Vătămare corporală din culpă

Sentinţă penală 887 din 21.05.2009


Dosar nr. 4113/280/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

Sentinţă Penală Nr. 887

Şedinţa publică de la 21 Mai 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE G.A,

Grefier M.R.

Ministerul Public, Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti reprezentat prin

 procuror M.P.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul C.N. şi pe parte vătămată D.M., parte civilă Spitalul Judeţean Argeş, parti responsabile civilmente SC Unita SA si SC Publitrans SA, având ca obiect infracţiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 184 C.p..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit inculpatul C.N., partea vătămată D.M., partea civilă Spitalul Judeţean Argeş, partile responsabile civilmente SC Unita SA si SC Publitrans SA.

Procedura legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează ca dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc in sedinta din data de 07.05.2009, cand sustinerile partilor si concluziile procurorului au fost consemnate in incheierea de amanare de la acea data, incheiere ce face parte integranta din prezenta sentinta.

INSTANŢA

La data de 25.04.2008 a fost înregistrată la Judecătoria Piteşti adresa nr. 5502/P/2006 din data de 24.04.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti prin care a fost înaintat spre soluţionare dosarul cu acelaşi număr privind pe inculpatul C.N.., trimis in judecată prin rechizitoriul din 23.04.2008 pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prevăzută de art. 184 al. 2 şi 4 C.p., împotriva părţii vătămate D.M..

In motivarea actului de inculpare s-a reţinut in esenţă că în data de 30.08.2006, în timp ce conducea autobuzul de transport public de persoane cu numărul AG-06-FSX, datorită neglijenţei a accidentat-o pe partea vătămată D.M., producându-i leziuni ce au necesitat un număr de 120 de zile de îngrijiri medicale.

Din analiza probatoriului cauzei instanţa reţine în fapt următoarele: inculpatul C.N.. este angajat al S.C. Publitrans 2000 S.A. Piteşti încă din anul 1990, în funcţia de conducător auto, având inclusiv calificarea de a conduce mijloace de transport public de persoane. În data de 30.08.2006 inculpatul şi-a exercitat atribuţiile de serviciu conducând autobuzul de transport public de persoane cu numărul de înmatriculare AG-06-FSX, proprietatea S.C. Publitrans 2000 S.A., pe traseul 2 B din Municipiul Piteşti, cu capete de linie în cartierul Trivale, respectiv la S.C. Arpechim S.A. În jurul orelor 12.50-13.00 autobuzul condus de inculpat a ajuns în staţia capăt de traseu – Arpechim, moment în care în mijlocul de transport în comun se afla doar partea vătămată D.M., toţi ceilalţi călători fiind deja coborâţi la staţiile anterioare. Inculpatul a oprit autobuzul şi a deschis uşile pentru a permite coborârea părţii vătămate. Dând dovada de neglijenţă, inculpatul a pus în mişcare maşina înainte ca partea vătămată, femeie în vârstă de 66 de ani la acel moment, să fi apucat că coboare. Plecarea intempestivă a autobuzului a surprins-o pe partea vătămată, care s-a dezechilibrat şi a căzut din mijlocul de transport în comun, lovindu-se cu piciorul drept fie de partea carosabilă sau de bordură, fie de elementele de caroserie ale maşinii. Imediat în ajutorul părţii vătămate a intervenit martorul C.T.V. angajat al S.C. Arpechim S.A., care a dus-o pe partea vătămată la baraca S.C. Publitrans S.A.. Ulterior partea vătămată a fost condusă pentru îngrijiri la Spitalul Judeţean Argeş. Leziunile suferite de către partea vătămată, constând în fractură cominutivă gambă dreaptă cu plagă poplitee, au necesitat circa 120 de zile de îngrijiri medicale, intervenţii chirurgicale şi tratamente recuperatorii.

