8 g/l alcool pur in sange prev. de art. 79 alin. 1 O.U.G. nr. 195/2002 cu aplicarea art. 74 si 76 C.p.

Instanta, fata de disp. art. 33 C.p., retine ca faptele retinute in sarcina petentului sunt concurente, fiind savarsite la data de 3/4.04.2004, respectiv 10/11.01.2004, adica mai inainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna din ele, astfel ca termenele de incercare stabilite prin cele doua hotarari definitive (2 ani si 3 luni, respectiv 2 ani si 6 luni) au curs in paralel.

In ceea ce priveste pedeapsa de 3 luni inchisoare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei in conditiile art. 81-82 C.p. pe un termen de incercare de 2 ani si 3 luni aplicata petentului pentru savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana avand o imbibatie alcoolica de peste 0,8 g/l alcool pur in sange prev. de art. 79 alin. 1 O.U.G. nr. 195/2002 cu aplicarea art. 74 si 76 C.p. aplicata prin s.p. 270/2004 a Judecatoriei Rupea, definitiva la 01.11.2004, instanta retine ca, potrivit disp. art. 86 C.p., reabilitarea intervine de drept daca condamnatul nu a savarsit din nou o infractiune inauntrul termenului de incercare (2 ani si 3 luni) si nici nu s-a pronuntat revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in baza art. 83 si 84 C.p.

Cu privire la pedeapsa de 6 luni inchisoare aplicata petentului pentru savarsirea infractiunii de incaierare prev. de art. 322 alin. 1 si 3 C.p. cu aplicarea art. 74 lit. a si c si art. 76 lit. e C.p., aplicata prin s.p. 23/2006 a Judecatoriei Rupea, definitiva la 07.02.2006, instanta retine ca in conformitate cu disp. art. 86 C.p., reabilitarea intervine de drept daca condamnatul nu a savarsit din nou o infractiune inauntrul termenului de incercare (2 ani si 6 luni) si nici nu s-a pronuntat revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in baza art. 83 si 84 C.p.

In aceste conditii, vazand ca petentul nu a mai fost condamnat pentru savarsirea vreunei infractiuni in termenele aratate mai sus, instanta va constata ca a intervenit reabilitarea de drept a petentului–condamnat K. D. .

Fata de considerentele mentionate anterior, instanta apreciaza ca cererea de reabilitare formulata de petentul-condamnat  K. D.  este intemeiata si o va admite, urmand ca in baza art. 86 si art. 134 C.p., sa constate intervenita reabilitarea de drept a petentului condamnat pentru condamnarea la 3 luni inchisoare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei conform art.  81-82 C.p. pentru savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana avand o imbibatie alcoolica de peste 0,8 g/l alcool pur in sange prev. de art. 79 alin. 1 O.U.G. nr. 195/2002 cu aplicarea art. 74 si 76 C.p. si pentru condamnarea la 6 luni inchisoare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei conform art. 81-82 C.p. pentru savarsirea infractiunii de incaierare prev. de art. 322 alin. 1 si 3 C.p.cu aplicarea art. 74 lit. a si c si art. 76 lit. e C.p. 

Vazand si dispozitiile art. 192 al.3 C.p.p.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

In baza art. 134 alin. 1 C.p. raportat la art. 86 C.p. admite cererea precizata formulata de petentul K. D. , domiciliat in Hoghiz, str.X, jud. Brasov, avand ca obiect  reabilitare de drept.

Constata intervenita reabilitarea de drept a petentului  K. D. , fiul lui D.  si Iuliana , nascut in Brasov , CNP XXX, cu domiciliul in Hoghiz, str.X, jud. Brasov, cu privire la pedeapsa de 6 luni inchisoare, cu aplicarea art. 81 , 82 C.p. pentru savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul avand o imbibatie alcoolica de peste 0,8 g/l alcool pur in sange prev. de art.79 al.1 Oug 195/2002 cu aplic art.74,76 C.p. , aplicata acestuia  prin sp.270/2004 definitiva la 01.11.2004 prin neapelare si pentru pedeapsa de 3 luni inchisoare cu aplicarea art.81,82 C.p. pentru savarsirea infractiunii de incaierare prev. de art.322 (1,3)  C.p. ra.p. la art.74 lit.a,c C.p. si 76 lit.e C.p. , aplicata prin s.p. 23/2006 definitiva  la 07.02.2006 prin nerecurare .

Dupa ramanerea definitiva a hotararii se vor face cuvenitele mentiuni despre reabilitare conf. art. 502 C.p.p.

In temeiul art. 192 alin. 3 cheltuielile judecatoresti raman in sarcina statului.

Cu drept de recurs in 10 zile de la pronuntare.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 25.06.2009.

Presedinte Grefier,

I.  G. P.    E.  N. 

Red.IGP-14.07.2009

Dact.EN-15.07.2009 3 ex.