Civil - plângere contraventionala

Sentinţă civilă 94/2009 din 24.02.2009


ROMANIA

JUDECATORIA RUPEA

JUDETUL BRASOV

DOSAR C.NR.710/293/2008

SENTINTA CIVILA NR.94/2009

Sedinta publica din data de 24 februarie 2009

PRESEDINTE : L. S.

GREFIER  . B. V.

Pe rol fiind judecarea cauzei Civil privind pe petent C.  A. L. si pe intimatii INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETUL BRASOV , POLITIA ORASULUI RUPEA - PRIN REPREZ. LEGAL, avand ca obiect plangere contraventionala

La apelul nominal facut in sedinta publica a lipsit  - petenta C.  A. L. si pe intimatii INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETUL BRASOV - POLITIA ORASULUI RUPEA - PRIN REPREZ. LEGAL

Procedura legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei dupa care 

Dezbaterile in cauza civila de fata au avut loc in sedinta publica din 17 februarie  2009 cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi care face parte integranta  din prezenta , iar instanta , avand nevoie de timp pentru a se pronunta in cauza  si pentru a se depune concluzii scrise , a amanat pronuntarea pentru data de  24 februarie 2009.

J U D E C A T O R I A

Asupra cauzei civile de fata :

 Prin plangerea  inregistrata pe rolul acestei instante sub nr.710/293/07.08.2008 ca urmare a  comunicarii acesteia  de catre I.P.J. Brasov , petenta  C.  A. L. , domiciliata  in Bistrita , str.,  X, jud.Bistrita Nasaud  a  solicitat  anularea  procesului verbal  de constatare a contraventiei seria CC  nr.X/X  ora 19,50 .

In motivarea  plangerii  s-a aratat ca prin procesul verbal a fost sanctionata contraventional cu amenda de 300 lei si aplicarea a 4 puncte penalizare pentru motivul ca,in data de 20.07.2008, a fost surprinsa de aparatul radar in timp ce conducea autoturismul cu nr. X pe DN 13 in localitatea Bunesti  cu viteza de 89 km/h .

Petenta considera ca procesul verbal este nelegal intrucat viteza autovehiculului condus in momentul in care a fost inregistrat de aparatul radar avea viteza de doar 79 km/h iar sanctiunile contraventionale pentru aceasta fapta sunt mai reduse.

In drept plangerea este intemeiata pe O.G  nr.2/2001,art.108 al.1 lit.C  pct.3 din OUG nr.195/2002.

Organul constatator nu a formulat intampinare  , dar a comunicat  raportul ASA  A.  S. ( f.7 ) ,fotograma  (f8) ,buletinul de verificare metrologica (f10 , 40) si Raportul din 16.09.2008 ( f.9 )  arestatul pentru operator radar al agentului constatator( f 25)  , copie de pe metodologia privind modul de folosire a echipamentului de masurare a vitezei de deplasare ( f 26-38)

La solicitarea instantei a fost comunicata fotograma marita ( f 72) , si adresa nr. X/X a INM –Biroul de Metrologie Legala ( f 74).

In probatiune  petenta a depus  copia procesului verbal atacat ( f.2 )  Analizand actele  si lucrarile  dosarului instanta constata  urmatoarele:

Petenta a fost sanctionata contraventional cu o amenda de 300 lei si i s-au aplicat 4 puncte penalizare  prin procesul verbal seria CC  nr. 0545129/20.07.2008  intocmit de Politia Rupea retinandu-se  in sarcina  acesteia  ca in data de in data de 20.07.2008, a fost surprinsa de aparatul radar in timp ce conducea autoturismul cu nr. X pe DN 13 in localitatea Bunesti  cu viteza de 89 km/h .

 Fapta a fost incadrata  in dispozitiile  art.121 alin. 1  din OUG  195/2002- Regulament  si  art 108 al.1, lit.c, pct.3  , iar  sanctiunea  a fost aplicata in baza art.101/2 OUG 195/2002 republicata. 

Din Raportul / 16.09.2009 al ASA A.  S. (f.9 ) reiese ca la data  si ora aratata  in procesul verbal petenta circula  prin localitatea Bunesti cu o viteza de 89 km/h, fapt pentru care  a fost amendata .

Pentru termenul din 30 octombrie 2008 ,la solicitarea instantei,Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov a comunicat un exemplar din Metodologia privind modul de folosire si exploatare a echipamentului de masurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor , copie dupa atestatul operator radar ASA A.  S.  (f 25-40) si o copie dupa buletinul de verificare metrologica pentru cinemometrul de control rutier(f 48).