Cele reţinute au fost stabilite pe baza următoarelor mijloace de probă: declaraţiile martorilor C.T.V., D.I.C., N.I., P.A.A., A.G., G.V. şi N.D., raportul de expertiză tehnică auto întocmit de expertul S.R., raportul de expertiză medico-legală nr. 326/A6/24.07.2007 întocmit de SML Argeş şi completarea nr. 1182/A5/10.12.2007 emisă de aceeaşi unitate medico-legală, copiile actelor adiţionale nr. 9/01.11.2007 şi nr. 7/01.12.2006 emise de S.C. Publitrans 2000 S.A. ca anexe la contractul individual de muncă nr. 7/15.01.2003, dresa nr. 3242/19.03.2008 a Primăriei Bradu, adresa nr. 3752/14.03.2008 a ADP Piteşti, procesul verbal privind experimentul judiciar întocmit la 25.01.2008, însoţit de planşe fotografice, înscrisurile medicale depuse de partea vătămată (scrisori medicale, bilete de externare emise de Spitalul Judeţean Argeş), declaraţiile părţii vătămate, declaraţiile inculpatului şi înscrisurile depuse de catre acesta (recomandări, caracterizări).

Referitor la mecanismul efectiv de producere a leziunii la piciorul drept al părţii vătămate instanţa apreciază că nu poate fi reţinută împrejurarea că roata din spate a mijlocului de transport în comun a călcat efectiv pe gamba piciorului, aşa cu susţine partea vătămată. O astfel de modalitate de accidentare a părţii vătămate ar fi avut consecinţe mult mai grave decât fracturarea oaselor gambei. Greutatea mare a unui astfel de vehicul ar fi condus la zdrobirea zonei peste care roata ar fi trecut, cu consecinţe mult mai grave pentru integritatea corporală a victimei. Totodată instanţa apreciază că nu există o rea credinţă a părţii vătămate sub acest aspect, ea aflându-se, probabil,  în eroare datorită stării emoţionale pe care i-a produs-o trauma de la momentul accidentului. Obiecţiunile inculpatului sunt pertinente sub acest aspect, însă nu pot conduce la înlăturarea legăturii de cauzalitate dintre fapta sa şi leziunile suferite de către partea vătămată. Probele sunt clare în ceea ce priveşte momentele premergătoare şi imediat ulterioare producerii accidentului. Este indubitabil că partea vătămată a călătorit în autobuzul condus de inculpat şi s-a accidentat la momentul coborârii, prin cădere, datorită plecării mijlocului de transport înainte ca partea vătămată să fi apucat să coboare în totalitate.

Fata de cele retinute, instanta constata ca faptele inculpatului intrunesc elementele constitutive ale infractiunii de vătămare corporală din culpă, prevăzută de art. 184 al. 2 şi 4 C.p., acesta nesocotind dispoziţiile art. 148 pct. 7 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, ce interzic conducătorului de autovehicul sau de tramvai să deschidă uşile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului sau să pornească de pe loc cu uşile deschise. Ca si conducator de autovehicul de transport public de persoane inculpatul avea datoria sa se asigure temeinic, inainte de a pune in miscare autovehiculul, ca aceasta manevra nu pune in pericol siguranta pasagerilor, chiar si in conditiile in care in autobuz mai era un singur pasager.

Vinovăţia inculpatului fiind dovedită, instanţa îi va aplica acestuia o pedeapsă la individualizarea căreia vor fi avute in vedere dispoziţiile art. 72 C.p. iar gradul de pericol social concret va fi apreciat in funcţie de următoarele elemente: condiţiile şi împrejurările săvârşirii faptei, pe fondul neatenţiei si a grabei de care inculpatul a dat dovada la momentul coborarii partii vatamate din autobuzul condus de el; persoana inculpatului, care nu este cunoscut cu antecedente penale fiind apreciat in societate ca un om onest; imprejurarea ca inculpatul practica meseria de conducator auto de transport public de persoane de foarte mult timp, fara sa fi fost implicat in alte incidente de acelasi gen; atitudinea inculpatului in faţa organelor judiciare constand in sinceritate şi regret; culpa exclusivă a inculpatului in producerea acestui accident si urmările faptei constând in leziuni de o gravitate ridicată produse părţii vătămate, ce au necesitat pentru vindecare 120 de zile de îngrijiri medicale, interventii chirurgicale si tratamente recuperatorii.

