Stabilire drept de proprietate

Sentinţă civilă 19 din 14.01.2009


Prin plângerea formulată şi înregistrată la nr. 2942/292 din 26.11.2008 petenţii I.D. şi I.F. au solicitat în contradictoriu cu Comisia Judeţeană Teleorman pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, anularea hotărârii 15013/29.06.2006 comunicată la data de 27 octombrie 2008 şi reconstituirea dreptului de proprietate pentru încă 2,50 ha, teren forestier pe raza comunei Sfinţeşti, judeţul Teleorman.

În motivarea plângerii petenţii au arătat că prin cererea 13 din 28.01.2005 au solicitat, în temeiul Legii 247/2005 , reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafeţele de 1,75 ha, 0,40 ha teren agricol şi 2,50 ha teren forestier situat în perimetrul  comunei Sfinţeşti, judeţul Teleorman. Comisia Locală de fond funciar Sfinţeşti a respins cererea , astfel încât petenţii au formulat contestaţie. Prin Hotărârea nr. 15013/29.06.2006  a Comisiei Judeţene Teleorman pentru stabilirea dreptului de proprietate a fost admisă în parte contestaţia formulată, s-a reconstituit petenţilor dreptul de proprietate pentru 2,15 ha teren agricol ( 1,75 + 0,40 ) şi s-a respins cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 2,50 ha teren forestier. Petenţii au arătat că această situaţie este netemeinică şi nelegală deoarece în evidenţele agricole din perioada 1948 – 1951 autoarea petenţilor a figurat cu suprafaţa respectivă.

Plângerea a fost întemeiată pe dispoziţiile Legii 18/1991, Legea 1/2000 şi Legea 247/2005.

Pentru dovedirea plângerii petenţii au depus înscrisuri .

Având în vedere că terenul se află pe teritoriul comunei Sfinţeşti instanţa a dispus introducerea în cauză, în calitate de intimată a Comisiei Locale de fond funciar Sfinţeşti.

La data de 16.12.2008 Comisia Judeţeană Teleorman de fond funciar a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii .

In motivare a arătat că ,în temeiul prevăzut de Legea 247/2005 cei 2 petenţi au solicitat prin cererea nr. 13/28.11.2005 ,în calitate de moştenitori ai bunicii ,defuncta P.I., reconstituirea dreptului de proprietate pentru 1,75 ha teren agricol, 2,50 ha  pădure şi 0,40 teren agricol cu care a fost diminuată suprafaţa de 10,00 ha atribuită în baza Legii 18/1991.

Comisia locală de fond funciar Sfinţeşti nu a formulat întâmpinare în cauză.

Plângerea a fost formulată în termenul de 30 de zile de la comunicarea hotărârii comisiei judeţene aşa cum prevăd dispoziţiile art. 53 alin.2 din legea 18/1991. Astfel hotărârea a fost comunicată petenţilor la data de 27 octombrie 2008 ,iar plângerea a fost comunicată instanţei la data de 25 noiembrie 2008 .

Analizând şi verificând cauza, instanţa a reţinut că de pe urma bunicilor, în temeiul Legii 18/1991, a fondului funciar, pe numele mamei lor I.M. s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 9,60 ha teren agricol pentru care s-a eliberat titlu de proprietate nr.6800539 din 11.10.1995.

I.M. a decedat la data de 26 august 1991, iar potrivit certificatului de moştenitor nr. 316/8.11.2004 de pe urma defunctei au rămas ca moştenitori cei doi petenţi, în calitate de fii .

În temeiul Legii nr. 1/2000 celor doi petenţi le-a fost reconstituit de pe urma bunicii lor P.I. dreptul de proprietate pentru încă 4,13 ha teren agricol şi s-a eliberat titlul de proprietate nr. 6800018/20.06.2003 .

Ca urmare a Legii nr. 247/2005 care, printre altele a modificat şi completat legile fondului  funciar petenţii au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru trei suprafeţe de teren: 0,40 ha teren agricol, suprafaţă cu care a fost diminuată conform Legii 18/1991  suprafaţa de 10,00 ha; diferenţa de 1,75 ha teren agricol rămas de la bunica lor şi 2,50 ha teren forestier.

Comisia locală de fond funciar Sfinţeşti, judeţul Teleorman a respins aceste solicitări, astfel încât petenţii au formulat contestaţie.

Prin hotărârea nr. 15013/29.06.2006 Comisia Judeţeană Teleorman pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a admis în parte contestaţia şi a reconstituit petenţilor dreptul de proprietate pentru încă 2,15 ( 1,75 + 0,40 ha) teren agricol şi a respins cererea privind suprafaţa de 1,50 ha teren forestier.

Potrivit registrului agricol din 1951 autoarea petenţilor ( bunica – P.I. ) a figurat cu 2,50 ha teren forestier şi cu mai multe suprafeţe de teren agricol. Intimatele au susţinut că însumând aceste suprafeţe ar depăşi suprafaţa totală cu care ar fi figurat  de 14,00 ha astfel încât menţiunea cu privire la terenul forestier constituie o greşeală.

Instanţa va înlătura această apărare a intimatelor pentru că este infirmată de actele depuse în cauză.

Pe de o parte există menţiune certă,în registrul agricol din 1951 cu privire la suprafaţa de 2,50 ha pădure.

Pe de altă parte nu se poate interpreta că această suprafaţă face parte din suprafaţa totală de 14 ha întrucât din procesul verbal nr.9 din 10 aprilie 1959 autoarea petenţilor deţinea suprafaţa de 14,13 ha ( din care 0,10 curţi construcţii) teren agricol din care i-a fost preluată suprafaţa de 13,76 ha .

Din aceste evidenţe rezultă fără dubiu că suprafaţa de 2,50 ha pădure nu făcea parte din cele 14,13 ha teren agricol.

De altfel, în registrul agricol din anii 1956- 1957 figurează întreaga familie cu suprafaţa de 15,88 ha teren arabil, suprafaţa de teren forestier fiind deja preluată.

Însumând terenurile pentru care mamei petenţilor ( I.M.) şi celor 2 petenţi le-a fost reconstituit dreptul de proprietate rezultă exact suprafaţa de 15,88 ha ( 9,60 +0,40+4,13+1,75 ) .

Faţă de aceste considerente instanţa a admis plângerea , conform dispoziţiilor art.24 şi următoarele din Legea 1/2000 cu modificările aduse prin Titlul VI al Legii 247/2005  şi a anulat hotărârea Comisiei Judeţene Teleorman nr. 15013/29.06.2006 ,reconstituind petenţilor dreptul de proprietate pentru cele 2,50 ha pădure pe raza comunei Sfinţeşti.

Domenii speta