De asemenea la cererea instantei s-au depus la dosar de catre Institutul National de Metrologie Legala marja de  eroare a aparatului radar pentru care s-a eliberat Buletinul de verificare metrologica nr.0163905/19.08.08 ( f 74,75) , din care reiese ca , in conformitate cu Norma de Metrologie Legala NML 021-05 „ aparate pentru masurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor ( cinemometre ) „ pct. 3.1.1.b) , pentru cinemometrele care lucreaza in regim stationar eroarea tolerata este de plus-minus 3 km/h pentru viteze de pana la 100 km/h si de plus –minus 3% pentru viteze egale sau mai mari decat 100 km/h. Pentru cinemometrele care lucreaza in regim de deplasare eroarea totala este de plus –minus 4 km/h pentru viteze de pana la 100 km/h si de plus –minus 4% pentru viteze egale sau mai mari decat 100 km/h. Cinemometrul in cauza , folosit de organul constatator este tip Python II care poate functiona si in regim stationar si in regim de deplasare.

Din fotogramele depuse se poate observa cu claritate ca autovehiculul condus de petenta se deplasa cu viteze de 89 de km/h , in localitate , buletinul de verificare metrologica dovedind ca aparatul era verificat  si omologat sa inregistreze autoturismele atat in regim stationar , cat si in deplasare.

Potrivit art.49 al.1 din OGU 195/02 modificat conform OUG 63/06,  aprobata prin Legea 6/07 limita minima de viteza admisa in localitati este de 50 km/h.

Conform art.108 al.1 lit.c pct.3 din OUG 195/02 modif. savarsirea de catre conducatorul auto a uneia sau mai multor contraventii, se penalizeaza, pe langa sanctiunea amenzii, cu aplicarea a 4 puncte penalizare pentru depasirea cu 31-40 km/h a vitezei admise pentru sectorul de drum respectiv, pentru categoria din care face parte autovehiculul.

Potrivit art.101 al.2 din OUG 195/02 amenda din clasa a III-a de sanctiuni se aplica si conducatorului autovehiculului care savarseste o fapta pentru  care se aplica 4 puncte penalizare conf.art.108 al.1 lit.c din OGU 195/02 modificat.

Conform art.98 al.4 pct.c din  OGU 195/02 modificata, clasa a III-a de sanctiuni este de la 6 la 8 puncte amenda iar potrivit art.98 al.2 din acelasi act normativ, 1 punct amenda reprezinta 10% din salariul minim brut pe economie, adica la nivelul anului 2007 -39 de lei (HG 1825/06) ca atare cele 6 puncte amenda aplicate prin procesul verbal atacat reprezinta 234 lei.

Potrivit art.121 al.1 si 2 din HG 1391/06 conducatorii vehiculelor sunt obligati sa respecte viteza maxima admisa pe sectorul de drum pe care circula si pentru categoria din care face parte vehiculul, nerespectarea regimului de viteza urmand a se constata de politisti rutieri prin mijloace omologate.

Din copia atestatului operator radar  reiese ca agentul constatator –agent sef adjunct de politie A.  S.  este posesorul atestatului  de operator radar, eliberat la data de 01.02.2008 cu valabilitate pe o perioada de 5 ani, el fiind instruit si calificat sa utilizeze cinemometrul de control rutier top Python II aflat in dotarea I.P.J.Brasov, astfel cum reiese din copia atestatului de la fila 25 din dosar .

Fata de aceste inscrisuri instanta retine ca  organul constatator a respectat dispozitiile art.4.1-4.3 din Normele de  metrologie legala NML 021-05.

Pentru aceste considerente, sanctiunea aplicata  la stare de fapt retinuta de organul constatator este conforma cu legea .Sustinerile petentei in sensul ca a avut 79 km /h nu sunt dovedite in nici un fel , din fotogramele depuse reiesind ca aceasta s avut 89 km/h in momentul surprinderii autovehiculului de aparatul radar si chiar daca s-ar aplica marja de eroare a aparatului , tot nu s-ar putea schimba incadrarea  contraventiei savarsite.

Pentru aceste considerente de fapt si de drept instanta retine ca petenta a savarsit fapta retinuta in sarcina sa prin procesul-verbal atacat si fata de dispozitiile legale mai sus-aratate si vazand si dispozitiile art. 34-35 din OG nr. 2/2001 , va respinge ca neintemeiata plangerea petentei  si va mentine ca legal procesul  verbal atacat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Respinge ca neintemeiata  plangerea formulata  de  petenta C.  A. L. domiciliata  in Bistrita , Aleea X,  jud.Bistrita – Nasaud  impotriva procesului  verbal  de  constatare  a contraventiei seria  CC  nr.X/X de catre  organul constatator  Politia  Rupea  , cu sediul  in  Rupea  , str. Republicii  nr.175, din  cadrul  Inspectoratului Judetean  de Politie  Brasov cu sediul in Brasov, str. N.Titulescu, jud. Brasov .

Mentine ca  legal procesul verbal  mai sus  aratat .

Cu drept  de  recurs  in 15  zile  de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica  azi, 24 februarie  2009.

 PRESEDINTE GREFIER

L. S. B. V.

Red. LS-31.03.09

Dact.BV-03.04.09-4ex.