Prin prisma acestor considerente instanţa apreciază că scopul educativ-preventiv al procesului penal, prevazut de art. 52 C.p., poate fi atins prin aplicarea unei pedepse privative de libertate orientată sub minimul special prevăzut de art. 184 al. 2 şi 4 C.p., reţinând comportamentul bun al inculpatului anterior săvârşirii infracţiunii (mai ales in contextul in care practica meseria de conducator auto de transport public de persoane de foarte mult timp, fara sa fi fost implicat in alte incidente de acelasi gen) drept circumstanţa atenuanta în favoarea sa, în condiţiile art. 74 lit. a C.p., ce atrag aplicarea dispoziţiilor art. 76 litera e C.p..

Apreciind că pedeapsa in sine reprezintă un avertisment serios si suficient pentru ca inculpatul să conştientizeze pericolul social al conduitei sale si să evite pe viitor implicarea in astfel de situaţii si fiind intrunite cumulativ conditiile prevazute de art. 81 C.p., instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Se va fixa termenul de încercare potrivit dispoziţiilor art. 82 C.p. si se vor pune in vedere dispoziţiile art. 83 C.p. privind consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni cu intenţie in cursul acestui termen.

În latura civilă a cauzei partea vătămată D.M. s-a constituit parte civilă cu suma de 10.000 lei reprezentând despăgubiri materiale (cheltuieli medicale si de alta natura) si suma de 15.000 lei reprezentând despăgubiri morale (fila nr. 24).

Partea civila Spitalul Judeţean Argeş a solicita despagubiri in cuantum de 2.494,41 lei reprezentand costurile manoperelor medicale la care a fost supusa partea vatamata in perioadele in care a fost internata la aceasta unitate sanitara.

La termenul din 21 mai 2009 partea responsabilă civilmente S.C. Unita S.A. a invocat excepţia tardivităţii formulării cererii de constituire ca parte civilă a părţii vătămate D.M..

Exceptia este nefondata. Potrivit art. 15 al. 2 C.p.p., constituirea ca parte civilă se poate face în cursul urmăririi penale, precum şi în faţa instanţei de judecată până la citirea actului de sesizare. Partea vatamata D.M. s-a constituit parte civilă inca din faza de urmarire penala (fila nr. 25 – dosar de urmarire penala), fara a preciza in concret cuantumul pretentiilor sale. Aceasta precizare a fost depusa la termenul din 09.10.2009 (fila nr. 24), inainte de momentul procesual al citirii actului de sesizare, insa chiar si daca precizarea s-ar fi facut dupa acest moment tot ar fi fost respectate dispozitiile art. 15 al. 2 C.p.p. deoarece constituirea ca parte civila era facuta inca din faza de urmarire penala. Dealtfel, partea civila, in virtutea principiului disponibilitatii ce guverneaza aceasta latura a procesului penal, are latitudinea sa isi precizeze cuantumul pretentiilor (reducandu-le sau marindu-le) oricand pe parcursul intregului proces penal, pana la inchiderea dezbaterilor. Sub aspectul exceptiei invocate de partea responsabilă civilmente esential este momentul constituirii ca parte civila in cauza, doar acesta trebuind se supuna exigentelor art. 15 al. 2 C.p.p..

Pentru aceste considerente se va respinge excepţia tardivităţii formulării cererii de constituire ca parte civilă a părţii vătămate D.M., invocată de partea responsabilă civilmente S.C. Unita S.A..

Analizând probatoriul cauzei prin raportare la starea de fapt reţinută si la considerentele ce au stat la baza soluţiei din latura penală a cauzei, instanţa constată că nu se poate reţine existenţa unui prejudiciu material cert pe care să-l fi suferit partea civilă D.M.. Probele administrate dovedesc doar faptul ca partea civila a fost internata la Spitalul Judeţean Argeş, unde a suferit mai multe interventii chirurgicale, ulterior continuand tratamentele de ameliorarea a starii de sanatate si de recuperare a capacitatii functionale la piciorului lezat. Martorii audiati nu au putut indica cu certitudine in ce au constat cheltuielile medicale si de alta natura suportate de partea civila sau de rudele acesteia in perioada de dupa accident. Nici inscrisurile depuse (copiile actelor medicale si extrasul de cont emis de ING Bank pe numele fiicei partii civile) nu sunt suficiente pentru a face dovada naturii cheltuielilor si mai ales a cuantumului acestora.

Nefiind întrunită această condiţie esenţială a răspunderii civile delictuale (existenţa unui prejudiciu cert, actual si neacoperit), sub aspectul despagubirilor materiale, devine irelevantă cercetarea celorlalte condiţii prevăzute de art. 998-999 Cod civil (existenţa unei fapte ilicite a inculpatului, existenţa culpei inculpatului şi existenţa legăturii de cauzalitate intre prejudiciu si fapta ilicită).

Sub aspectul daunelor morale, instanţa constată că prejudiciul moral suferit de către partea civilă D.M. este evident, el fiind reprezentat in primul rând de suferinţa fizică produsă părţii civile de leziunile grave cauzate de accidentul în care a fost implicata. Partea civilă a trebuit să se supună unor intervenţii chirurgicale repetate, urmate de perioade de spitalizare şi de tratament recuperator. Eforturile deosebite necesare recuperării stării de sănătate au împiedicat-o pe partea civilă să-şi desfăşoare activităţile curente, casnice, să participe la activităţile sociale şi să se implice in viaţa familiei sale aşa cum făcea înainte de accident. Pe durata spitalizării partea civilă a fost nevoita să se supună unei limitări a libertăţii de mişcare şi a fost îndepărtata de la activităţile şi modul său obişnuit de viaţă. O perioada insemnata de timp partea civila nu a fost in stare sa-si satisfaca nevoile biologice, fiind nevoita sa se puna in situatii jenante fata de cei care o ingrijeau. Programele recuperatorii au necesitat de asemeni eforturi suplimentare din partea părţii civile pentru a înlătura deficienţa locomotorie a piciorului lezat, deficienta care persista si la momentul solutionarii cauzei. Intreventiile chirurgicale au lasat pe piciorul partii civile o cicatrice vizibila ce reprezinta un insemnat prejudiciu estetic (mai ales pentru ca partea civila este femeie). Aceasta cicatrice, coroborata cu deficienta locomotorie, a creat partii civile un sentiment de inferioritate fata de semenii sai ce a condus la o atitudine de izolare fata de mediul social in care se implica anterior, de interiorizare, cu consecinte asupra starii psihice a acesteia. Toate aceste coordonate conturează prejudiciul moral suferit de către partea civila. Evaluarea făcută de către partea civilă prejudiciului moral este apreciată de către instanţă drept proporţională cu prejudiciul efectiv suferit.

Culpa exclusiva in producerea acestui prejudiciu revine inculpatului pentru aceleasi considerente ca si acelea care au stat la baza solutiei din latura penala a cauzei.

Fiind întrunite si celelalte condiţii ale răspunderii civile delictuale aşa cum sunt prevăzute de art. 998-999 Cod civil (existenţa unei fapte ilicite a inculpatului si a legăturii de cauzalitate intre această faptă si prejudiciul suferit de partea civilă), instanţa va admite in parte acţiunea părţii civile D.M., obligându-l pe inculpat să suporte consecinţele păgubitoare ale faptelor sale, potrivit dispoziţiilor art. 14 si art. 346 C.p.p..

In baza art. 14, art. 346 C.p.p. si art. 313 al. 1 din Legea nr. 95/2006 va fi admisă şi acţiunea civila a partii civile Spitalul Judeţean Argeş, urmând ca inculpatul să suporte cheltuielile de spitalizare ocazionate de internarea părţii vătămate D.M., asa cum au fost evidentiate in adresa nr. 4262/01.04.2008 a Spitalului Judetean Arges.

Cum la data producerii accidentului inculpatul C.N. era angajat al părţii responsabile civilmente S.C. Publitrans 2000 S.A. Piteşti în funcţia de conducator auto, între părţi existând relaţii contractuale de muncă in virtutea cărora s-a născut raportul de prepuşenie reglementat de art. 1000 al. 3 Cod civil, urmează ca partea responsabilă civilemente S.C. Publitrans 2000 S.A. Piteşti să fie obligată în solidar cu inculpatul la acoperirea prejudiciilor produse părţilor civile, potrivit culpei reţinute acestuia, conform dispoziţiilor art. 1003 Cod civil, care instituie solidaritatea în cazul răspunderii civile delictuale a comitenţilor pentru faptele prepuşilor lor în funcţiile ce le-au fost încredinţate. De esenţa raportului de prepuşenie generator al răspunderii comitentului este raportul de muncă sau de altă natură în virtutea căruia prepusul acţionează în limitele atribuţiilor şi sarcinilor ce i-au fost încredinţate, sub îndrumarea şi controlul comitentului, săvârşind astfel o faptă producătoarea de prejudicii unei terţe persoane. In cazul de faţă raportul de prepuşenie izvorăşte din însuşi contractul de muncă în virtutea căruia inculpatul lucra ca angajat al părţii responsabile civilmente.

Avand in vedere ca la data producerii accidentului autovehiculul de transport public era asigurat pentru răspundere civilă auto la S.C. Unita S.A., societate cu care S.C. Publitrans 2000 S.A. – proprietarul mijlocului de transport - se afla în relaţii contractuale, aşa cum rezultă din tichetului de asigurare RCA seria HV nr. 1907975 din 21.12.2005 emis de S.C. Unita S.A. (fila nr. 37 – dosar de urmarire penala), urmează ca în baza art. 48 si următoarele din Legea nr. 136/1995 societatea de asigurare să fie obligată in solidar cu inculpatul la acoperirea prejudiciilor produse părţilor civile, potrivit culpei exclusive reţinute de către instanţă acestuia în producerea accidentului. Vor fi avute în vedere totodată plafoanele maximale şi celelalte dispoziţii privind asigurarea pentru răspundere civilă pentru pagubele cauzate terţilor prevăzute de Ordinul nr. 3116/2005 al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, in vigoare la data accidentului.

Ca o consecinţă a condamnarii, inculpatul va fi obligat să suporte cheltuielile judiciare avansate de stat in cauză, potrivit dispoziţiilor art. 191 C.p.p.. In baza art. 191 alin. 3 C.p.p., partea responsabilă civilemente S.C. Publitrans 2000 S.A. Piteşti va fi obligata in solidar cu inculpatul la achitarea cheltuielilor judiciare catre stat.

În baza art. 193 C.p.p. se va admite si cererea părţii vătămate D.M. de acordare a cheltuielilor judiciare ocazionate de proces, cheltuieli la care va fi obligat inculpatul in solidar cu partea responsabilă civilemente S.C. Publitrans 2000 S.A. Piteşti.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă pe inculpatul C.N., , cetăţean român, studii primare, căsătorit, conducător auto la S.C. Publitrans 2000 S.A. Piteşti, fără antecedente penale, la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prevăzută de art. 184 al. 2 şi 4 C.p., cu reţinerea art. 74 lit. a - art. 76 lit. e C.p., împotriva părţii vătămate D.M..

În baza art. 81 C.p. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi fixează termenul de încercare de 2 ani şi 3 luni conform art. 82 C.p..

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.p..

În baza art. 15 al. 2 C.p.p. respinge excepţia tardivităţii formulării cererii de constituire ca parte civilă a părţii vătămate D.M., invocată de partea responsabilă civilmente S.C. Unita S.A..

În baza art. 14 şi art. 346 C.p.p. admite în parte acţiunea civilă a părţii civile D.M. şi obligă pe inculpat în solidar cu părţile responsabile civilmente S.C. Publitrans 2000 S.A. şi S.C. Unita S.A., să-i achite suma de 15.000 lei cu titlu de despăgubiri morale.

În baza art. 14 şi art. 346 C.p.p. şi art. 313 al. 1 din Legea nr. 95/2006 admite acţiunea civilă a părţii civile Spitalul Judeţean Argeş şi obligă pe inculpat în solidar cu părţile responsabile civilmente S.C. Publitrans 2000 S.A. şi S.C. Unita S.A. să-i achite suma de 2.494,41 lei cu titlu de despăgubiri materiale.

În baza art. 191 C.p.p. obligă pe inculpatul C.N.. în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Publitrans 2000 S.A. să achite suma de 500 lei cheltuieli judiciare avansate de stat în cauză.

În baza art. 193 C.p.p. admite cererea părţii vătămate D.M. şi obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Publitrans 2000 S.A. să-i achite suma de 600 lei cheltuieli judiciare ocazionate de proces.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente la dezbateri şi de la comunicare pentru cele lipsă.

Pronunţată azi 21.05.2009 în şedinţă publică.

Preşedinte,

G.A.

Grefier,

M.R.